[Hitzuja's style] After Burner : Climax


[Hitzuja's style] After Burner : Climax

 1. Hitzuja
  Hitzuja
  ================ [ Hitzuja 's Style] ================  Form Arcade Experience of Hitzuja
  (จากประสบการณ์จริงของ Hitzuja)  จะเล่นให้ได้แบบใช้ไม่เกิน 2 Credits ทำยังไง? ต้องเล่นแบบระมัดระวัง พยายามหลบหลีกจรวดให้ได้มากที่สุด ในแบบของผมการหลบจรวดมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากท่านนัก บินทั้งหลาย

  ใน After Burner : Climax แบ่งจรวดออกได้เป็น 4 ประเภท เรียกชื่อง่ายๆนะครับ
  - จรวดทั่วไปไฟเหลือง
  - จรวดไฟแดงแรงมาก
  - จรวดไฟเหลืองมีประกายไฟ
  - จรวดช้า

  ขอใช้ชื่อ missile ตาม Tom Clancy's H.A.W.X. นะครับ

  จรวดทั่วไปไฟเหลือง JSM (Joint Standard Missile) ยิงกันเป็ส่วนใหญ่ ยิงจากเครื่องบินทั่วๆไปของข้าศึก สามารถหลบได้ด้วยความเร็วปานกลาง ถึง ความเร็วระดับ Afterburner ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเร่งเครื่องเพื่อหลบจรวด

  จรวดไฟแดงแรงมาก AAM (Advance Anti-Air Missile) เมื่อเข้าสู่ด่าน 3 เป็นต้นไป จรวดชนิดนี้จะมีให้เห็นบ่อยมาก ไม่สามารถหลบได้ด้วยความเร็วทั่วไป จำเป็นจะต้องเร่งเครื่องสู่ระดับ Afterburner จึงจะสามารถหลบจรวดชนิดนี้ได้
  แต่ก็ใช่ว่าจรวดไฟแดงทุกอันเป็นแบนี้ มีอยู่ 2 ด่านที่จรวดแดงเป็นของปลอมคือประมาณด่านหลังๆเติมน้ำ มันครั้งที่ 2 กับด่าน Final Defend Line

  จรวดไฟเหลืองมีประกายไฟ
  ASM (All Aspect Missile) มีให้เห็นน้อยแต่อันตรายมากครับ เท่าที่นับได้รู้สึกว่ามีแค่ 4 ลูกในเกมเท่านั้น โดยส่วนมากจะมากับ F-18 Hornet ลายเสือ พฤติกรรมที่สังเกตได้คือ ชอบตีลังกาก่อนยิง ความเร็วระดับ Afterburner ก็ไม่สามารถหลบได้ครับ ต้องอาศัยการตีลังกาเท่านั้นจึงจะหลบจรวดดังกล่าวได้

  จรวดช้า
  RGM (Radar Guide Missile) ไม่น่ากลัวครับ ยิงช้าๆ บินอยู่ระดับสูงๆ ดังนั้นขอให้บินต่ำๆเข้าไว้โอกาสรอดมีแน่ แต่อย่าดูถูกนะครับถึงจะช้าและไม่ค่อยติดตามก็จริง ด้วยจำนวนมากที่ยิงใส่มันก็ทำให้นักบินลายตาน่าดู โดยส่วนมากแล้วจะมาจาก SAM site (ฐานยิงจรวด) รถยิงขีปนาวุธ เรือรบ และเฮลิคอปเตอร์

  และอีกอย่างที่มองข้ามไม่ได้คือ ระเบิดแตกอากาศ (Flak) ยิงจากพื้นสู่อากาศ และจากอากาศสู่อากาศ ถูกใช้จะนวนมาก แต่จะหลบก็ไม่ใช้เรื่องยากมากนัก แค่ลดความเร็วลง ก็ผ่านได้สบาย แต่ก็ต้องระวังว่าจะมีจรวดมาด้วยเหรือไม่

  ขึ้นฟ้าไปกับ Hitzuja  หลังจากรู้จักหลับหลีกอาวุธต่างๆแล้ว ถึงเวลาของการทำแต้ม

  เริ่มด่านแรกให้ใส่ความเร็วให้เต็มที่ ยิงไปด้วย สักพัก Climax จะเต็ม ให้ใช้แค่นิดเดียวครับเพราะต้องเก็บไว้ท้ายด่านด้วย แล้วใส่ความเร็วให้เต็มที่อีกครั้งพยายามยิงให้ได้มา กที่สุด แล้วใช้ Climax ก่อนจบด่าน จะได้คะแนนประมาณ 50000 - 56000 ได้ Combo สูงสุดที่ 51-52

  ในด่านต่อมาเริ่มด้วยความเร็วปกติกวาดทางซ้าย 4 ลำ และกวาดขวา 2 ลำ แล้วเริ่มใส่ความเร็วเต็มที่ยิงไปสักพักจะมีกลุ่มมาท างขาวก่อนให้ใช้ Climax กวาดจากขาวไปซ้าย (อย่ากวาดหมด ให้เหลือทางซ้ายสุดไว้ 1 ลำ แล้วค่อยยิงธรรมดา เพื่อรักษา Combo) และค่อยๆลดความเร็วเหลือปานกลางกวาดทางขวา มี F-4, F-4, A-10, A-10 และกวาดซ้าย มี A-10 4 ลำ แล้วเริ่งเครื่องไปยิง B-52 ทั้ง 3 ให้ทันจะได้ 50 Combo แล้วลดความเร็วเหลือปานกลางกวาดขึ้น-ขวา-ซ้าย ยิง AV-8 ที่ง 3 แล้วเหมา AV-8 ที่กำลังมาอีก 5 ลำ ตามด้วย ฮ. Chinook 5 ลำ จากนั้นเริ่มกวาดจากซ้ายไปขวาสุดแล้วใช้ Climax ค่อยๆกวาดจากขวาไปซ้ายเหมาให้หมดจอ Combo ที่ควรได้คือ 120+ จะได้คะแนนเกิน 2 แสนทันที

  ต่อไปเข้าช่องเขาใช้ความเร็วปกติก่อนกวาดข้างหน้าทั้ งฐานปืนและ ฮ. Chinook จากนั้นลดความเร็วให้ต่ำกวาดที่พื้นทางขวารถถัง 4 และในช่องเขามี ฮ. Chinook 1 ลำ จากนั้นทางซ้ายมีฐานปืน 3 ที่จัดเป็นรูป 3 เหลี่ยม และมาทางขวาฐานปืน 3 ที่เรียงเป็นตัว "/" แล้วใส่ความเร็วเต็มที่จะมี Prototype บินแซงหน้าไปรักษาความเร็วที่ความเร็วสูงสุดไว้ล็อกแ ละยิงจรวดไปก่อน 3 ลูก แล้วค่อยยิงอีก 3 (อย่าใช้เวลานานในการระเบิด Prototype เพราะจะไม่ได้ Excellent) จากนั้นลดความเร็วลงมาระดับกลาง ถ้าบินมาทางซ้ายสุดจะมีรถถังที่พื้น 3 คัน จากนั้นใส่ความเร็วเต็มที่พร้อมใช้ Climax กวาดรถยิงขีปณาวุธ MLRS และ ฮ. Chinook ให้หมด ใส่ความเร็วเต็มที่บินและยิงฐานปืน 2 ที่ ทางขวา ต่อมาจะมีทางซ้ายอีก 2

  มีทางเลือก 2 ทาง แนะนำให้ไปทางซ้าย แต่ก่อนจะกดเลือกให้คุณรอจน Climax และจรวดเติมจนเต็มซะก่อน ... ทางซ้ายเริ่มด่านมาให้ใช้ความเร็วเต็มที่บินไปยิงไปป ระมาณ 5 วินาทีจะมีกลุ่มใหญ่ผ่านมาให้ใช้ Climax กวาด ใชเแค่พอเหมาะเหลือไว้อย่างน้อยครึ่งหลอด แล้วใส่ความเร็วสูงสุดบินไปยิงไปในท้ายของด่านจะมีกล ุ่มใหญ่ให้ใช้ Climax กวาดจากซ้ายสุดไปขวาสุดค่อยๆโยกนะเพื่อไม่ให้ตีลังกา ไม่งั้นจะเสียคะแนนไป

