รู้หรือไม่ว่าโฟลเดอร์ FOUND.000 FOUND.001 ที่คอมพิวเตอร์ของท่านสร้างขึ้นนั้น

ภายในโฟลเดอร์เก็บไฟล์ นามสกุล .CHK เอาไว้นั้นมาจากไหน

ไฟล์พวกนี้ เกิดจากโปรแกรม Scandisk ของวินโดส์ ทำการสแกนฮาร์ดดิสหรือแฮนดี้ไดรและกู็ไฟล์ไว้

หลังจากเกิดปัญหาอ่านดิสผิดพลาด เมื่อเครื่องรีสตาร์ทเอง ไฟดับ ดึงแฮนดี้ไดรออกกะทันหัน

ไฟล์เหล่านี้ บางครั้งเป็นไฟล์สำคัญของท่าน ถ้าอยากรู้ว่าไฟล์ .CHK ในเครื่องเป็นไฟล์อะไร โปรแกรมนี้ช่วยได้

กู้คืนไฟล์ .CHK โหลดตรงนี้จ้า

หรือใช้ตัวนี้

กู้คืนไฟล์ .CHK ใช้ง่ายไม่ต้องติดตั้ง โหลดตรงนี้จ้า