Thaigaming

Thaigaming (http://www.thaigaming.com/forum.php)
-   PC Games (http://www.thaigaming.com/pc-games/)
-   -   [PC/RPG]M&B Warband - Suvarnabhumi Mahayuth[Peejeshare/1Part/690MB]เมื่อมีแมพไทย! (http://www.thaigaming.com/pc-games/180285.htm)

arktoyota1 18 Jun 2012 01:44

[PC/RPG]M&B Warband - Suvarnabhumi Mahayuth[Peejeshare/1Part/690MB]เมื่อมีแมพไทย!
 
ขออธิบายก่อนนะครับ M&B Warband - Suvarnabhumi Mahayuth
ไม่ใช่ภาคเสริมของ M&B Warband แต่อย่างใดนะครับ
เป็นเพียงแค่ตัว MOD ของทางคุณ Rasiya สร้างขึ้นมา
ผมแค่ทำการจับตัวMODยัดใส่ในตัวเกมแล้วแปรรูปเป็นไฟล ์ติดตั้งเพื่อสะดวกในการโหลดเกมไปติดตั้งนะครับ


http://i1109.photobucket.com/albums/...suvarnlogo.jpg

ม็อด "สุวรรณภูมิ มหายุทธ์" สำหรับ Mount&Blade Warband v1.143 โดย คุณ Rasiyaเนื้อเรื่อง

"เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามตำนานเรียกขานแผ่นดินนี้ว่าแผ่นดินทองคำ หรือ สุวรรณภูมิ หลังการล่มสลายของอาณาจักรขอมและอาณาจักรพุกามโบราณส ุวรรณภูมิแบ่งออกเป็น อาณาจักรน้อยใหญ่มาหลายร้อยปีเหล่ากษัตริย์ต่างทำสงค รามเพื่อปกป้อง ขยายดินแดน และแย่งชิงความเป็นใหญ่คริสตวรรษที่16 ยุคที่ดินแดนสุวรรณภูมิได้เปลี่ยนแปลงอีกครั้งชาวโปร ตุเกส พ่อค้าจากตะวันตก เดินทางข้ามทะเลพร้อมกับนำปืนไฟเข้ามาในดินแดนแห่งนี ้พวกเขาได้ยึดเมือง มะละกาจากชาวมาเลเพื่อใช้เป็นท่าเรือค้าขายเครื่องเท ศชาวมะละกาล่าถอยไป สร้างอาณาจักรใหม่ นาม รัฐสุลต่านแห่งยะโฮร์ รอวันขับไล่ชาวโปรตุเกสพ้นจากคาบสมุทรมาเลอีกครั้งดิ นแดนที่ราบลุ่มอันอุดม สมบูรณ์ของแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นที่ตั้งของอาณาจักรอยุธยาของชาวสยามดินแดนที่ปกค รองโดย สมเด็จพระไชยราชาธิราช กษัตริย์นักรบผู้รับนำปืนไฟและกองทหารรับจ้างชาวโปรต ุเกสเข้ามาเพื่อปกป้อง กองทัพอันฮึกเหิมและเกรียงไกรของพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี ้ กษัตริย์หนุ่มที่รวบรวมดินแดนตอนใต้ของพม่า และสถาปนาอาณาจักรหงสาวดีขึ้นมา พระองค์มีปณิธานที่จะรวบรวมอาณาจักรพุกามให้เป็นปึกแ ผ่นอีกครั้งซึ่งหมาย ความว่า รัฐฉานของชาวไทใหญ่ รัฐยะไข่ และมณีปุระ ตกอยู่ในอันตรายส่วนอาณาจักรขอมที่เคยยิ่งใหญ่ บัดนี้เป็นเพียงดินแดนเล็กๆ รอบทะเลสาปเขมร นาม อาณาจักรละแวก คอยหาโอกาสปล้นสะดมตามแนวชายแดนของอยุธยาอยู่เนืองๆอ าณาจักรล้านนาและล้าน ช้าง ซึ่่งเหมือนเป็นบ้านพี่เมืองน้อง แต่ยุคสมัยนี้กลับมีความรุ่งเรืองที่ต่างกัน พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งล้านช้างทรงปกครองอาณาจักรข องพระองค์ได้เป็นปึก แผ่น แต่อาณาจักรล้านนากำลังเสื่อมและตกต่ำ หาผู้ปกครองมิได้ จนพระนางจิระประภาต้องขึ้นเป็นกษัตริย์ พระนางต้องรับความกดดันจากอาณาจักรที่ใหญ่กว่ารอบทิศ เวียดนามตกอยู่สงคราม กลางเมือง ระหว่างราชวงค์เลที่ถูกราชวงค์หมักขับไล่จนต้องย้ายเ มืองหลวงมาอยู่ใต้แม่ น้ำแดง แต่สงครามยังดำเนินต่อไป เพราะตำแหน่งพระจักรพรรดิแห่งเวียดนามมีได้เพียงองค์ เดียว..."


