จะทำให้ Billionton Bluetooth Driver ใช้งานกับ XP SP2 ได้อย่างไร?
การเชื่อมต่อเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์ และ โทรศัพท์มือถือ มีอยู่หลายรูปแบบ ทั้ง Data Cable, Card Reader, Infrared หรือ Bluetooth ซึ่งวิธีหนึ่งที่เริ่มนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจ ุบันคือ Bluetooth โดยส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบของอุปกรณ์ที่เสียบกับ USB Port ของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเรียกสั้นๆ ว่า USB Bluetooth และยี่ห้อที่ผู้ใช้นิยมใช้กันมากที่สุดก็คือยี่ห้อ Billionton
แต่ทว่ามีผู้ใช้จำนวนไม่น้อยที่เครื่องคอมพิวเตอร์ขอ งตนเองทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Windows XP Service Pack 2 ซึ่งมีปัญหากับ Driver ของ USB Bluetooth ยี่ห้อ Billionton แต่อย่างไรก็ตามวิธีแก้ปัญหานี้ก็ไม่ยุ่งยากจนเกินไป โดยให้ทำตามขั้นตอนดังนี้
1. เข้าไปที่ Control Panel
2. ดับเบิลคลิ๊กไอคอน System
3. พอเข้าไปที่ System แล้วให้เลือกที่เมนู Hardward ที่ Tab ด้านบน
4. กดปุ่มเลือกเข้าไปที่ Device Manager
5. ใน Device Manager จะพบกับ Bluetooth Radios
6. กดขยายที่ Bluetooth Radios จะพบอุปกรณ์ย่อยอยู่ 2 อัน
7. ให้ดับเบิลคลิ๊กที่อุปกรณ์ย่อยตัวแรกที่เห็น (ที่ไม่ใช่ Microsoft Bluetooth Enumerator)
8. เลือกเมนู Driver ที่ Tab ด้านบน
9. กดปุ่มเลือกเข้าไปที่ Update Driver
10. เลือกที่ Install from a list or specific location (Advanced)
11. เลือก Folder ที่เก็บไฟล์ Driver เอาไว้ ในกรณีที่เป็นแผ่น CD จะอยู่ใน Folder \BTSW
12. กด Next ต่อไปจะเจอกับ Billionton USB Bluetooth Device ให้เลือกที่ตัวนี้ แล้วดำเนินการต่อ
13. หากมีคำเตือนขึ้นมาว่า Driver is not digitally signed ก็ให้ทำการกดปุ่ม Ignore
14. เมื่อเสร็จขั้นตอนทั้งหมดนี้แล้ว ก็ให้ทำการ Restart เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ ก็เป็นอันเสร็จสิ้น