โปรแกรมดูวงแลนอย่างละเอียด ดีที่สุด
http://www.enterupload.com/6rttnym47...Ver._3.2.0.rar