HERO DOTA Heroes ขอมูล HERo ScourgeResults 1 to 6 of 6

ชื่อกระทู้: HERO DOTA Heroes ขอมูล HERo Scourge

 1. #1
  น้องใหม่ TG
  สมัคร
  Aug 2008
  โพส
  50
  Rep Power
  0

  Post HERO DOTA Heroes ขอมูล HERo Scourge

  แนะนำให้ ctrl+f เพื่อ saerch ชื่อนะครับ
  Akasha - The Queen of Pain
  Range: 600 | | Move Speed: 300 | Primary: INT
  Str: 16 + 1.7 | Agi: 18 + 2 | Int: 19 + 2.5
  Damage: 40 - 48 | HP: 454 | Mana: 247
  HP Regen: 0.73 | Mana Regen: 0.77
  Attack Speed: 1.39 (+ 18% IAS) | Armor: 1.5
  View Complete Stat

  Shadow Strike ( D )


  Hurls a poisoned dagger which deals large initial damage, and then deals damage over time. The poisoned unit has its movement speed slowed for a short duration.
  Level 1 - 50 strike damage, 10 duration damage.
  Level 2 - 70 strike damage, 20 duration damage.
  Level 3 - 70 strike damage, 40 duration damage.
  Level 4 - 100 strike damage, 50 duration damage.
  Mana Cost: 90/ 105/ 120/ 135
  Cooldown: 22

  ปล่อยมีดอาบยาพิษ ซึ่งทำความเสียหายและสร้างความเสียหายระยะเวลาหนึ่ง เป้าหมายที่โดนพิษจะเคลื่อนที่ช้าลง

  Blink ( B )


  Short distance teleportation that allows one to move in and out of combat.
  Costs 60 mana.
  Level 1 - 12 second cooldown.
  Level 2 - 9 second cooldown.
  Level 3 - 7 second cooldown.
  Level 4 - 5 second cooldown.
  Mana Cost: 60
  Cooldown: N/A

  เคลื่อนที่เป็นระยะทางสั้นๆอย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายออกจากการต่อสู้ได้ดี

  Scream of Pain ( F )


  The Queen of Pain lets loose a piercing scream, damaging enemies within 350 AoE.
  Level 1 - 85 damage per target.
  Level 2 - 165 damage per target.
  Level 3 - 225 damage per target.
  Level 4 - 300 damage per target.
  Mana Cost: 85/ 105/ 120/ 140
  Cooldown: 10

  ส่งเสียงร้องออกมาโจมตีศัตรูภายในบริเวณ 350 AoE รอบตัว

  Sonic Wave ( W )


  Creates a gigantic wave of sound which deals heavy damage to all units in a line.
  Level 1 -290 (340 with Scepter) damage.
  Level 2 - 430 (540 with Scepter) damage.
  Level 3 - 600 (725 with Scepter) damage.
  Mana Cost: 250/ 350/ 500
  Cooldown: 120/ 100/ 80


  King Leoric - Skeleton King
  King Leoric - Skeleton King
  SKKing Leoric - Skeleton Kin  Range: 128 (melee)| Move Speed: 300 | Primary: STR
  Str: 22 + 2.9 | Agi: 18 + 1.7 | Int: 13 + 1.6
  Damage: 54 - 56 | HP: 568 | Mana: 169
  HP Regen: 0.91 | Mana Regen: 0.53
  Attack Speed: 1.44 (+ 18% IAS) | Armor: 3.5

  Hellfire Blast

  ขว้างดาบไฟออกไปเผาคู่ต่อสู้ให้ลุกไหม้ส่งผลให้ติดอา การ Stun 2 วินาที
  Level 1 สร้างความสียหาย 100 หน่วย MP 140
  Level 2 สร้างความสียหาย 150 หน่วย MP 140
  Level 3 สร้างความสียหาย 200 หน่วย MP 140
  Level 4 สร้างความสียหาย 250 หน่วย MP 140
  Casting Range : 525 หน่วย
  Cooldown : 8 วินาที

  Vampiric Aura

  ยูนิตฝ่ายของเราที่โจมตีระยะใกล้ (Malee) ในระยะ 600 AOE จะโจมตีแบบดูดเลือดแล้วนำมาเพิ่มพลังชีวิตให้กับตัวเ องได้ ซึ่งรวมถึงตัว Leoric เองด้วย
  ใช้ซ้อนทับกับทักษะที่เป็น Orb Effect อื่นๆได้
  Level 1 เมื่อโจมตีจะนำ 5% ของพลังโจมตีกลับมาพื้นฟูพลังชีวิต ( Hp ) ให้กับตัวเอง
  Level 2 เมื่อโจมตีจะนำ 10% ของพลังโจมตีกลับมาพื้นฟูพลังชีวิต ( Hp ) ให้กับตัวเอง
  Level 3 เมื่อโจมตีจะนำ 15% ของพลังโจมตีกลับมาพื้นฟูพลังชีวิต ( Hp ) ให้กับตัวเอง
  Level 4 เมื่อโจมตีจะนำ 20% ของพลังโจมตีกลับมาพื้นฟูพลังชีวิต ( Hp ) ให้กับตัวเอง
  Area of Effect : 600 หน่วย

  Critical Strike

  ทำให้มีโอกาสโจมตีออกมาเป็นแบบ Critical
  Level 1 มีโอกาสโจมตีแบบ Critical 15% ด้วยความแรงในการโจมตี 1.25 เท่าจากค่าความเสียหายตามปกติ
  Level 2 มีโอกาสโจมตีแบบ Critical 15% ด้วยความแรงในการโจมตี 1.75 เท่าจากค่าความเสียหายตามปกติ
  Level 3 มีโอกาสโจมตีแบบ Critical 15% ด้วยความแรงในการโจมตี 2.25 เท่าจากค่าความเสียหายตามปกติ
  Level 4 มีโอกาสโจมตีแบบ Critical 15% ด้วยความแรงในการโจมตี 2.75 เท่าจากค่าความเสียหายตามปกติ

  Reincarnation

  เมื่อถูกฆ่าตายและสกิลไม่ได้อยู่ในช่วง Cooldown ทักษะนี้จะทำให้ Leoric พื้นกลับมามีชีวิตขึ้นอีกครั้ง (ไม่สามารถหยุดทักษะนี้จากผลของสกิล Silence ต่างๆ)
  Level 1 พื้นคืนชีวิตให้กับ Skeleton King หลังจากถูกฆ่าตาย ระยะเวลาในการรอให้พื้นคืนชีวิตคือ 5 ใช้ MP 100
  Level 2 พื้นคืนชีวิตให้กับ Skeleton King หลังจากถูกฆ่าตาย ระยะเวลาในการรอให้พื้นคืนชีวิตคือ 4.5 ใช้ MP 150
  Level 3 พื้นคืนชีวิตให้กับ Skeleton King หลังจากถูกฆ่าตาย ระยะเวลาในการรอให้พื้นคืนชีวิตคือ 4 ใช้ MP 200
  Cooldown : 300/220/140 วินาที  Dirge - UndyingRange: 100 | Move Speed: 310
  Primary: INT
  Str: 25 + 2.6 | Agi: 10 + 0.8 | Int: 27 + 2.8
  Damage: 59 - 67 | HP: 625 | Mana: 351
  HP Regen: 1 | Mana Regen: 1.09
  Attack Speed: (+10% IAS)| Armor: 2

  Raise Dead (D)

  Calls the Undying's fellow zombies out of the earth to fight. Once a zombie attacks six times, another one will rise alongside it. When a zombie dies, its reanimating life force returns to Dirge, healing him by 50 hp. Lasts 30 seconds.
  Level 1 - 1 Zombie
  Level 2 - 2 Zombies
  Level 3 - 3 Zombies
  Level 4 - 4 Zombies
  Mana Cost: 100/120/140/160
  Cooldown: 30

  เรียกซอมบี้ ผู้ติดตามที่ไม่มีวันตายมาจากพื้นดินเพื่อต่อสู้. เมื่อซอมบี้โจมตีได้ 6 ครั้ง, ซอมบี้อีกตนก็จะถูกเรียกขึ้นมาเคียงข้างมัน.
  เมื่อซอมบี้ตายพลังชีวิตที่เหลืออยู่ก็จะกลับไปหา Dirge, รักษา hp 50 หน่วย. มีผล 30 วินาที.

