Warrior (Virabhadrasana) ท่านักรบ


Warrior (Virabhadrasana) ท่านักรบ

 1. Hitzuja
  Hitzuja
  Warrior (Virabhadrasana) ท่านักรบ
  1.ยืนท่าภูเขา หายใจออกช้าๆกระโดแยกเท้าออกกว้าง 3-4 ฟุต กางแขนออกขนานกับพื้น

  2.หมุนเท้าซ้ายไปทางซ้าย 90 องศา ส่วนเท้าขวาเฉียงมาทางซ้ายเล็กน้อย

  3.งอเข่าซ้ายลงจนสะโพกซ้ายอยู่ในระดับเข่าซ้าย เข่าซ้ายและส้นเท้าซ้ายอยู่ ในแนวเดียวกันในแนวดิ่ง ขาขวาตึง

  4.เหยียดแขนทั้งสองข้าง แขนซ้ายไปทางซ้าย แขนขวาไปทางขวา แขนทั้งสองขนานกับพื้น หันหน้าไปทางซ้ายมองที่ปลายนิ้ว

  5.ยืดเอว ลำตัวและแขนไปทางซ้ายให้มากที่สุด

  6.ค้างไว้ 30วินาที-1นาที คลายท่า

  7.สลับข้าง ทำท่าเดิม


  Credit : http://pirun.ku.ac.th/~b4702214/yogaa12.htm


Results 1 to 1 of 1
Thaigaming.com
Thailand Biggest Gaming Communities
ขณะนี้ กำลัง ปรับปรุง อัพเกรดระบบ อาจพบ ปัญหาระบบยังไม่สมบูรณ์
Join us