รบกวนหน่อยนะครับ hotmail ไม่รู้เป็นไรครับไม่สามารถรับ mail อะไรได้เลยแต่สามารถส่งได้ปกติ
แล้วก็ชื่อใน contact list ที่ตั้งไว้ก็หายหมดทั้งใน เอ็มและก็เมล ใครรู้วิธีแก้ไขช่วยบอกหน่อยนะครับ