โปรแกรมทำ mind mapResults 1 to 9 of 9

ชื่อกระทู้: โปรแกรมทำ mind map

 1. #1
  สมาชิก TG เต็มตัว watptr's Avatar
  สมัคร
  May 2008
  โพส
  280
  Rep Power
  0

  โปรแกรมทำ mind map + โปรแกรมคำนวณ

  Free Mind
  โปรแกรมทำ mind map หามาตั้งนาน ลิงค์เสียตลอด
  สุดท้ายก็เจอจนได้ เลยอยากโพสต์ เผื่อมีคนอยากได้
  ช่วยให้สมองทำงานได้เต็มประสิืทธิภาพ

  ดาวน์โหลดจากลิงค์นี้ได้เลยครับ
  http://sourceforge.net/project/platf...?group_id=7118
  เพิ่มเติมนิดนึง ไปโพสต์ไว้ที่กระทู้อื่นอยู่ด้านหลังกล้วคนไม่เห็น
  (ขอบคุณ Ignite Virgil ที่แนะนำให้ edit มาไว้ตรงนี้)

  โปรแกรม scilab ช่วยในการคำนวณ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ยัน ซับซ้อนแบบadvance

  ในปัจจุบันนี้ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเป็น ไปอย่างรวดเร็ว หลายๆ หน่วยงานในภาคการศึกษาได้มีการนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แ ละซอฟต์แวร์ต่างๆ มาช่วยในการเรียนการสอนและทำงานวิจัยของหลายๆ สาขาวิชาเช่น ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น โปรแกรมภาษา MATLAB ถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นที่นิยมกันมากสำหรับการคำ นวณเชิงตัวเลขและแสดงผล กราฟริกที่ซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานทางด้านวิศวกรรมแ ละวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตามโปรแกรม MATLAB เป็นโปรแกรมที่ต้องเสียเงินค่าลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ ซึ่งมีราคาแพงมาก ทำให้ผู้คนจำนวนมากเสียโอกาสที่จะศึกษาและเรียนรู้กา รใช้งานโปรแกรมนี้เพื่อ นำช่วยในการทำงานของตนเอง

  โปรแกรมภาษา SCILAB เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยกลุ่มของนักวิจัยจาก INRIA และ ENPC ในประเทศฝรั่งเศส โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ในการคำนวณเชิงตัวเลขและแสด งผลกราฟริกที่ซับซ้อน เช่นเดียวกับโปรแกรม MATLAB แต่โปรแกรม SCILAB เป็นโปรแกรมที่ให้ฟรี และมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับโปรแกรม MATLAB ดังนั้นในปัจจุบันนี้หลายๆ หน่วยงานทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษาในต่างประเท ศได้เริ่มนำโปรแกรม SCILAB เข้ามาช่วยในการทำงานและช่วยในการเรียนการสอน ทั้งนี้เนื่องจากโปรแกรม SCILAB เป็นโปรแกรมที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไ ม่ต้องเสียเงินค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ โดยทั่วไปข้อดีของโปรแกรม SCILAB สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

  ง่ายต่อการเรียนรู้และทำความเข้าใจ
  ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมไม่ยุ่งยาก
  สามารถประมวลผลข้อมูลที่อยู่ในรูปเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic) และข้อมูลที่อยู่ในรูปของเมทริกซ์ (Matrix) ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  มีฟังก์ชัน (Function) สำหรับการคำนวณทางคณิตศาสตร์จำนวนมากพร้อมใช้งาน
  มีกล่องเครื่องมือ (Toolbox) จำนวนมากที่ประกอบด้วยฟังก์ชันต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการแก้ไขปัญหาทางด้านวิศวกรรม, วิทยาศาสตร์ และอื่นๆ
  สามารถพัฒนาฟังก์ชันใหม่ๆ ขึ้นมาใช้งานร่วมกับโปรแกรม SCILAB ได้
  สามารถใช้งานร่วมกันกับโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN), ภาษาซี (C) และภาษา MATLAB ได้
  สามารถสร้างโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับทำซิมมูเลชันระบบ (System simulation) ได้
  สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้เนื่องจากมีซ๊อสโค้ด (Source code), คู่มือการใช้งาน (Manual) และ On-line help ให้