  Soul Rip (R)

  Redirects the flow of living energy through a target friend or foe, damaging them or healing them depending on how many unites are near it.
  Level 1 - 5 max
  Level 2 - 10 max
  Level 3 - 15 max
  Level 4 - 20 max
  Mana Cost: 50/75/100/125
  Cooldown: 30

  เปลี่ยนการหมุนเวียนของพลังชีวิตของเพื่อนหรือศัตรูเ ป้าหมาย, ทำความเสียหาย หรือฟื้นฟูพลัง ขึ้นอยู่กับว่ามีจำนวน Unit ที่อยู่ใกล้มันเท่าไร.

  Heartstopper Aura (T)

  The Dirge's deathly air stills the hearts of his opponents, causing them to lose 1% of their max health over time.
  Level 1 - 250 AoE
  Level 2 - 500 AoE
  Level 3 - 750 AoE
  Level 4 - 1000 AoE
  Mana Cost: n/a
  Cooldown: n/a

  บรรยากาศแห่งความตายของ Dirge ที่ทำให้หัวใจของศัตรูหยุดนิ่ง, ส่งผลให้เสีย 1% จาก Hp สูงสุดต่อวินาที.

  Plague (E)

  Infects the target with a plague. Reduces movement speed by 30% and amplifies incoming damage. Infects other units that come within range of a plagued unit.
  Level 1 - 25% Extra Damage
  Level 2 - 30% Extra Damage
  Level 3 - 35% Extra Damage
  Mana Cost: 100/125/150
  Cooldown: 45

  แพร่โรคใส่เป้าหมาย, ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 30% และเพิ่มความรุนแรงของความเสียหายที่ได้รับ. แพร่เชื้อใส่ unit อื่นที่เข้ามาในระยะของ Unit ที่โดน Plague ด้วย  Slardar - The Slithereen Guard
  Range: 100 | | Move Speed: 300 | Primary: STR
  Str: 21 + 2.8 | Agi: 17 + 1.9 | Int: 15 + 1.5
  Damage: 51 - 59 | HP: 549 | Mana: 195
  HP Regen: 0.88 | Mana Regen: 0.61
  Attack Speed: 1.41 (+ 17% IAS) | Armor: 4.4
  View Complete Stat

  Slithereen Crush ( R )

  Slams the ground, stunning and damaging enemy land units 300 AoE around Slarder. Slows enemy units by 20% for 2 seconds afterwards.
  Level 1 - โจมตี 50 damageและทำให้ศัตรูติดมึน 1 วินาที
  Level 2 - โจมตี 75 damageและทำให้ศัตรูติดมึน 1.5 วินาที
  Level 3 - โจมตี 100 damageและทำให้ศัตรูติดมึน 2 วินาที
  Level 4 - โจมตี 150 damageและทำให้ศัตรูติดมึน 2.5 วินาที
  Mana Cost: 80/ 95/ 105/ 115
  Cooldown: 8

  Slithereen Guard จะทำการกระทุ้งพื้นทำให้ศัตรูที่อยู่ในบริเวณ 300 AoE ได้รับความเสียหายและติดมึน ตามระดับของทักษะและความไวลดลง 20% เป็นเวลา 2 วินาที

  Sprint ( T )

  Taking a few moments to shake up some chemical vials, the Alchemist lobs one at the target, stunning and damaging it based on how long he shook it up (50 dmg, 1 sec stun per second channel). Casting range improves per level.
  Level 1 - เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 10%
  Level 2 - เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 20%
  Level 3 - เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
  Level 4 - เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 40%
  Mana Cost: 50
  Cooldown: 45

  เมื่อ Slithereen Guard ใช้ทักษะนี้จะทำให้วิ่งได้ไวขึ้นแต่จะได้รับความเสีย หายเพิ่มขึ้น 20%

  Bash

  Gives a chance that an attack will do bonus damage and stun an opponent for 1 second.
  Level 1 - มีโอกาศ 10% ที่จะติด Bashและได้รับ 40 bonus damage
  Level 2 - มีโอกาศ 15% ที่จะติด Bashและได้รับ 50 bonus damage
  Level 3 - มีโอกาศ 20% ที่จะติด Bashและได้รับ 60 bonus damage
  Level 4 - มีโอกาศ 25% ที่จะติด Bashและได้รับ 70 bonus damage
  Mana Cost: n/a
  Cooldown: n/a

  เมื่อ Slithereen Guard โจมตีจะมีโอกาสติด Bash ทำให้ศัตรู Stun 1 วินาทีและได้รับโบนัสเดเมจเล็กน้อย

  Amplify Damage ( G )

  Amplifies physical damage against enemy units by reducing their armor. Lasts 120 seconds.
  Level 1 - 5 armor penalty
  Level 2 - 10 armor penalty
  Level 3 - 15 armor penalty
  Mana Cost: 25/ 25/ 25
  Cooldown: 10

  Slithereen Guard จะทำการลดเกราะของศัตรูทำให้ศัตรูโดนโจมตีแรงขึ้นและ ยังสามารถทำให้มองเห็นศัตรูที่หายตัวได้ด้วย
  Balanar - The Night Stalker
  Range: 100 | | Move Speed: 295 | Primary: STR
  Str: 23 + 2.8 | Agi: 18 + 2.25 | Int: 16 + 1.25
  Damage: 47 - 51 | HP: 587 | Mana: 208
  HP Regen: 0.94 | Mana Regen: 0.65
  Attack Speed: 1.39 (+ 18% IAS) | Armor: 5.5
  View Complete Stat

  Void ( V )


  Creates a damaging void. If cast at night, slows the target for 4 seconds.
  Level 1 - สร้างความเสียหาย 90 หน่วย
  Level 2 - สร้างความเสียหาย 160 หน่วย
  Level 3 - สร้างความเสียหาย 255 หน่วย
  Level 4 - สร้างความเสียหาย 335 หน่วย
  Mana Cost: 90/112/130/145
  Cooldown: 7

  สกิลนี้ สร้างความเสียหายให้กับผู้ที่โดนท่านี้ ถ้าใช้ในเวลากลางคืน เป้าหมายที่โดนท่านี้ จะเคลื่อนไหวช้าลง 4 วินาที และยังทำให้ Stun 0.01 วินาทีอีกด้วย

  Crippling Fear ( F )


  In the night, the Night Stalker can cause intense fear in enemy units, causing them to miss attacks and be unable to cast spells.
  Level 1 - ทำให้เป้าหมายโจมตีพลาด 10%, โจมตีช้าลง 4% ระยะเวลา 5 วินาที
  Level 2 - ทำให้เป้าหมายโจมตีพลาด 20%, โจมตีช้าลง 8% ระยะเวลา 6 วินาที
  Level 3 - ทำให้เป้าหมายโจมตีพลาด 30%, โจมตีช้าลง 12% ระยะเวลา 7 วินาที
  Level 4 - ทำให้เป้าหมายโจมตีพลาด 40%, โจมตีช้าลง 16% ระยะเวลา 8 วินาที
  Mana Cost: 125
  Cooldown: 11