Features:

- แผนที่ดินแดนสุวรรณภูมิอย่างละเอียด
- พบบุคคลในประวัติศาสตร์ เช่น สมเด็จพระไชยราชาธิราช, พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้, บุเรงนอง, ขุนพิเรนทรเทพ,พระยาจีนจันตุ,สะโดธรรมราชา(พระเจ้าแป รผู้:-)พระสุริ โยทัย) ฯลฯ
- พบกับ 12 อาณาจักร:
- อาณาจักรอยุธยา (Kingdom of Ayutthaya)
- อาณาจักรหงสาวดี (Kingdom of Hanthawaddy)
- อาณาจักรล้านนา (Kingdom of Lanna)
- อาณาจักรล้านช้าง (Kingdom of Lan Xang)
- อาณาจักรเขมรละแวก (Kingdom of Lovek)
- อาณาจักรมณีปุระ (Kingdom of Manipur)
- รัฐฉานของชาวไทใหญ่ (Confederation of Shan States)
- รัฐสุลต่านแห่งยะโฮร์ (Johor Sultanate)
- รัฐสุลต่านแห่งยะไข่ (Arakan Sultanate)
- ราชวงค์เลแห่งเวียตนามใต้ (Le Dynasty)
- ราชวงค์หมักแห่งเวียตนามเหนือ (Mac Dynasty)
- อาณานิคมชาวโปรตุเกส (Portuguese Colony)
- ธงและสัญลักษณ์ใหม่
- ยูินิตใหม่ๆ รวมถึง ทหารรับจ้างชาวโปรตุเกส ทหารรับจ้างชาวจาม กลุ่มโจรแห่งยูนนาน ฯลฯ
- ไอเท็มใหม่ ทั้ง ปืนคาบชุด มีดแป๊ะกั๊ก ดาบเรเพียร์ เป็นต้น
- ระบบ Battle Deployment ทำให้คุณสามารถวางแผนการรบก่อนเข้าสู้สมรภูมิได้ !


OFFICIAL FORUM
http://forums.taleworlds.com/index.p...,211788.0.html


ภาพตัวอย่างในเกม

ทัพหน้าล้านนาสัประยุทธ์ทัพหลวงอยุธยา
http://i1109.photobucket.com/albums/...nn/suvarn1.jpg

ทหารหลวงนำพลเข้าโรมรัน
http://i1109.photobucket.com/albums/...nn/suvarn3.jpg

โลกแห่งสุวรรณภูมิ
http://i1109.photobucket.com/albums/.../mapsuvarn.jpg

และ สุวรรณภูมิ มหายุทธ์ ตัวอัพเดต 1.1 (กำลังอยู่ในการพัฒนา) โดยคุณ rasiya ร่วมกับ ทีมงาน Thaitotalwar

- เปลี่ยนภาพพื้นหลังใหม่ทั้งหมด
- รีเทกเจอร์ยูนิตและม้าศึกให้สมจริงมากยิ่งขึ้น
- เพิ่มเครื่องแต่งกายใหม่ซึ่งสมจริงถูกต้องตามประวัติ ศาสตร์อย่าง พระมาลาเบี่ยง ฉลองพระองค์เกราะนวม เกราะแผ่นหน้าอกวิลาศโปรตุเกส หมวกศึกคองบอง ฯลฯ
- เพิ่มอาวุธใหม่ เช่น ดาบง้าวแห่งล้านนา ทวนยาวสำหรับทหารม้า ขวานศึกปลายหอก ดาบไทยหัวปลาหลด ฯลฯ
- ปรับเกมเพลยให้สมจริงขึ้น เช่น อัตราการยิงปืนไฟ จำนวนลูกกระสุน ระยะยิง
- เปลี่ยนเพลงประกอบและเสียงเอฟเฟค
ฯลฯ