  สำหรับโปรแกรม SCILAB ที่ทางสถาบัน INRIA และ ENPC พัฒนาขึ้นมานี้สามารถนำไปใช้งานได้ในหลายระบบปฏิบัติ การเช่น ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linux), ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows), ระบบปฏิบัติการ Solaris และระบบปฏิบัติการ HP-UX ยกเว้นระบบปฏิบัติการ Mac OS X ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintos

  ดาวน์โหลดคู่มือภาษาไทย
  http://home.npru.ac.th/piya/webscilab/readme.php

  ดาวน์โหลดโปรแกรม
  http://www.scilab.org/download/5.0.1/scilab-5.0.1.exe
  แก้ไขโดย watptr : 21 Sep 2008 เวลา 23:08
  DOKAPON สนุกจริงๆ

  น้องหนู Molde น่าร้ากที่ซู้ด...


 2. #2
  น้องใหม่ TG
  สมัคร
  Jun 2007
  โพส
  42
  Rep Power
  0
  ขอบคุณมากครับ ทีนี้เวลาทำรายงานคงง่ายขึ้นเยอะ

 3. #3
  สมาชิก TG เต็มตัว watptr's Avatar
  สมัคร
  May 2008
  โพส
  280
  Rep Power
  0
  เพิ่มเติมนิดนึง ไปโพสต์ไว้ที่กระทู้อื่นอยู่ด้านหลังกล้วคนไม่เห็น

  โปรแกรม scilab ช่วยในการคำนวณ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ยัน ซับซ้อนแบบadvance

  ในปัจจุบันนี้ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเป็น ไปอย่างรวดเร็ว หลายๆ หน่วยงานในภาคการศึกษาได้มีการนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แ ละซอฟต์แวร์ต่างๆ มาช่วยในการเรียนการสอนและทำงานวิจัยของหลายๆ สาขาวิชาเช่น ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น โปรแกรมภาษา MATLAB ถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นที่นิยมกันมากสำหรับการคำ นวณเชิงตัวเลขและแสดงผล กราฟริกที่ซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานทางด้านวิศวกรรมแ ละวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตามโปรแกรม MATLAB เป็นโปรแกรมที่ต้องเสียเงินค่าลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ ซึ่งมีราคาแพงมาก ทำให้ผู้คนจำนวนมากเสียโอกาสที่จะศึกษาและเรียนรู้กา รใช้งานโปรแกรมนี้เพื่อ นำช่วยในการทำงานของตนเอง

  โปรแกรมภาษา SCILAB เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยกลุ่มของนักวิจัยจาก INRIA และ ENPC ในประเทศฝรั่งเศส โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ในการคำนวณเชิงตัวเลขและแสด งผลกราฟริกที่ซับซ้อน เช่นเดียวกับโปรแกรม MATLAB แต่โปรแกรม SCILAB เป็นโปรแกรมที่ให้ฟรี และมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับโปรแกรม MATLAB ดังนั้นในปัจจุบันนี้หลายๆ หน่วยงานทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษาในต่างประเท ศได้เริ่มนำโปรแกรม SCILAB เข้ามาช่วยในการทำงานและช่วยในการเรียนการสอน ทั้งนี้เนื่องจากโปรแกรม SCILAB เป็นโปรแกรมที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไ ม่ต้องเสียเงินค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ โดยทั่วไปข้อดีของโปรแกรม SCILAB สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