  ในตอนกลางคืน Night Stalker สามารถสร้างความกลัวให้ศัตรู ทำให้โจมตีพลาดและใช้สกิลไม่ได้

  Hunter in the Night ( )


  The Night Stalker is at home at night. He attacks and moves more swiftly.
  Level 1 - เคลื่อนไหวเร็วขึ้น 15% และโจมตีเร็วขึ้น 20%
  Level 2 - เคลื่อนไหวเร็วขึ้น 20% และโจมตีเร็วขึ้น 35%
  Level 3 - เคลื่อนไหวเร็วขึ้น 30% และโจมตีเร็วขึ้น 55%
  Level 4 - เคลื่อนไหวเร็วขึ้น 35% และโจมตีเร็วขึ้น 75%
  Mana Cost: N/A
  Cooldown: N/A

  สกิลนี้ เมื่ออยู๋ในเวลากลางคืน เขาจะสามารถโจมตี และเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว [ทักษะติดตัว]

  Darkness ( R )


  Freezes the time and create a period of Darkness for the Night Stalker to thrive in.
  Level 1 - เปลี่ยนจากกลางวันให้เป็นกลางคืนเป็นเวลา 25 วินาที
  Level 2 - เปลี่ยนจากกลางวันให้เป็นกลางคืนเป็นเวลา 50 วินาที
  Level 3 - เปลี่ยนจากกลางวันให้เป็นกลางคืนเป็นเวลา 80 วินาที
  Mana Cost: N/A
  Cooldown: 240/210/150

  สกิลนี้ เมื่อใช้แล้วจะเปลี่ยนแปลงเวลาให้เป็นกลางคืน เพื่อเพิ่มความสามารถให้ตัวเอง
  Strygwyr - The Bloodseeker
  Range: 100 | | Move Speed: 305 | Primary: AGI
  Str: 18 + 2 | Agi: 24 + 2.6 | Int: 18 + 1.7
  Damage: 53 - 59 | HP: 492 | Mana: 234
  HP Regen: 0.79 | Mana Regen: 0.73
  Attack Speed: 1.29 (+ 24% IAS) | Armor: 4.4
  View Complete Stat

  Bloodrage ( D )

  Provokes another unit (including yourself) into an unsatiable rage for blood. That unit is unable to cast skill spells, has its attack damage increased, and loses a small amount of hit points every second. Doesn't silence item spells.
  Level 1 - พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 20% สูญเสีย 2 HP ต่อ 1 วินาที เป็นเวลา 6 วินาที
  Level 2 - พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 40% สูญเสีย 4 HP ต่อ 1 วินาที เป็นเวลา 9 วินาที
  Level 3 - พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 60% สูญเสีย 6 HP ต่อ 1 วินาที เป็นเวลา 12 วินาที
  Level 4 - พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 80% สูญเสีย 8 HP ต่อ 1 วินาที เป็นเวลา 15 วินาที
  Mana Cost: 80/ 100/ 120/ 140
  Cooldown: 20

  Bloodseeker จะทำการบีบหัวใจทำให้โจมตีได้รุนแรงขึ้นแต่จะเสียพลั งชีวิตและไม่สามารถใช้ทักษะได้

  Blood Bath

  Whenever Strygwyr kills a unit, he bathes himself in the blood, regenerating his life source. If he transmutes a creep, he'll automatically gain a % of HP of that creep.
  Level 1 - 10% จากพลังชีวิตสูงสุดเมื่อฆ่าฮีโร่และ 5% เมื่อฆ่าครีป
  Level 2 - 20% จากพลังชีวิตสูงสุดเมื่อฆ่าฮีโร่และ 10% เมื่อฆ่าครีป
  Level 3 - 30% จากพลังชีวิตสูงสุดเมื่อฆ่าฮีโร่และ 15% เมื่อฆ่าครีป
  Level 4 - 40% จากพลังชีวิตสูงสุดเมื่อฆ่าฮีโร่และ 20% เมื่อฆ่าครีป
  Mana Cost: n/a
  Cooldown: n/a

  เมื่อ Bloodseeker ฆ่าศัตรูได้จะนำเลือดมาอาบเพื่อเพิ่มพลังชีวิตให้แก่ ตนเอง

  Strygwyr's Thirst

  Enables Strygwyr to detect the bleeding of any hero below 40% hp. If it finds one, Strygwyr and his allies gain vision of that unit and increases move speed.
  Stealthy heroes can be tracked in the minimap only. Lasts 30 seconds
  Level 1 - เพิ่มอัตรความเร็วในการเคลื่อนที่ 11%
  Level 2 - เพิ่มอัตรความเร็วในการเคลื่อนที่ 22%
  Level 3 - เพิ่มอัตรความเร็วในการเคลื่อนที่ 33%
  Level 4 - เพิ่มอัตรความเร็วในการเคลื่อนที่ 44%
  Mana Cost: n/a
  Cooldown: n/a

  Bloodseeker จะมาสารถมองเห็นศัตรูและได้กลิ่นเมื่อศัตรูเหลือ HP น้อยกว่า 40% แล้วยังสามารถเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่อีกด้วย

  Rupture ( R )

  Deals a mighty blow to the enemy causing any movement to result in bleeding and loss of life.
  If Rupture can possibly deal more than 200 damage in 0.25 second, then the damage will not be counted i.e. using Scroll of Townportal won't cause instant death.
  Level 1 - โจมตี 150 damage, และเสีย HP 20% ของระยะทางที่เคลื่อนที่เป็นระยะเวลา 5 วินาที
  Level 2 - โจมตี 250 damage, และเสีย HP 40% ของระยะทางที่เคลื่อนที่เป็นระยะเวลา 7 วินาที
  Level 3 - โจมตี 350 damage, และเสีย HP 60% ของระยะทางที่เคลื่อนที่เป็นระยะเวลา 9วินาที
  Mana Cost: 150/ 200/ 250
  Cooldown: 96

  Bloodseeker จะทำการสร้างบาดแผลแก่ศัตรูทำให้ศัตรูวิ่งแล้วจะเสีย HP ไปเรื่อย ๆ ความรุนแรงจะขึ้นอยู่กับระดับของทักษะ
  Harbinger - The Obsidian Destroyer
  Range: 450 | | Move Speed: 300 | Primary: INT
  Str: 19 + 1.85 | Agi: 15 + 1.4 | Int: 26 + 2.8
  Damage: 49 - 64 | HP: 511 | Mana: 338
  HP Regen: 0.82 | Mana Regen: 1.05
  Attack Speed: 1.26 (+ 15% IAS) | Armor: 4.1
  View Complete Stat

  Arcane Orb ( R )


  Gives the Destroyer extra power to damage his enemies based on his remaining mana pool.
  Level 1 - สร้างความเสียหาย 6% จากมานาของคุณที่เหลืออยู่. สร้างความเสียหาย 100 bonus damage กับ Illusion และ Summoned unit
  Level 2 - สร้างความเสียหาย 7% จากมานาของคุณที่เหลืออยู่. สร้างความเสียหาย 200 bonus damage กับ Illusion และ Summoned unit.
  Level 3 - สร้างความเสียหาย 8% จากมานาของคุณที่เหลืออยู่. สร้างความเสียหาย 300 bonus damage กับ Illusion และ Summoned unit.
  Level 4 - สร้างความเสียหาย 9% จากมานาของคุณที่เหลืออยู่. สร้างความเสียหาย 400 bonus damage กับ Illusion และ Summoned unit.
  Mana Cost: 100
  Cooldown: 6 / 4 / 2 / 0

