หนึ่งทศวรรษหลังจากความพ่ายแพ้อย่างหาญกล้าของเจ้าอส ูรกายคราเก็น,เพอร์ซีอุส บุตรแห่งมนุษย์และมหาเทพของซีอุสที่พยายามใช้ชีวิต
อย่างสงบสุขโดยการเป็นชาวประมงในหมู่บ้าน และเป็นบิดาในการเลี้ยงดู เฮลีอุส ลูกชายวัย 10 ปีของเขาในขณะเดียวกันการต่อสู้เพื่ออำน
าจอันยิ่งใหญ่ระหว่างเหล่าเทพและมหาเทพ เกิดความอ่อนแอและเป็นภัยจากการเสียความศรัทธาจากเหล ่ามนุษย์บรรดาเทพเสียการควบคุม
มหาเทพที่ถูกจองจำและผู้นำที่โหดร้ายของพวกเขาอย่างโ ครนอสบิดาแห่งพี่น้องผู้ปกครองอันยาวนานที่ประกอบด้ว ยซีอุส เฮเดส(ฟีนส์)และ
โพไซดอน (แดนนี่ ฮุสตัน)การปกครองแบบสามองค์ต้องทำการล้มล้างอำนาจที่ มีมาอย่างยาวนานของพ่อผู้ทรงอำนาจของพวกเขาปล่อยให้
เขาเน่าสลายอยู่ในอเวจีแห่งความเศร้าของ ทาร์ทารุสคุกใต้ดินที่อยู่ลึกภายในโพรงขนาดใหญ่และมื ดมิดใต้ผืนโลกเพอร์ซีอุสไม่อาจเพิกเฉย
ต่อการเรียกร้องอันแท้จริงของเขาได้ เมื่อเฮเดสพร้อมกับ เอเรส(เอ็ดการ์ รามิเรซ)บุตรแห่งเทพของซีอุสพลิกฝ่ายและเห็นพ้องกับโ ครนอส
เพื่อจับกุมซีอุสพลังแห่งมหาเทพแข็งแกร่งขึ้นเมื่อพล ังแห่งเทพเจ้าที่มีอยู่ของซีอุสถูกดูดออกไปและห้วงนร กถูกปลดปล่อยมายังโลกจากการ
ช่วยเหลือของนักรบราชินีแอนโดรมีด้า (โรซามันด์ ไพค์) อาร์กีนอร์ ลูกชายแห่งมนุษย์และมหาเทพโพไซดอน(โทบี้ เค็บเบล)และ เทพเจ้า
ผู้ สูญสิ้นเฮไฟทัส(บิล ไนฮี่)เพอร์ซีอุสร่วมลงมืออย่างกล้าหาญในภารกิจเสี่ย งภัยแห่งใต้ผืนโลกเพื่อ ช่วยชีวิต ซีอุสล้มล้างอำนาจมหาเทพและ
พิทักษ์เหล่ามนุษยชาติ


Download CD1
>>:: PART01 ::<< >>:: PART02 ::<< >>:: PART03 ::<<
>>:: PART04 ::<< >>:: PART05 ::<< >>:: PART06 ::<<Download CD2
>>:: PART01 ::<< >>:: PART02 ::<< >>:: PART03 ::<<
>>:: PART04 ::<< >>:: PART05 ::<< >>:: PART06 ::<<