  ง่ายต่อการเรียนรู้และทำความเข้าใจ
  ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมไม่ยุ่งยาก
  สามารถประมวลผลข้อมูลที่อยู่ในรูปเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic) และข้อมูลที่อยู่ในรูปของเมทริกซ์ (Matrix) ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  มีฟังก์ชัน (Function) สำหรับการคำนวณทางคณิตศาสตร์จำนวนมากพร้อมใช้งาน
  มีกล่องเครื่องมือ (Toolbox) จำนวนมากที่ประกอบด้วยฟังก์ชันต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการแก้ไขปัญหาทางด้านวิศวกรรม, วิทยาศาสตร์ และอื่นๆ
  สามารถพัฒนาฟังก์ชันใหม่ๆ ขึ้นมาใช้งานร่วมกับโปรแกรม SCILAB ได้
  สามารถใช้งานร่วมกันกับโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN), ภาษาซี (C) และภาษา MATLAB ได้
  สามารถสร้างโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับทำซิมมูเลชันระบบ (System simulation) ได้
  สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้เนื่องจากมีซ๊อสโค้ด (Source code), คู่มือการใช้งาน (Manual) และ On-line help ให้

  สำหรับโปรแกรม SCILAB ที่ทางสถาบัน INRIA และ ENPC พัฒนาขึ้นมานี้สามารถนำไปใช้งานได้ในหลายระบบปฏิบัติ การเช่น ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linux), ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows), ระบบปฏิบัติการ Solaris และระบบปฏิบัติการ HP-UX ยกเว้นระบบปฏิบัติการ Mac OS X ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintos

  ดาวน์โหลดคู่มือภาษาไทย
  http://home.npru.ac.th/piya/webscilab/readme.php

  ดาวน์โหลดโปรแกรม
  http://www.scilab.org/download/5.0.1/scilab-5.0.1.exe
  DOKAPON สนุกจริงๆ

  น้องหนู Molde น่าร้ากที่ซู้ด...


 4. #4
  สมัครไว้แต่ไม่ได้โพส max099's Avatar
  สมัคร
  Feb 2007
  โพส
  12
  Rep Power
  0
  หาอยู่ ขอบคุงมากมายคร้าบ

 5. #5
  แฟนพันธุ์แท้ TG ในตำนาน HardcoreGamer's Avatar
  สมัคร
  Oct 2007
  สถานที่
  LPCT
  โพส
  5,625
  Blog Entries
  1
  Rep Power
  0
  โอว แผนที่ของฉัน my map *-*

 6. #6
  แฟนพันธุ์แท้ TG ในตำนาน Ignite Virgil's Avatar
  สมัคร
  Sep 2006
  โพส
  4,667
  Blog Entries
  28
  Rep Power
  0
  อ้างอิง ข้อความของ watptr อ่านข้อความ
  เพิ่มเติมนิดนึง ไปโพสต์ไว้ที่กระทู้อื่นอยู่ด้านหลังกล้วคนไม่เห็น

  โปรแกรม scilab ช่วยในการคำนวณ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ยัน ซับซ้อนแบบadvance

  ในปัจจุบันนี้ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเป็น ไปอย่างรวดเร็ว หลายๆ หน่วยงานในภาคการศึกษาได้มีการนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แ ละซอฟต์แวร์ต่างๆ มาช่วยในการเรียนการสอนและทำงานวิจัยของหลายๆ สาขาวิชาเช่น ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น โปรแกรมภาษา MATLAB ถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นที่นิยมกันมากสำหรับการคำ นวณเชิงตัวเลขและแสดงผล กราฟริกที่ซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานทางด้านวิศวกรรมแ ละวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตามโปรแกรม MATLAB เป็นโปรแกรมที่ต้องเสียเงินค่าลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ ซึ่งมีราคาแพงมาก ทำให้ผู้คนจำนวนมากเสียโอกาสที่จะศึกษาและเรียนรู้กา รใช้งานโปรแกรมนี้เพื่อ นำช่วยในการทำงานของตนเอง