  มอบพลังเสริมในการโจมตีศัตรูของ Destroyer ขึ้นค่า Manaที่ยังมีอยูา

  Astral Imprisonment ( T )


  Teleports a target allied or enemy hero into an astral prison. The hero remains separated from the real world for the duration of the spell. If cast on an enemy, Harbinger absorbs 2 intelligence per second. Intelligence is restored to the hero after 60 seconds.
  Level 1 - ทำให้หายไปเป็นเวลา 1 second.
  Level 2 - ทำให้หายไปเป็นเวลา 2 second.
  Level 3 - ทำให้หายไปเป็นเวลา 3 second.
  Level 4 - ทำให้หายไปเป็นเวลา 4 second.
  Mana Cost: 120 / 140 / 160 / 180
  Cooldown: 20

  ส่งเพื่อนหรือศัตรู หรือแม้แต่ตัวเองไปสู่ Astral Prison .Heroที่โดนสกิลนี้จะถูกแยกไปจาก โลกแห่งความเป็นจริงในช่วงเวลาหนึ่ง ถ้าร่ายเวทย์นี้ใส่ศตรูแล้วละก็ Harbringer จะดูด 2 Intelligence ต่อวินาทีมาจาก Hero ตัวนั้น แต่ Intelligence
  ที่ดูดมาจะคืนให้แก่เจ้าของหลังจาก 60 วินาที

  Essence Aura ( )


  Whenever a nearby allied hero casts a spell, it has a chance to restore a portion of its mana pool. Passively adds to the Destroyer's base mana pool.
  Level 1 - โอกาศ 10% ที่จะฟื้นฟูมานา 25% จากค่ามานาสูงสุด. 5% cที่จะทำให้สามารถยิงได้อีกครั้งเมื่อเปิดเป็น Autocast ของสกิล Arcan orb. ยังเพิ่มค่า Max mana แบบ Passive ให้กับ Harbringer 75.
  Level 2 - โอกาศ 20% ที่จะฟื้นฟูมานา 25% จากค่ามานาสูงสุด. 10% ที่จะทำให้สามารถยิงได้อีกครั้งเมื่อเปิดเป็น Autocast ของสกิล Arcan orb.ยังเพิ่มค่า Max mana แบบ Passive ให้กับ Harbringer 150.
  Level 3 - โอกาศ 30% ที่จะฟื้นฟูมานา 25% จากค่ามานาสูงสุด. 15% ที่จะทำให้สามารถยิงได้อีกครั้งเมื่อเปิดเป็น Autocast ของสกิล Arcan orb. ยังเพิ่มค่า Max mana แบบ Passive ให้กับ Harbringer 225.
  Level 4 - โอกาศ 40% ที่จะฟื้นฟูมานา 25% จากค่ามานาสูงสุด. 20% ที่จะทำให้สามารถยิงได้อีกครั้งเมื่อเปิดเป็น Autocast ของสกิล Arcan orb. ยังเพิ่มค่า Max mana แบบ Passive ให้กับ Harbringer 300.
  Mana Cost: N/A
  Cooldown: N/A

  เมื่อใดก็ตามถ้าHeroเพื่อนในทีม ร่ายเวทย์ จะมีโอกาศที่จะฟื้นฟูมานา และยังเพิ่มค่า Max mana แบบ Passive ให้กับ Harbringer อีกด้วย

  Sanity's Eclipse ( C )


  The Obsidian Destroyer unleashes his full potential; his mind unleashes a psionic storm able to penetrate lesser minds with terminal force, dealing damage equal to the difference between their intelligence and the Destroyer's intelligence multiplied by 10. More crafty minds are able to resist much of the damage, but they expend most of their energies to do so, losing 75% of their mana. Heroes with more intelligence than the Destroyer are unaffected.
  Level 1 – AOE of 400. ทำความเสียหายเท่ากับ 10x ผลต่างระหว่าง Intelligenceของ Hero ศัตรู และ ชอง Harbringer
  Level 2 – AOE of 500. ทำความเสียหายเท่ากับ 12x ผลต่างระหว่าง Intelligenceของ Hero ศัตรู และ ชอง Harbringer
  Level 3 – AOE of 600. ทำความเสียหายเท่ากับ 14x ผลต่างระหว่าง Intelligenceของ Hero ศัตรู และ ชอง Harbringer.
  Mana Cost: 200/250/300
  Cooldown: 160

  Obsidian Destroyer ปลดปล่อนพลังที่สะสมอย่างล้นเปี่มของมัน จิตของเขา ปล่อยคลื่นพายุกระแสจิตที่จะไปทำลายจิตที่อ่อนกว่าด้ วยแรงมหาศาล
  ทำความเสียหายเท่ากับ ความต่างของระหว่าง Intelligence ของHero เป้าหมาย กับ Intelligence ของ Harbringer คูณด้วย10 จิตที่แข็งแกร่งเท่านั้นถึงจะต้านทานพลังทำลายนี้ได้ แต่ก็จะต้องเสียพลังงานในการต้านทานไป เสีย 75 % ของมานาที่มีอยู่ Hero ที่มี int เยอะกว่า Destroyer จะไม่ได้รับผลใดใดเลย  Magnus - The Magnataur
  Range: 100 | | Move Speed: 315 | Primary: STR
  Str: 21 + 2.75 | Agi: 15 + 1.8 | Int: 17 + 1.65
  Damage: 49 - 61 | HP: 549 | Mana: 221
  HP Regen: 0.88 | Mana Regen: 0.69
  Attack Speed: 1.44 (+ 15% IAS) | Armor: 3.1
  View Complete Stat

  Shockwave ( W )


  A wave of force ripples out from the Hero, causing damage to land units in a line of 800 distance.
  Level 1 - 75 damage.
  Level 2 - 150 damage.
  Level 3 - 225 damage.
  Level 4 - 300 damage.
  Mana Cost: 90
  Cooldown: 11/10/9/8

  ยิงคลื่นพลังแรงสูงออกไปข้างหน้า และทำความเสียหาย ต่อ units ที่อยู่ในระยะ 800

  Empower ( E )


  Increases attack damage for a friendly unit for 30 seconds..
  Only incease the unit's base damage and damage from stat items.
  Level 1 - 15% attack damage.
  Level 2 - 30% attack damage.
  Level 3 - 45% attack damage.
  Level 4 - 60% attack damage.
  Mana Cost: 30
  Cooldown: 12

  เพิ่มพลังโจมตีให้กลับฝ่ายเดียวกันเป็นเวลา 30 วินาที โดยคิดจาก พลังโจมตีพื้นฐานของ hero และจาก item

  Mighty Swing ( )


  Magnus' halberd swings in a mighty arc, damaging all enemies in a fairly wide circle. Targets beside the primary take less damage.
  Level 1 - 12% damage is splashed.
  Level 2 - 25% damage is splashed.
  Level 3 - 37% damage is splashed.
  Level 4 - 50% damage is splashed.
  Mana Cost: N/A
  Cooldown:N/A

  เมื่อ Magnus ควงอาวุธโจมตีเป้าหมาย จะทำความเสียหายต่อศัตรุทุกตัวที่อยุ่รอบๆ ไปด้วย

  Reverse Polarity ( V )


  Through some unknown property of matter, the Magmataur sucks enemies within 400 AoE to his position and stuns them with a powerful slam, dealing damage.
  Level 1 - 2 second stun, deals 150 damage.
  Level 2 - 3 second stun, deals 150 damage.
  Level 3 - 4 second stun, deals 150 damage.
  Mana Cost: 200/ 275/ 400
  Cooldown: 120/ 160/ 160

