เนโรเวอร์ชั่นล่าสุดตัวเต็ม [ตามที่เจ้าของไฟล์แจ้งไว้] มีภาษาไทยครับ ก่อนติดตั้งให้ลง Microsoft .NET 3.0 runtime environment ก่อนนะครับ [ไม่แนะนำสำหรับเครื่องสเป็คต่ำๆครับ]
System Requirements:General:-Windows XP/Vista/MCE/Server 2003

-Windows Vista x64 Edition (all applications besides InCD, Nero DiscCopy Gadget, and Nero Nero Live Gadget work in the x86 emulator for 32-bit Windows applications).

-IE 6.0 or higher

-1 GHz Intel Pentium III or equ