โปรแกรมนาฬิกาปลุกในคอม เสียงMP3 Alarm Master Plus4.15
Alarm Master Plus 4.15 : เป็นโปรแกรมนาฬิกาปลุกสำหรับเตือนเรื่องสำคัญๆ ให้กับคุณโดยการเล่นเพลงหรือวีดิโอที่คุณชื่นชอบ (MP3, MPG, AVI, etc.), แสดงข้อความเตือน,เปิดเอกสาร หรือเปิดโปรแกรมที่คุณต้องการ ข้อความ Text สามารถพูดได้ด้วยและยังสามารถรองรับ Snooze ได้อีกด้วย

Download
http://www.skupload.com/al_arm.html

ภาพตัวอย่างโปรแกรม
http://www.mexkaphoto.freehostia.com/alarm.html