  ทำการกระแทกพื้นเพื่อให้ ศัตรู ที่อยู่ภายในบริเวณ 400 AoE เข้ามาอยุ่ที่ตำแหน่งนั้น พร้อมกับ stun และสร้างความเสียหาย
  Bone Clinkz - The Bone Fletcher
  Range: 600 | | Move Speed: 300 | Primary: AGI
  Str: 15 + 1.6 | Agi: 22 + 3 | Int: 16 + 1.55
  Damage: 37 - 43 | HP: 435 | Mana: 208
  HP Regen: 0.7 | Mana Regen: 0.65
  Attack Speed: 1.33 (+ 22% IAS) | Armor: 2.1

  View Complete Stat

  Strafe ( T )


  เพิ่มความเร็วในการยิง ธนูขึ้นเป็นเวลา 10 วินาที.
  Level 1 - เพิ่มความเร็วในการโจมตี 20%.
  Level 2 - เพิ่มความเร็วในการโจมตี 40%.
  Level 3 - เพิ่มความเร็วในการโจมตี 60%.
  Level 4 - เพิ่มความเร็วในการโจมตี 80%.
  Mana Cost: 90
  Cooldown: 30

  Searing Arrow ( R )


  เพิ่มความเสียหายด้วยธนูไฟ. ความเสียหายขึ้นอยู่กับเลเวลของสกิล.
  Level 1 - เพิ่มความเสียหาย 10.
  Level 2 - เพิ่มความเสียหาย 20.
  Level 3 - เพิ่มความเสียหาย 30.
  Level 4 - เพิ่มความเสียหาย 40.
  Mana Cost: 8
  Cooldown: 4/3/2/0

  Wind Walk ( W )


  เปลี่ยนเป็นสภาวะร่องหนในช่วงเวลาหนึ่ง, และเพิ่มความเร็วในการเดิน.
  Level 1 - เพิ่มความเร็วในการเดิน 7%, เป็นเวลา 20 วินาที.
  Level 2 - เพิ่มความเร็วในการเดิน 14%, เป็นเวลา 25 วินาที.
  Level 3 - เพิ่มความเร็วในการเดิน 21%, เป็นเวลา 30 วินาที.
  Level 4 - เพิ่มความเร็วในการเดิน 28%, เป็นเวลา 35 วินาที.
  Mana Cost: 75
  Cooldown: 20

  Death Pact ( E )


  ฆ่าUnitที่เป็นของฝ่ายตัวเอง, เปลี่ยนเป็นพลังชีวิต.
  Level 1 - เพิ่มเลือด 55% ของUnitฝ่ายเรา.
  Level 2 - เพิ่มเลือด 95% ของUnitฝ่ายเรา.
  Level 3 - เพิ่มเลือด 135% ของUnitฝ่ายเรา.
  Mana Cost: 185 / 255 / 305
  Cooldown: 20


  Azgalor - Pit Lord
  Range: 100 | Move Speed: 295
  Primary: STR
  Str: 25 + 2.6 | Agi: 12 + 1.3 | Int: 14 + 2.2
  Damage: 62 - 68 | HP: 625 | Mana: 182
  HP Regen: | Mana Regen:
  Attack Speed: | Armor: 5

  Firestorm (F)

  Calls down 6 waves of fire that damage enemy units in an area. Each wave deals initial damage and then burns enemies for 2 seconds.
  Level 1 - 25 wave damage, 5 dps
  Level 2 - 40 wave damage, 10 dps
  Level 3 - 55 wave damage, 15 dps
  Level 4 - 70 wave damage, 20 dps
  Mana Cost: 100/110/120/130
  Cooldown: 14
  เรียกไฟตกลงมาทำความเสียหายแก่ศัตรูในระยะ 6 ชุด. ทุกๆชุดจะสร้างความเสียหายตายตัว และเผาศัตรูอีก 2 วินาที.

  Pit of Malice (T)

  A deadly pit is conjured at target location. Any unit that enters it becomes corrupted with malicious forces and are unable to move for some time.
  Level 1 - 0.75 seconds
  Level 2 - 1.5 seconds
  Level 3 - 2.25 seconds
  Level 4 - 3 seconds
  Mana Cost: 100/115/130/145
  Cooldown: 22

  เรียกหลุมแห่งความตายในสถานที่เป้าหมาย. Unit ตัวใดก็ตามที่เข้าไปจะโดนแทรกแซงด้วยพลังที่ชั่วร้าย และไม่สามารถขยับได้ช่วงเวลาหนึ่ง.

  Expulsion (E)

  Ignites the rotten gases of corpses, detonating them to cause damage to any enemy within the explosion radius. Each explosion fuels another until there are no more corpses in the area. Does a ministun on damaged units.
  Level 1 - 20 damage per corpse
  Level 2 - 40 damage per corpse
  Level 3 - 60 damage per corpse
  Level 4 - 80 damage per corpse
  Mana Cost: 100/110/120/130
  Cooldown: 15
  ลุกไหม้แก๊สเน่าเสียจากศพ, ระเบิดพวกมันเพื่อสร้างความเสียหายให้ศัตรูใดๆที่อยู ่ในระยะการระเบิด. ระเบิด 1 ศพจะช่วยจุดประกายให้
  ศพต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีศพเหลืออยู่แล้วในระยะ. ทำ Ministun แก่ Unit ที่บาดเจ็บ.

  Dark Portal (D)

  Opens rifts that pass through the netherworld at his present position and a target position simultaneously. Heroes can walk back and forth through the gates to cross the distance between them in an instant by clicking on the center of it.
  Level 1 - Lasts 15 seconds
  Level 2 - Lasts 20 seconds
  Level 3 - Lasts 25 seconds
  Channel Time: 4/3/2
  Mana Cost: 100/200/300
  Cooldown: 150/120/90

  เปิดรอยแยกที่ทะลุผ่านโลกด้านล่างในจุดที่เขาอยู่ และจุดที่เขาต้องการ. ฮีโร่สามารถเดินถอยหรือไปข้างหน้าผ่านประตูเพื่อตัดผ ่านระหว่างทั้งสองแห่งทันที ด้วยการคลิกที่จุดศูนย์กลางของประตูทันที.

  Medusa - The Gorgon
  Range: 600 | | Move Speed: 300 | Primary: AGI
  Str: 14 + 1.85 | Agi: 20 + 2.5 | Int: 19 + 1.85
  Damage: 44 - 50 | HP: 416 | Mana: 247
  HP Regen: 0.67 | Mana Regen: 0.77
  Attack Speed: 1.36 (+ 20% IAS) | Armor: 1.8
  View Complete Stat

  Split Shot ( T )


  Medusa magically splits her shot into three arrows. These arrows deal a lower percent of her normal damage.
  Level 1 - 45% Dmg
  Level 2 - 55% Dmg
  Level 3 - 65% Dmg
  Level 4 - 75% Dmg
  Mana Cost: N/A
  Cooldown: N/A

  Medusa จะยิงธนูออกเป็นสามดอก แต่ความแรงจะลดลงกว่าปกติ

  Chain Lightning ( C )


  Hurls a bolt of damaging lightning at a target enemy within 700 range that jumps to enemies within 500 AoE. Each jump deals 15% less damage.
  Level 1 - 75 Dmg เด้ง 3 ที
  Level 2 - 150 Dmg เด้ง 5 ที
  Level 3 - 225 Dmg เด้ง 7 ที
  Level 4 - 300 Dmg เด้ง 9 ที
  Mana Cost: 90/ 105/ 125/ 145
  Cooldown: 11

  สร้างสายฟ้าโจมตีศัตรู ในระยะ 700 เเละจะเด้งโดนศัตรูตัวอื่นในระยะ 500 AoE ที่ครั้งที่เด้งความแรงจะลดลง 15%

  Mana Shield ( E )


  Creates a shield that absorbs 50% of the incoming damage by using Medusa's mana
  Level 1 - .75 Dmg/Mana
  Level 2 - 1.25 Dmg/Mana
  Level 3 - 1.5 Dmg/Mana
  Level 4 - 2 Dmg/Mana
  Mana Cost: 50
  Cooldown: N/A

  สร้างเกราะป้องกันโดยจะทำให้ความเสียหาย 50%ที่จะลด Hpมาลด Mana เเทน

  Purge ( G )


  Casts a powerful anti-magic buff at a target enemy unit. Slows movement and attack speeds for 5 seconds.
  Level 1 - Slows speed by a factor of 2.
  Level 2 - Slows speed by a factor of 3.
  Level 3 - Slows speed by a factor of 5.
  Deals 600 damage to summoned units.
  Mana Cost: 60
  Cooldown: 12

  ร่ายเวท ทำลายเวทศัตรู ทำให้ศัตรูเดินช้า สลาย Buff ทั้งหมดเเละ สร้างความเสียหาย 600 แก่ ยูนิต ที่สร้างขึ้นมา

  Darkterror - The Faceless Void
  Range: 128 | | Move Speed: 300 | Primary: AGI
  Str: 17 + 2.2 | Agi: 21 + 2.65 | Int: 15 + 1.5
  Damage: 58 - 64 | HP: 473 | Mana: 195
  HP Regen: 0.76 | Mana Regen: 0.61
  Attack Speed: 1.34 (+ 21% IAS) | Armor: 4
  View Complete Stat

  Time Walk (W)

  Quickly moves to a target location and slows the movement and attack of all units within 300 AOE at the end of its path for 3 seconds.

  Level 1: 700 ระยะของสกิล. 10% slow.
  Level 2: 900 ระยะของสกิล. 20% slow.
  Level 3: 1100 ระยะของสกิล.. 30% slow.
  Level 4: 1300 ระยะของสกิล.. 40% slow.
  Mana Cost: 120
  Cooldown: 12 / 12 / 10 / 10

  เคลื่นตัวอย่างรวดเร็วไปยังตำแหน่งเป้าหมาย และ ทำให้ การเคลื่อนไหวและการโจมตีของ Unit ทั้งหมดช้าลงในพื้นที่ 300 AOE ที่ปลายทางที่ Void ไปลง เป็นเวลา 3 วินาที

  Bash ( )


  Gives a chance that an attack will do bonus damage and stun an opponent for 1 second.
  Level 1 - 10% โอกาศต่อการโจมตี 1 ครั้ง, 40 bonus damage.
  Level 2 - 15% โอกาศต่อการโจมตี 1 ครั้ง, 50 bonus damage.
  Level 3 - 20% โอกาศต่อการโจมตี 1 ครั้ง, 60 bonus damage.
  Level 4 - 25% โอกาศต่อการโจมตี 1 ครั้ง, 70 bonus damage.
  Mana Cost: N/A
  Cooldown: N/A

  ให้Void มีโอกาศที่การโจมตีจะทำความเสียหายเป็นพิเศษและStun เป้าหมายเป็นเวลา 1 นาที

  Backtrack ( )

  Whenever damage is recieved, Faceless Void moves a moment back in time to try to dodge that damage. Can backtrack both physical and mystical attacks.

  Level 1: โอกาศ10%
  Level 2: โอกาศ15%.
  Level 3: โอกาศ20%
  Level 4: โอกาศ25%
  Mana Cost: N/A
  Cooldown: N/A

  เมื่อใดก็ตามที่ Void ได้รับความเสียหาย Faceless Void จะเคลื่อนย้อนกลับไปเสี้ยววินาทีในห้วงเวลาเพื่อจะหล บเลี่ยงความเสียหาย สามารถย้อนกลับได้ทั้งการโจมตีทางกายภาพและ การโจมตีทางเวทย์มนต์

  Chronosphere ( C )

  Creates a rip in spacetime causing all units in that area to become trapped for its
  duration. Faceless Void has a mysterious connnection with spacetime that causes him to be unaffected by the sphere. Casting range increase per level. 1 second casting time.

  Level 1: 3 seconds.
  Level 2: 4.5 seconds.
  Level 3: 6 seconds.
  Mana Cost: 175 / 200 / 225
  Cooldown: 120

  สร้างกรงขังแห่งห้วงมิติเวลาทำให้ทุกสรรภสิ่งในพื้นท ี่หยุดชะงักในระยะเวลาหนึ่ง มีเพียง Void เท่านั้นที่มีการติดต่อกับห้วงเวลาได้อย่างพิศวง ทำให้เขาไม่ตกภายใต้อิทธิพลของกรงขังนี้ ระยะเวลาของเวทย์เพิ่มขึ้นในแต่ละเลเวล ใช้เวลาในการร่าย 1 วินาที  Meepo - The Geomancer
  Range: 100 | | Move Speed: 300 | Primary: AGI
  Str: 17 + 1.3 | Agi: 23 + 1.9 | Int: 20 + 1.6
  Damage: 34 - 40 | HP: 473 | Mana: 260
  HP Regen: 0.76 | Mana Regen: 0.81
  Attack Speed: 1.06 (+ 23% IAS) | Armor: 5.2
  View Complete Stat

  [span style=\'color:yellow\']Earthbind ( E )[/span]

  Rains earthen spikes across a target area, pinning down all enemy units in the 225 AOE. Lasts 2 seconds.

  Level 1 - 500 casting range.
  Level 2 - 750 casting range.
  Level 3 - 1000 casting range.
  Level 4 - 1250 casting range.
  Mana Cost: 100
  Cooldown: 20/16/12/8 seconds

  ปาเดือยแหลมซึ่งทำจากดินเผาออกไป ตรึงศัตรูทุกตัวในระยะ 225 เป็นเวลา 2 วินาที

  Poo[span style=\'color:yellow\']f ( F )[/span]

  Drawing mystical energies from the earth, Meepo can teleport to another Geomancer, leaving destruction in his wake. After channeling for 2 seconds, Meepo instantly teleports to nearest target Geomancer, dealing damage in 400 AOE in the departure and arrival locations.

  Level 1 - 40 damage.
  Level 2 - 80 damage.
  Level 3 - 120 damage.
  Level 4 - 160 damage.
  Mana Cost: 225/210/195/180
  Cooldown: 60/50/40/30 seconds

  ดึงพลังลึกลับจากพื้นดิน, มีโป้สามารถเทเลพอร์ตไปหา Geomancer(Ultimate) หรือในนามร่างโคลนตัวอื่นได้ และสร้างความเสียหายหลังจากเขาปรากฏตัว ซึ่งหลังจากร่ายนาน 2 วินาที มีโป้สามารถเทเลพอร์ดไปยังมีโป้ตัวที่ใกล้ที่สุดได้ท ันที(แต่ผมว่าตัวใหนก็ได้นะ) ทำ Damage ในระยะ 400 รอบๆที่ๆเขาเทเลพอร์ตไป

  Geostrik[span style=\'color:yellow\']e ( G )[/span]

  The Geomancer enchants his weapon with the essence of the earth, crushing the life from his enemies and numbing their legs. Slows target movement speed and deals 15 damage per second. The effects are additive with other geomancers. Lasts 2 seconds.