ภาพเมนูใหม่
http://i587.photobucket.com/albums/s...25090996_n.jpg

อาร์ตเวริคแบบใหม่
http://i587.photobucket.com/albums/s...089312_n-1.jpg

ม้าศึกแบบใหม่
http://i587.photobucket.com/albums/s...08855883_n.jpg

หมวกศึกแบบใหม่
http://i587.photobucket.com/albums/s...33798053_n.jpg
http://i587.photobucket.com/albums/s...336128_n-1.jpg

อาสาญี่ปุ่นแบบใหม่
http://i587.photobucket.com/albums/s...impy/sdfsd.jpg

ไพร่ราบอยุธยาพร้อมดาบและโล่ห์แบบใหม่
http://i587.photobucket.com/albums/s...kimpy/SSSA.jpg

ติดตามรายละเอียดได้ที่ official fanpage

https://www.facebook.com/pages/%E0%B...63309950418155

รายละเอียดตัว MOD Credit : ShopperKimpy

http://bbs.gnv3.net/data/attachment/...3tr3xrsdsr.png

Operating system: Windows 2000/ME/XP/Vista/Windows 7
Processor: 2.1Ghz or higher
Memory: 1 GB
Hard disk space: 900 MB
Video: Graphics card (128 MB+)
Sound: Direct X-compatible sound card
DirectX: Directx 9c
3-button mouse, keyboard and speakers
Internet Connection required for multiplayer and Online Activation

http://bbs.gnv3.net/data/attachment/...hg1hris23s.png

1.โหลดไฟล์แล้วทำการแตกไฟล์
2.ติดตั้งเกมตามขั้นตอน
3.ลง DirectX 9.0c
4.Enjoy!!

http://bbs.gnv3.net/data/attachment/...sar6h461jr.png

ใส่ Record 10% หากไฟล์เสีย สามารถซ่อมได้โดยการกด Alt+R เ้พื่อทำการซ่อมไฟล์

1PART

http://bbs.gnv3.net/data/attachment/...j5o3ezyyjb.png

Password

โหลดไปแล้ว อย่าลืม มายืนยันด้วยว่าเล่นได้หรือไม่ได้ แจ้งทิ้งไว้ที่บอร์ดเลยครับ
ปล.ตัว install + upload ผมเองนะครับไม่มีเครดิต หากนำไปโพสต่อ กรุณาให้เครดิตด้วยนะครับ

กดขอบคุณหน่อยก็ดีนะครับ
V

wanchanakat 18 Jun 2012 19:16

มัน ป่าว ครับ !!! อย่างไง ก็ ขอบ คุนเเละ กัน น่อ ๆๆๆ

arktoyota1 18 Jun 2012 19:59

อ้างอิง:

ข้อความของ wanchanakat (โพส 1583648)
มัน ป่าว ครับ !!! อย่างไง ก็ ขอบ คุนเเละ กัน น่อ ๆๆๆ

ใช้ได้เลยแหละครับเกมนี้ ถ้าลงแล้วมันถามหาไฟล์บางอย่างให้กลับไปอ่านวิธีติดต ั้งนะครับ

sampyou 19 Jun 2012 11:03

สเปคตามที่บอกจริงป่ะครับ

กลัวมันจะกระตุก

doggerdo 20 Jun 2012 21:45

ออนไลน์ได้หรือป่าวครับ

luheachin 22 Jun 2012 09:57

น่าสนใจมากเลยครับ
สเปคเครื่องเราต่ำกลัวเล่นแล้วกระตุกจัง


เวลาบนเครื่องเซิรฟเวอร์ 21:42

Powered by vBulletin Version 3.8.7