โปรแกรมสำหรับ กำจัดเหล่าโทรจันมัลแวร์ทั้งหลายที่แอบแฝงเข้ามาในรู ปแบบต่างๆเพื่อจุด ประสงค์ร้ายต่อเครื่องเรา เวอร์ชั่นนี้ปรับปรุงไปหลา่ยอย่าง เช่นการเข้าถึงการสแกนใน Registry ของวินโดว์และอื่นๆ โดยประสิทธิภาพของTrojan Killer นั้นมีฐานข้อมูลไวรัสและโทรจันที่ตรวจสอบและกำจัดได้ มากกว่า 594,839ตัว(ณ. ปัจจุบัน ) และยังมีการอัพเดททุกๆ เดือน(เวอร์ชั่นก่อนที่ผมแจกไป ตอนนั้นตรวจจับได้แค่ 400,000 ตัวเองครับ )โดย Trojan Killer มีการตรวจจับความเร็วสูงสนับสนุนการตรวจสอบไฟล์ที่บี บอัดไว้ (Compress Files) ได้ด้วยซึ่งการทำงานถ้า โปรแกรมตรวจสอบพบว่าไฟล์ระบบหรือไฟล์ข้อมูลได้มีโทรจ ันแฝงตัวอยู่Trojan Killer จะดำเนินการแก้ไขไฟล์นั้นให้เข้าสู่สภาพปกติรวมไปถึง การแก้ไข Registry ของวินโดวส์ด้วยนอกจากนี้สำหรับโทรจันที่แฝงตัวในหน่ วยความจำ Trojan Killer ก็มีวิธีการที่ชาญฉลาดในการจัดการโดยใช้กระบวนการ REMOVE all tracesอีกทั้งยังสามารถตรวจสอบโทรจันโดยการสแกนพอร์ต (เพราะโทรจันโดยส่วน ใหญ่จะเล็ดลอดเข้ามาและเปิดพอร์ตต่างๆ) สแกน Registyและสแกนฮาร์ดดิสก์ได้อีกด้วยครับท่าน

Trojan Killer is designed specifically to disable/remove Malware without the user having to manually edit system files or the Registry. The program also removes the additional system modifications some Malware carries out which are ignored by some standard antivirus scanners. Trojan Killer scans ALL the files loaded at boot time for Adware, Spyware, Remote Access Trojans, Internet Worms and other malware. Trojan Killer works in the field of system security to ensure safety for computer systems. We propose products to help you get rid of annoying adware, malware and other rough tools. It is very important to restore control on your computer as soon as possible and do not allow anyone to use your data.Mediafire : http://q.gs/1908584/gstk2144-01-rar

PASS

99softwaremf.blogspot.com