  เข้าเขตอุตสาหกรรมมี F-15 บินแงหน้ามา 4 ลำ เมื่อยิงหมดแล้ว ใส่ความเร็วเต็มที่กวาดไปซ้ายก่อนมี F/A-18 ประมาณ 5 ลำ แล้วทางขวาตามมาอีกประมาณ 4 ให้ระวังด้วย แล้วกลับไปหาทางซ้ายให้ Climax พอสมควรเพื่อจัดการ F/A-18 ที่มีจรวดติดตามพิเศษก่อนจะยิงใส่คุณ แล้วลดความเร็วมาระดับกลางเพื่อยิง B-52 ทางทางซ้ายบน และตามด้วยขวาบน จากนั้นเพิ่มความเร็วให้เต็มที่ยิงไปบินไปจะเจอขบวน ฮ. Chinook ประมาณเกือบ 20 ลำ ใช้ Climax กวาดให้หมดและเร่งเครื่องกวาด F/A-18 ที่กำลังมาทั้งหมด 7 ลำ (ถ้ามีดาวฟ้าจะมา 9 ลำ)

  ถ้าจำนวนข้าศึกที่ระเบิดไปมากกว่า 250 จะได้ด่านพิเศษ (เป็นด่านเดียวกันที่มีข้าศึกเยอะเป็นพิเศษ) ใช้ความเร็วปกติบินไปก่อน มีฐานปืน 3 ที่ จากนั้นมีฐานปืน 3 และฮ. Chinook 3 เมื่อผ่านมาแล้วให้เริ่งเครื่องเต็มที่ บินสูงๆและยิงปืนกลไว้เพื่อยิงเครื่องบิน B-2 ให้ทันจะสร้างความเสียหายให้ B-2 ได้พอสมควร (ไฟจะลุกที่ห้องเครื่อง) แล้วใช้ความเร็วตามความเหมาะสมและความถนัด เมื่อมาถึงหนองน้ำใหญ่ ใส่ Climax กวาดนานๆหน่อยแล้วเร่งเครื่องเต็มที่เพื่อตาม B-2 ให้ทันและหลบระเบิดด้วยนะ

  เครื่องบิน B-2 จะโผล่มาข้างหน้าให้กดปืนกลค้างไว้เลยจนกว่า B-2 จะระเบิดให้เห็น เริ่มด่านใส่ความเร็วเต็มที่กวาดไปซ้ายก่อนมี F/A-18 อยู่ 4 ลำแล้วกวาดไปขวาอีก 4 ลำ จากนั้นให้สังเกตสักพักจะมีกลุ่มเครื่องบินค่อยๆมาใช ้ Climax กวาดให้หมด จากนั้นกลับมายิง B-2 ให้ทันและยิงเครื่องบินอื่นๆด้วย เมื่อท้องฟ้าเริ่มโล่งจะมีจรวดตามหลังมาใช้ช่วงเวลาน ี้ยิง B-2 อย่างต่อเนื่อง ใช้ความเร็วให้สมดุลกับ B-2 ยิงให้ได้มากที่สุด และกวาดข้าศึกทั่วๆไป จะมี B-52 กำลังมาให้ยิง B-52 ก่อน ถ้า B-2 ยังไม่ระเบิดให้ยิงต่อไปและควรจะระเบิดแล้วตอนนี้ มี B-52 ตามหลังมาค่อยๆแซงหน้าไป ให้ลดความเร็วต่ำสุดกวาดจากซ้ายมาขวาและเมื่อมีกลุ่ม เครื่องบินมาให้ใช้ Climax กวาดจากขาวไปซ้ายสุด จากนั้นใช้ความเร็วปานกลางเก็บ B-52 จำนวนมากให้หมด ในท้ายด่านจะมี AV-8 ลงมา 3 ลำ (ถ้าดาวฟ้าจะมี 7-8 ลำ) และจบด่าน

  มีทางเลือกอีกแล้ว ทางซ้ายไปช่วยเพื่อน ทางขวามายิง ฮ. Chinook ผมชอบทางขวาบินในช่องเขาแคบๆแต่ง่ายกว่าทางซ้ายมาก งั้นผมจะไปทางขวา เริ่มด้วยความเร็วปกติก่อนจะมี ฮ. AH-6 Apache ลงมา 2 ลำ แล้วลดความเร็วต่ำสุดพยายามกวาดจากซ้ายมีป้อมปืน 3 ที่เรียงซ้อนกัน และวขวาต่ำๆมีอีก 3 เรียงเป็นเส้นตรง และมีเครื่องบินแต่ที่สำคัญคือฐาน Radar 2 ที่อยู่บนเทือกเขา ระหว่างทางจะมี ฮ. Chinook ที่มีสัญลักษณ์บอกเป็นสีแดงว่า TARGET ให้ยิงให้หมดเท่าที่จะทำได้ (ถ้ายิงได้หมด 13 ลำจะได้ Excellent และคะแนนเพิ่ม)

  ในด่านต่อมาสำหรับคนที่เลือกทางขวา เริ่มต้นด้วย AV-6 Harrier 2-3 ลำ และ F/A-18 3 ลำพร้อมปล่อยจรวด และมี เรียงเป็นรูป "/" 4 ลำทางซ้าย และตามมาด้วย 4 ลำทางขวาเรียงเป็นรูป "\" เมื่อพ้นมาแล้ว จากนั้นรอสักพักค่อยใส่ Climax กวาดจากซ้ายไปขวา มีข้าศึกมากมายให้เราเก็บ จากนั้นจะมีความวุ่นวายเล็กน้อยทั้งจรวดและ Flak ระเบิด จากนั้นถ้า Climax พร้อมก็ให้กวาด F/A-18 ที่มา 8 ลำ เรียงกันเป็นรูป "\ /" 4 ลำทางซ้ายจะยิงก่อน ต้องอาศัยความเร็วในการกวาดพอสำควร (2 ใน 8 ลำมีระเบิดแรงสูงถ้ายิงได้จะระเบิดเป็นวงกว้างและจะก ำจัดข้าศึกใกล้ๆไปด้วย) แล้วตามด้วย F/A-18 ที่ขึ้นมาทีละลำ เริ่มด้วย ซ้าย ขวา กลาง ซ้าย แล้วจะมาทีเดียวประมาณ 10 ลำ ถ้ามี Climax ก็ใช้กวาดด้วยความเร็วเพราะเราต้องเก็บ Climax ไว้ก่อนจะจบด่านนี้ ต่อมาจะมี F/A-18 บินมาเป็นรูป "O O" ถ้าคะแนนยังไม่สูงพอ จะมาแค่วงเดียวทางขวา (2 ในกลุ่มนั้นมีระเบิดแรงสูงด้วย) แล้วพยายามยิงทุกอย่างเพื่อเติม Climax จนเต็ม เมื่อเต็มแล้วก็กวาดทุกอย่าง ข้าศึกจะมาเป็นรูป "W" ถ้าดาวฟ้าจะเป็นรูป "WW" 3 ลำตรงกลางคือ A-10

  มี 2 เงื่อนไข ถ้าคะแนนมากมายจะได้ไปด่านพิเศษบินเหนือเมฆที่มีข้าศ ึกมากมายแต่ไม่ค่อยจะยิงกันสักเท่าไหร่ แต่ถ้าคะแนนต่ำกว่าที่กำหนดคุณจะได้บินเหนือมหาสมุทร ที่มีแต่ความโหดร้าย

  สำหรับคะแนนมากมายจะได้ไปด่านพิเศษนั้น เริ่มแบบเบาๆสบายด้วยทางขาวมีกลุ่ม F-4 มาเป็นรูป " 'W' " ให้ยิงอย่างใจเย็น มีเพียง 3-4 ลำที่จะปล่อยจรวดใส่คุณ แล้วทางขวามากัน 4 ลำ แบบหน้ากระดานเรียงหนึ่งไม่มีลำไหนยิงใส่เราเลย เมื่อเห็นกลุ่มใหญ่ที่กำลังมาตรงกลางให้ใช่ Climax กวางเอากลุ่มทางซ้ายและกลางไปด้วยกัน ถ้ามีดาวฟ้าอยู่ด้วย จะมี B-52 บรรทุกเชื้อเพลิงมา 2 ลำ แต่ถ้าไม่มีดาวฟ้าจะมีแค่ 1 ให้ยิง B-52 ทันทีที่เห็น จากนั้น กลุ่ม B-52 จำนวนมากจากค่อยๆออกมาไม่จำเป็นต้องเรียบใช้ Climax นอกซะจากคิดว่ายิงไม่ทันแล้ว ถ้ามีดาวฟ้าให้ระวังกลุ่มของ F-15 ด้วยจะออกมาแบบหน้ากระดานสลับฟันปลา "wwwwwwwww" จากนั้นจะมีกลุ่ม F-15 แซงหน้าไปอย่างช้าๆ ค่อยๆยิงจนมันมารวมกลุ่มกันแล้วใช้ Climax โดยเร็วพลัน

  สำหรับคนคะแนนน้อยในด่านที่แล้วก็ต้องฝ่ากลุ่มข้าศึก อันดุร้ายเหนือมหาสมุทร บอกอะไรมากไม่ได้นอกจาก หลบไว้ก่อน ไม่ต้องยิงอะไรมาก เดี๋ยวจะไม่รอด เพราะข้าศึกบางตัวจะปล่อยจรวดเป็นชุดประมาณ 5 ลูกต่อลำ และบางลำก็ยังมีระเบิดติดตามพิเศษที่หลบยังไงก็ไม่พ้ นนอกจากจะฟลุกจริงๆ

  เมื่อผ่านด่านใดด่านหนึ่งมาแล้ว ถ้าด่านพี่แล้วเป็นด่านพิเศษ เริ่มด่ามาจะมีเลเซอร์ขวางทันที 1 ครั้งที่ตัวเครื่องบินโดนแสงเลเซอร์จะเสียเกราะไป -10 แต่ถ้าด่านที่แล้วเป็นมหาสมุทรก็ไม่มีเลเซอร์จนกว่าจ ะไปถึงกลางด่านนี้ สิ่งสำคัญที่สุดในด่านนี้คือต้องไม่ให้แสง Spotlight พบเราเมื่อพบหลอดไฟให้ระเบิดมันก่อนถ้ายิงไม่ทันให้ห ลบให้ได้ หากพลาดก็จะไม่ได้ไปด่านพิเศษ ดังนั้นบินช้าๆไว้ก่อนนะ ... เริ่มแรกด้วยหลอดไฟ 2-3 ดวง เมื่อพบหลอดไฟจำนวนมากก็ใช้ Climax ค่อยๆกวาด (ถ้ายังมีดาวฟ้าอยู่จะมี F-15 ผ่านมา 2 ลำเป็นคะแนนพิเศษ) ช่องเขาอยู่ข้างหน้าระวังหลอดไฟ Spotlight ให้ดี จากนั้นจะมี Spotlight 4 ดวงเรียงกันเป็นเส้นตรง ยิงให้ได้ 3 ดวงเพื่อเคลียทางก่อนจะผ่าน มีช่องเขามากมายแต่ผมเลือกซ้ายสุดแล้วปล่อยให้ความเร ็วเป็นระดับปานกลางมี ฮ. AH-6 และฐานปืนระหว่างทาง เมื่อยิงหมดแล้วก็ลดความเร็วเพราะมีหลอดไฟ Spotlight หลายดวงจำเป็นต้องยิงให้หมดแต่ถ้ายิงไม่หมดให้บินต่ำ ไว้ ออกมาจากช่องเขามีฐานยิงจรวด (เรียกว่า "SAM" Surface-To-Air Missile) ไม่จำเป็นต้องยิงให้หมด แต่ซ้ายสุดจะมีฐาน Radar นั่นจำเป็นต้องยิง แล้วก็เข้าช่องเขาอีกครั้งมี Spotlight ระหว่างทาง ออกจากช่องเขามีรถยิงจรวดมากมายและ ฮ.Chinook กำลังลงมา 2 ลำ ใช้ Climax กวาดให้หมด เข้าช่องเขาสุดท้ายมี Spotlight ด้วย อย่าพลาดเมื่อยิง Spotlight หมดแล้ว ใส่ความเร็วเต็มกำลังทันทีจะยิง ฮ. AH-6 ให้หมด

  ด่านที่โหดร้ายที่สุดในเกมแล้วครับ บินเหนือเมืองใหญ่ยามราตรี เริ่มด้วย F-15 ทางขาวมาพร้อมจรวด 5 ลูกและทางซ้ายก็เช่นเดียวกัน จากนั้นจะเริ่มวุ่นวายไปหมด ดังนั้นหลบไว้ก่อน ยิงไปด้วยก็ได้ถ้าหลบไวนะ เมื่อเห็น A-10 ให้ใช้ Climax กวาดจากขวาไปซ้ายจะได้ F-15 อีก 4-5 ลำไปด้วย แล้วระวังให้ดี การหลบที่ดีที่สุดในด่านนี้คือกวาดคันโยกเป็นครึ่งวง กลม "\_/" เมื่อถึงท้ายด่านจะมี F-15 มาทั้งซ้ายและขวาให้ใช้ Climax กวาดให้หมด

