ผมมี Video ที่เป็นนามสกุล .mkv อ่ะคับแล้วฌปรแกรมที่มีมันแปลงแล้ว
มีแต่ภาพไม่มีเสียง รบกวนด้วยนะครั บ