เป็นเกมรวมของ Pokemon นะครับ 17 ภาค

Game Boy
Pokemon Yellow Version
Pokemon Blue Edition
Pokemon Red Version
Pokemon Green Edition

Game Boy Color
Pokemon Silver Edition
Pokemon Gold Edition
Pokemon Crystal Edition

Game Boy Advance
Pokemon Ruby Edition
Pokemon Sapphire Edition
Pokemon Emerald Edition
Pokemon Fire Red Edition
Pokemon LeafGreen

Nintendo DS
Pokemon Diamond Edition
Pokemon Pearl Version
Pokemon Ranger
Pokemon Red Rescue Team
Pokemon Blue Rescue Team

ScreenShoT
http://www.mediafire.com/?bhncp3ab3c24oj9


เข้าเล่นที่ PokemonCollection.exe นะครับ


ถ้าคลาย rar ไม่ได้ลอง Repair ดูนะครับ ผม Record ไว้ 5%ปล.ถ้าใครเล่น Pokemon ภาค NDS ภาพมันจะเล็กนะครับ ไปโหลด No$GBA 2.6a Full + Zoom มาแทนได้ เข้าเล่นที่ NDS2xGL2

No$GBA 2.6a Full + Zoom


http://www.mediafire.com/?874jlnhvk7hm8t5