ขอถามอะไรอย่างเดี๋ยวนี้จีนมีเครื่องบินที่เทียบเท่า กับ F-22 King Raptor ของอเมริกาแล้วหรืิอ
เห็นจากข่าวต่างประเทศช่องของ true ถ้ามีไทยน่าซื้อมาบ้าง