  Level 1 - 5% slow.
  Level 2 - 10% slow.
  Level 3 - 15% slow.
  Level 4 - 20% slow.
  Mana Cost: N/A
  Cooldown: N/A

  Geomancer ได้ประจุพลังแห่งดินไว้ในอาวุธของเขา บดขยี้พลังชีวิตของศัตรูรวมถึงทำให้ขอของศัตรูไร้ควา มรู้สึกอีกด้วย (เข่าอ่อนสิฮ้า) ทำให้เป้าหมายที่ถูกโจมตีเดินช้าลงและสร้างความเสียห าย 15 หน่วยต่อวินาที - เอฟเฟกนี้สามารถใช้ร่วมกับ Geomancer ตัวอื่นเพื่อเพิ่มพลังทำลายได้อีกด้วย (เช่นโดน 4 ตัวตีก็สโลว์ 80% ที่เลเวล 4)

  Divided We Stand

  Meepo summons an imperfect, semi-autonomous duplicate of himself, which can gain gold and experience and abilities. However, the clones cannot wield any items but the boots that Meepo himself wears. If one clone dies, they all die.

  Level 1 - 1 Geomancer.
  Level 2 - 2 Geomancers.
  Level 3 - 3 Geomancers.
  Mana Cost: N/A
  Cooldown: N/A

  หมีพูจะทำการสร้างร่างปลอมของเขาขึ้นมาซึ่งสามารถเก็ บเลเวล หรือเงินได้เหมือนกับเจ้าหล่อน และร่างโคลนก็มัทักษะเหมือนกับตัวแม่ทุกประการ แต่ร่างโคลนก็ไม่สามารถใส่ไอเท็มอะไรได้เลย นอกจากรองเท้าที่ตัวแม่ใส่เท่านั้นที่จะมีผลกับร่างโ คลน และท่ามีร่างใดร่างหนึ่งตาย(รวมถึงตัวแม่) ร่างโคลนและตัวจริงทั้งหมดจะตายทันที

  Lesale Deathbringer - The Venomancer
  Range: 450 | | Move Speed: 290 | Primary: AGI
  Str: 18 + 1.85 | Agi: 22 + 2.6 | Int: 15 + 1.75
  Damage: 46 - 48 | HP: 492 | Mana: 195
  HP Regen: 0.79 | Mana Regen: 0.61
  Attack Speed: 1.33 (+ 22% IAS) | Armor: 4.1
  View Complete Stat

  Shadow Strike ( D )


  Hurls a poisoned dagger which deals large initial damage, and then deals damage over time. The poisoned unit has its movement speed slowed for a short duration.
  Level 1 - สร้างความเสียหายทันที 50, สร้างความเสียหาย 10 ตามระยะเวลา
  Level 2 - สร้างความเสียหายทันที 70, สร้างความเสียหาย 20 ตามระยะเวลา
  Level 3 - สร้างความเสียหายทันที 70, สร้างความเสียหาย 40 ตามระยะเวลา
  Level 4 - สร้างความเสียหายทันที 100, สร้างความเสียหาย 50 ตามระยะเวลา
  Mana Cost: 90/ 105/ 120/ 135
  Cooldown: 22

  ขว้างมีดพิษซึ่งสร้างความเสียหายจำนวนมากในตอนแรก และสร้างความเสียหายต่อเนื่องเล็กน้อย ตัวที่โดนมีดพิษ จะมีความเร็วในการเดินลดลงเป็นช่วงสั้นๆ

  Poison Sting ( T )


  Adds poison damage to this hero's normal attacks, slightly slowing movement speeds.
  Lasts 7 seconds.
  Poison Sting damages do not stack.
  Level 1 - สร้างความเสียหาย 5 ต่อ 1 วินาที
  Level 2 - สร้างความเสียหาย 10 ต่อ 1 วินาที
  Level 3 - สร้างความเสียหาย 15 ต่อ 1 วินาที
  Level 4 - สร้างความเสียหาย 20 ต่อ 1 วินาที
  Passive

  รวมความเสียหายแบบพิษเข้ากับการโจมตีปกติ และทำให้เป้าหมายเดินช้าลงเล็กน้อย
  มีผล 7 วินาที, ทุกครั้งที่โดน เข็มพิษ จะเริ่มนับไปอีก 7 วินาทีถึงจะหยุดรับความเสียหาย

  Plague Ward ( W )


  Summons an immobile serpentine ward. The ward deals piercing damage, lasts 40 seconds, and is immune to magic.
  Level 1 - เสางูมีเลือด 75 และโจมตีแรงสุดที่ 11 หน่วย
  Level 2 - เสางูมีเลือด 200 และโจมตีแรงสุดที่ 21 หน่วย
  Level 3 - เสางูมีเลือด 325 และโจมตีแรงสุดที่ 32 หน่วย
  Level 4 - เสางูมีเลือด 450 และโจมตีแรงสุดที่ 42 หน่วย
  Mana Cost: 25
  Cooldown: 6

  เสกเสางูที่เคลื่อนที่ไม่ได้ขึ้น โดยจะสร้างความเสียหายแบบpiercing ซึ่งเสางูจะมีอยู่เป็นเวลา 40 วินาที และไม่โดนเวทย์มนต์ใดๆทั้งสิ้น

  Poison Nova ( V )


  Creates a ring of noxious poison of around 500 AoE that damages enemy units over a 12 second period.
  Level 1 - สร้างความเสียหาย 36 หน่วยต่อวินาที
  Level 2 - สร้างความเสียหาย 58 หน่วยต่อวินาที
  Level 3 - สร้างความเสียหาย 81 หน่วยต่อวินาที
  Level 4 (Scepter) - สร้างความเสียหาย 108 หน่วยต่อวินาที
  Mana Cost: 200/ 300/ 400
  Cooldown: 135/ 115/ 95/ 60

  ปล่อยวงแหวนพิษร้ายแรงไปในระยะ 500 รอบตัว และสร้างความเสียหายเป็นเวลา 12 วินาที แต่เป้าหมายจะไม่ถูกสังหารจากสกิลนี้ (Hp จะเหลือ 1)
  Krobelus - The Death Prophet
  Range: 600 | | Move Speed: 280 | Primary: INT
  Str: 17 + 1.8 | Agi: 14 + 1.4 | Int: 20 + 3
  Damage: 39 - 51 | HP: 473 | Mana: 260
  HP Regen: 0.76 | Mana Regen: 0.81
  Attack Speed: 1.46 (+ 14% IAS) | Armor: 1
  View Complete Stat

  Ca[span style=\'color:yellow\']rrion Swarm ( R ) [/span]

  Sends a horde of bats to damage enemies.
  Level 1 - 100 damage per unit.
  Level 2 - 175 damage per unit.
  Level 3 - 250 damage per unit.
  Level 4 - 300 damage per unit.
  Mana Cost: 105/ 120/ 140/ 165
  Cooldown: 8

  ปล่อยฝูงค้างคาวโจมตีเป็นกลุ่มใส่ศัตรู

  Sil[span style=\'color:yellow\']ence ( E )[/span]

  Stops all enemies in an area of around 300 AoE from casting skill spells. Doesn't silence item spells.
  Level 1 - Lasts 3 seconds.
  Level 2 - Lasts 4 seconds.
  Level 3 - Lasts 5 seconds.
  Level 4 - Lasts 6 seconds.
  Mana Cost: 90
  Cooldown: 15

  หยุดการ cast spell ต่างๆ ของศัตรูในระยะ 300 AoE (ไม่สามารถ silence item spell เช่น scroll of town portal ได้)

  Witchcraft

  Increases the potency of each of Krobelus's spells:

  Level 1 -
  Carrion Swarm: Mana cost reduced by 5 and cooldown reduced by 1 second.
  Silence: Mana cost reduced to 80
  Exorcism: +1 Spirit
  Movespeed: Base movespeed becomes 287

