Half-Moon (Ardha-chandra) ท่าพระจันทร์เสี้ยว


Half-Moon (Ardha-chandra) ท่าพระจันทร์เสี้ยว

  1. Hitzuja
    Hitzuja
    Half-Moon (Ardha-chandra) ท่าพระจันทร์เสี้ยว

    ยืนชูแขนเหยียดตรงโดยที่ฝ่ามือประกบกันแล้วเอียงตัวไ ปด้านขวาให้สีข้างด้านซ้ายรู้สึกยืดเหยียดเต็มที่ ค้างไว้ 1 นาที แล้วทำสลับอีกข้างหนึ่งเสร็จจากการบริหารสีข้างแล้ให ้มาต่อที่การบริหารส่วน หลัง โดยยืนเตรียมในท่าเดิมแต่เปลี่ยนมาเอนตัวไปข้างหลัง พร้อมกับหายใจและเก็บหน้าท้องค้างไว้ 1 นาที ตามด้วยท่าเอนตัวไปข้างหน้า โดยดึงหลังตรงขนานไปข้างหน้าทั้งสามท่านี้จัดว่าเป็น ท่า warm-up ที่ดี สามารถยืดกล้ามเนื้อแทบทุกส่วน เช่น กลางลำตัว ขา และ หลัง เป็นต้น    ตัวอย่างทุกรูปแบบในท่าพระจันทร์เสี้ยว
Results 1 to 1 of 1
Thaigaming.com
Thailand Biggest Gaming Communities
ขณะนี้ กำลัง ปรับปรุง อัพเกรดระบบ อาจพบ ปัญหาระบบยังไม่สมบูรณ์
Join us