  โปรแกรมภาษา SCILAB เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยกลุ่มของนักวิจัยจาก INRIA และ ENPC ในประเทศฝรั่งเศส โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ในการคำนวณเชิงตัวเลขและแสด งผลกราฟริกที่ซับซ้อน เช่นเดียวกับโปรแกรม MATLAB แต่โปรแกรม SCILAB เป็นโปรแกรมที่ให้ฟรี และมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับโปรแกรม MATLAB ดังนั้นในปัจจุบันนี้หลายๆ หน่วยงานทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษาในต่างประเท ศได้เริ่มนำโปรแกรม SCILAB เข้ามาช่วยในการทำงานและช่วยในการเรียนการสอน ทั้งนี้เนื่องจากโปรแกรม SCILAB เป็นโปรแกรมที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไ ม่ต้องเสียเงินค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ โดยทั่วไปข้อดีของโปรแกรม SCILAB สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

  ง่ายต่อการเรียนรู้และทำความเข้าใจ
  ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมไม่ยุ่งยาก
  สามารถประมวลผลข้อมูลที่อยู่ในรูปเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic) และข้อมูลที่อยู่ในรูปของเมทริกซ์ (Matrix) ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  มีฟังก์ชัน (Function) สำหรับการคำนวณทางคณิตศาสตร์จำนวนมากพร้อมใช้งาน
  มีกล่องเครื่องมือ (Toolbox) จำนวนมากที่ประกอบด้วยฟังก์ชันต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการแก้ไขปัญหาทางด้านวิศวกรรม, วิทยาศาสตร์ และอื่นๆ
  สามารถพัฒนาฟังก์ชันใหม่ๆ ขึ้นมาใช้งานร่วมกับโปรแกรม SCILAB ได้
  สามารถใช้งานร่วมกันกับโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN), ภาษาซี (C) และภาษา MATLAB ได้
  สามารถสร้างโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับทำซิมมูเลชันระบบ (System simulation) ได้
  สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้เนื่องจากมีซ๊อสโค้ด (Source code), คู่มือการใช้งาน (Manual) และ On-line help ให้

  สำหรับโปรแกรม SCILAB ที่ทางสถาบัน INRIA และ ENPC พัฒนาขึ้นมานี้สามารถนำไปใช้งานได้ในหลายระบบปฏิบัติ การเช่น ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linux), ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows), ระบบปฏิบัติการ Solaris และระบบปฏิบัติการ HP-UX ยกเว้นระบบปฏิบัติการ Mac OS X ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintos

  ดาวน์โหลดคู่มือภาษาไทย
  http://home.npru.ac.th/piya/webscilab/readme.php

  ดาวน์โหลดโปรแกรม
  http://www.scilab.org/download/5.0.1/scilab-5.0.1.exe
  น่าจะ Edit รวมกะอันแรกนะครับ เผื่อไปหลายหน้าแล้วคนหาไม่เจอเพราะคนจะดูแต่ Permalink แรก


 7. #7
  สมาชิก TG เต็มตัว watptr's Avatar
  สมัคร
  May 2008
  โพส
  280
  Rep Power
  0
  อ้างอิง ข้อความของ Ignite Virgil อ่านข้อความ
  น่าจะ Edit รวมกะอันแรกนะครับ เผื่อไปหลายหน้าแล้วคนหาไม่เจอเพราะคนจะดูแต่ Permalink แรก

  อ่อ... ต้องทำอย่างนี้นี่เอง ขอบคุณหลายเด้อ
  DOKAPON สนุกจริงๆ

  น้องหนู Molde น่าร้ากที่ซู้ด...


 8. #8
  น้องใหม่ TG lawnicon's Avatar
  สมัคร
  Sep 2008
  สถานที่
  WiTh My FRIENDS 4EVER.
  โพส
  67
  Blog Entries
  2
  Rep Power
  0
  ขอบคุณครับบบบบ
  I 'm LZFz.

  My Name Is Ger. Nice 2 Meet U.


 9. #9
  สมัครไว้แต่ไม่ได้โพส
  สมัคร
  Nov 2007
  โพส
  11
  Rep Power
  0
  ใจมากมากนะคับ

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Thaigaming.com
Thailand Biggest Gaming Communities
ขณะนี้ กำลัง ปรับปรุง อัพเกรดระบบ อาจพบ ปัญหาระบบยังไม่สมบูรณ์
Join us