  Level 2 -
  Carrion Swarm: Mana cost reduced by 10 and cooldown reduced by 2 seconds.
  Silence: Mana cost reduced to 70
  Exorcism: +2 Spirit
  Movespeed: Base movespeed becomes 294

  Level 3 -
  Carrion Swarm: Mana cost reduced by 15, cooldown reduced by 3 seconds
  Silence: Mana cost reduced to 60
  Exorcism: +3 Spirit
  Movespeed: Base movespeed becomes 295

  Level 4 -
  Carrion Swarm: Mana cost reduced by 20, Cooldown reduced by 4 seconds
  Silence: Mana cost reduced to 50
  Exorcism: +4 Spirit
  Movespeed: Base movespeed becomes 302
  Mana Cost: N/A
  Cooldown: N/A

  เพิ่มความสามารถต่างๆ ของ DP ตาม lv. ของ skill


  E[span style=\'color:yellow\']xorcism ( X ) [/span]

  Unleashes evil spirits to attack your enemies.
  Level 1 - Summons 5 evil spirits.
  Level 2 - Summons 10 evil spirits.
  Level 3 - Summons 16 evil spirits.
  Each spirit can deal 43 - 48 hero type damage.
  Death Prophet will absorb 25% of the damage dealt by all her spirits as HP.
  Mana Cost: 200/ 300/ 400
  Cooldown: 115

  ปลดปล่อยวิญญาณชั่วร้ายโจมตีใส่ศัตรู โดยวิญญาณแต่ละดวงโจมตี 43-48 dmg DP ได้เลือดคืน 25% ของ dmg ที่วิญญาณโจมตีใส่ศัตรู


  Spectre : MercuriaL  :: HistorY ::

  A darkness who was ancient even in the early days of the world's existence , Mercurial is the embodiment of rage and vengeance in the souls of those long dead. Sharing many similarities with ghasts and evil spirits , it haunts and stalks the living with restless fervor , unhindered by physical boundaries , and can harness the very life-energies of its dying allies into destructive force against the enemies of the Scourge , all for the glory of the "Frozen Throne"

  :: HistorY [Thai] ::

  จากความมืดมนผู้อยู่ในโลกอดีตกาลซึ่งยังคงอยู่ตราบจน ปัจจุบันนี้ Mercurial เป็นวิญญานที่รวบรวมและสร้างรูปขึ้น
  จากความเคียดแค้นและความพยาบาทของเหล่าความตายที่ยาว นาน แบ่งบันความน่ากลัวและความชั่วร้ายที่เหมือนกัน
  ของเหล่าปีศาจ ไล่ตามหลอกหลอนผู้มีชีวิตอยู่ด้วยความตั้งใจอันแรงกล ้าไม่เคยหยุดหย่อนด้วยรูปร่างอันไร้ขอบเขตของมัน
  และสามารถควมคุมพลังงานชีวิตของเหล่าพันธมิตรที่กำลั งจะตายไปสู่พลังทำลายล้างเพื่อต่อสู้กับ
  เหล่าศัตรูของ Scourge และเพื่อชัยชนะของ Frozen Throne
  Credits : agiyama123
  : www.dota-allstars.com


  Damage : 46 - 50
  Armor : 3.2
  Str : 19 + 2.0
  Agi : 23 + 2.2
  Int : 16 + 1.9
  Hero : Melee
  MoveSpeed : 295
  Hp : 511/511
  Mp : 208/208

  -=>Skill<=-

  Spectral Dagger
  ปามีด เพื่อ ลด MoveSpeed 18% ของเป้าหมาย และตัวเองถ้ามี Status ติดอยู่จะเพิ่ม MoveSpeed 18% = 200 Dmg

  Level 1 - Spectre วิ่งเร็วขึ้น 5% เป้าหมาย วิ่งช้าลง 5%. 50 damage.
  Level 2 - Spectre วิ่งเร็วขึ้น 9% เป้าหมาย วิ่งช้าลง 9%. 100 damage.
  Level 3 - Spectre วิ่งเร็วขึ้น 14% เป้าหมาย วิ่งช้าลง 14%. 150 damage.
  Level 4 - Spectre วิ่งเร็วขึ้น 18% เป้าหมาย วิ่งช้าลง 18%. 200 damage.
  **ถ้า Spectre อยู่ใน Effect ดำ ของที่ ตก เช่น Gem-Divine จะไม่ตกนะคับ


  Desolate
  การตี โบนัสทะลุเกราะ 45 Dmg โดยการตี Hero ที่อยู่ เดี่ยวๆ [illusion ได้รับผล]

  Level 1 - 15 Bonus Damage.
  Level 2 - 25 Bonus Damage.
  Level 3 - 35 Bonus Damage.
  Level 4 - 45 Bonus Damage.
  วิธีการใช้ Open Skill Desolate
  -ไม่มี Creep-Hero ฝั่งศัตรู
  -Heroฝั่งศัตรูอยู่ตัวคนเดียว
  -มี Hero - Creep ฝั่งเราได้
  -ระยะ 400 AOE


  Dispersion
  มีโอกาสหลบ - สะท้อน Dmg ทั้งหมด 16 % ในระยะ 400 AOE Dispersion จะมี Mini Stun อยู่นะคับ ไว้สำหรับจัดการพวก Channeling [illusion ไม่ได้รับผล]

  Level 1 - 4% chance.
  Level 2 - 8% chance.
  Level 3 - 12% chance.
  Level 4 - 16% chance.


  Haunt
  ร่าง image ของ Spectre จะไปตี Hero ที่อยู่ใน map ทั้งหมด และเราสามารถ ที่จะ วาร์ป ไปยัง image นั้นได้ โดยใช้ Hotkey "R" คลิกไปยัง ร่าง image ที่จะไป

  Level 1 - ร่าง image จะอยู่ 4 วินาที
  Level 2 - ร่าง image จะอยู่ 5 วินาที
  Level 3 - ร่าง image จะอยู่ 6 วินาที


  ผมอัพเรื่อยนะครับ

 2. #2
  สมาชิก TG แรกเริ่ม napapatban's Avatar
  สมัคร
  Nov 2008
  สถานที่
  367/5 ม.5 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
  โพส
  216
  Blog Entries
  3
  Rep Power
  0
  ผมมีตารางออกของ

 3. #3
  สมาชิก TG เต็มตัว auychan's Avatar
  สมัคร
  May 2006
  สถานที่
  ใต้ฟ้าบนดิน
  โพส
  300
  Rep Power
  0
  ดีแฮะ ขอบคุณค้าบ

 4. #4
  น้องใหม่ TG
  สมัคร
  Sep 2008
  โพส
  52
  Rep Power
  0
  ขอบคุณครับ

 5. #5
  สมัครไว้แต่ไม่ได้โพส
  สมัคร
  Mar 2007
  โพส
  3
  Rep Power
  0
  ขอบคุณครับ
  ขอคุณคุณnapapatbanด้วยนะครับสำหรับตาราง

 6. #6
  แฟนพันธ์แท้ TG Kid123's Avatar
  สมัคร
  Jul 2009
  สถานที่
  "พรรคเพื่อเธอว์"
  โพส
  3,341
  Blog Entries
  11
  Rep Power
  0
  แต่พอมันเปลี่ยนใหม่

  ก็ต้องยกมาใหม่อีก แต่ขอบคุณครับ
  สวัสดีจ๊ะ

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Thaigaming.com
Thailand Biggest Gaming Communities
ขณะนี้ กำลัง ปรับปรุง อัพเกรดระบบ อาจพบ ปัญหาระบบยังไม่สมบูรณ์
Join us