พอดีว่าเรายังไม่เวอชั่นล่าสุดเลย อัพเดตออฟไลน์ไม่ได้อ่ะ เลยอยากจะขอรหัสของวันนี้ก่อน และขอวิธีอัพเดตออฟไลน์ด้วยนะ ขอบใจ