  มี 2 ทางเลือกอีกแล้ว ซ้ายไปสายน้ำอันโหดเหี่ยม หรือขวาเข้าอุโมงที่คับแคบ ... ผมเลือกขวาครับ แต่ก่อนจะกดต้องเติม Climax และจรวดให้เต็มก่อน

  เมื่อด่านเริ่มใส่ Climax ทันทีกวาดทั้ง ฮ. AH-6 และฐานปืนให้หมดแล้วลดความเร็วเท่าที่ยังคิดว่าจะควบ คุมไหวเพราะใรอุโมงมีทั้งเลเซอร์และฐานปืน สรุปคือมีความวุ่นวายในอุโมงนั้นเมื่อก่อนจะออกอุโมง จะมีรถถังมากมายและ ฮ. Chinook 3 ลำ และคุณจะพบกับแผงเลเซอร์ที่ว่างเฉพาะตรงกลางให้ผ่านไ ปด้วยความเร็วปานกลางเท่านั้นเมื่อพ้นอุโมงคือช่วงเว ลาที่สำคัญที่สุดจะมี Prototype ออกมาต้องใช้ Climax และกดยิงจรวดให้เยอะและเร็วที่สุดก่อนที่ Prototype จะหนีไปนั้นเท่ากับจบและไม่มีด่านพิเศษต่อ เมื่อ Prototype ระเบิดแล้วเราจะพบกับความวุ่นวายให้ใส่ความเร็วและพย ายามยิงเท่าที่จะยิงได้เพื่อสะสม Climax (จะตายสักตัวก็คงไม่แปลกนะตรงนี้) ถ้าดวงดีมี Climax เต็มก็เข้าไปในอุโมงแล้วใช้ Climax กับหัวรบปรมาณูทั้ง 5 (หรือ 3 ถ้าคะแนนน้อย) แล้วบินเข้าช่ิงทางขวาจะมีรถถัง ส่วนทางซ้ายไม่มีอะไรเลยเท่ากับไม่มีคะแนน แล้วเริ่มใส่ความเร็วเต็มที่ออกจากอุโมงเพื่อสร้างคะ แนนเยอะๆ

  ด่านพิเศษที่ 1 เริ่มด้วย B-2 ปล่อยขีปนาวุธความเร็วสูง 3 ลูก ให้ยิงลูกกลางก่อนแล้วค่อยๆยิงอีก 2 ลูกที่เหลือถ้ายิงให้ระเบิดเลยจะจบด่านทันที่จะเสียค ะแนนไป ดังนั้นเก็ยไว้ยิงด่านหน้าแล้วกัน

  ด่านพิเศษที่ 2 คุณมีเวลา 30 วินาทีสำหรับระเบิดขีปนาวุธที่เหลือ ถ้าทำได้ Ending A แต่ถ้าพลาด Ending B

  จบแล้วครับ

  และมีอะไรเล็กๆน้อยๆตอนก่อนเริ่มเกม เวลาที่เลือกเครื่องบินเสร็จ พอโยกความเร็วแล้วจะมีแสงที่เครื่องบิน ขอบอกว่านั้นไม่ใช่สูตรนะครับ และกดยิง Missile จะเป็นการเปลี่ยน Music ในเกม (BGM = Background Music)

  Office site : http://sega-afterburner.com/english/index.html

  มีคลิปให้ดูด้วยนะครับ แต่ยังไม่ใช่คะแนนที่ดีที่สุดของผม : http://www.facebook.com/video/video....09671&comments  [คะแนนล่าสุด ณ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ]  สงสัยถามกันได้นะครับ ใครมีเทคนิคดีๆก็มาบอกกันบ้าง หรือคุยกันนานก็ hitzujaa@hotmail.com
Results 1 to 1 of 1
Thaigaming.com
Thailand Biggest Gaming Communities
ขณะนี้ กำลัง ปรับปรุง อัพเกรดระบบ อาจพบ ปัญหาระบบยังไม่สมบูรณ์
Join us