เมื่อก่อน อ่านจากเวปอารายไม่รูทำได้แล้ว

เข้าไปแก้ไฟล์อารายประมาณนี้


แต่ตอนนี้ทำไม่เป็นแล้วปล๊ดล๊อกอาวุธ เสริม ของ BF2 ตัวแรกนะ


ใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยนะ