Thaigaming Network the 10th: evolution of the future.

สมัครสมาชิก | รายชื่อสมาชิก | Social Groups | ปฏิทิน | ค้นหา | ข้อความใหม่วันนี้ | ทำสัญลักษณ์ว่าอ่านแล้ว |


กลับไป   Thaigaming > Thaigaming General > General Discussion


 • วันนี้ท่านสามารถ ใช้โทรศัพท์ หรือ Tablet ของท่านเล่น TG : Portal Game Mobile ได้แล้ววันนี้ เพียงเข้าทาง m.thaigaming.com


 • ตอบ
   
  Share คำสั่งเพิ่มเติม แสดงผล
  เก่า 03 Feb 2008, 17:28   #1 (permalink)
  แฟนพันธุ์แท้ TG ในตำนาน
   
  HardcoreGamer's Avatar
   
  สมัคร: Oct 2007
  สถานที่: LPCT
  โพส: 5,627
  Blog Entries: 1
  รับคำขอบคุณ: 620
  ดาวโหลด: 12
  อัพโหลด: 7
  Rep Power: 0
  HardcoreGamer auraHardcoreGamer aura
  HardcoreGamer auraHardcoreGamer auraHardcoreGamer auraHardcoreGamer auraHardcoreGamer auraHardcoreGamer auraHardcoreGamer auraHardcoreGamer auraHardcoreGamer auraHardcoreGamer auraHardcoreGamer auraHardcoreGamer auraHardcoreGamer auraHardcoreGamer auraHardcoreGamer auraHardcoreGamer auraHardcoreGamer auraHardcoreGamer auraHardcoreGamer aura
  Lightbulb คำไทยมักเขียนผิด

  ผมเห็นหลายคนเขียนผิดน่ะครับ เลยเอามาให้สังเกต

  อนุญาต

  คำในภาษาบาลีที่เรานำมาใช้ในภาษาไทยและมักมีผู้เขียน ผิดบ่อย ๆ คำหนึ่งก็คือ คำว่า “อนุญาต”
  ที่หมายความว่า ยินยอม หรือ ยกให้ คือที่ “ญาต” มักจะเขียนเป็น “ญาติ” อยู่บ่อย ๆ มีผู้ถามว่าทำไมจึงใช้
  “ญาติ” ไม่ได้ และทำไมจึงต้องใช้ “ญาต” ด้วย

  ความจริงคำว่า “ญาต” กับ “ญาติ” ในภาษาบาลี ก็มาจากรากศัพท์หรือธาตุ (root) เดียวกัน คือ
  า ธาตุ ในอรรถว่า “รู้” ถ้าลง ต ปัจจัยในกริยากิตก์ เป็น “าต” ก็แปลว่า
  “รู้แล้ว” หรือ “อันเขารู้แล้ว” แต่ถ้าลง ติ ปัจจัย ในนามกิตต์ ก็เป็นคำนาม หมายถึง
  “คนในวงศ์วานที่ยังนับรู้กันได้ทางเชื้อสายฝ่ายพ่อหร ือฝ่ายแม่” ทางบาลีหมายถึงญาติสายตรง
  คือนับจากตัวเราขึ้นไป ๓ ชั่วคน ก็ได้แก่พ่อแม่ ๑ ปู่ย่าตายาย ๑ และปู่ทวดย่าทวด ตาทวดยายทวด ๑ และ
  นับจากตัวเราลงไป ๓ ชั่วคน ได้แก่ ลูก ๑ หลานซึ่งเป็นลูกของลูก ๑ และเหลนซึ่งเป็นหลานของลูกสายตรง ๑
  รวมทั้งตัวเราด้วยเป็น ๗ ชั่วโคตรพอดี ที่กฎหมายสมัยโบราณให้ลงโทษประหารชีวิต ๗ ชั่วโคตร ก็คือ
  ประหารชีวิตตัวเราพร้อมทั้ง พ่อแม่เรา ปู่ย่า ตายายเรา ปู่ทวดย่าทวดตาทวดยายทวดของเรา ซึ่งเป็นสายบน
  กับลูก หลาน และเหลน สายตรงของเรา ซึ่งเป็นสายล่าง

  คำที่ใช้เข้าคู่กับ “ญาติ” ซึ่งมักพบในกฎหมายเก่า ๆ ก็คือคำว่า “สาโลหิต” โดยท่านใช้ว่า
  “ญาติสาโลหิต” (ยา-ติ-สา-โล-หิด) หมายถึง ญาติร่วมสายเลือด ซึ่งเรามักพูดเป็นแบบไทยว่า “ญาติสายโลหิต”
  (ยาด-สาย-โล-หิต) ซึ่งก็มีความหมายอย่างเดียวกัน คู่กับ “วิสสาสิกญาติ”
  อันได้แก่บุคคลที่รู้จักคุ้นเคยกัน บางทีก็สนิทสนมยิ่งกว่าญาติร่วมสายโลหิตเสียอีกมีบาล ีบทหนึ่งว่า
  “วิสฺสาสา ปรมา าติ” ท่านมักแปลกันว่า “ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่ง”
  แต่บางท่านก็บอกว่าต้องเป็น วิสฺสาสปรมา าติ” แปลว่า “ญาติมีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างยิ่ง”
  หมายความว่า ญาติที่มีความคุ้นเคยนั้นเป็นญาติที่ดีที่สุด แต่ในความแรก
  หมายถึงใครก็ได้ที่มีความคุ้นเคยสนิทสนมกันเป็นพิเศษ แล้วถือว่ายิ่งกว่าผู้เป็นญาติร่วมสายโลหิตแต่มิได้ร
  ู้จักมักคุ้นหรือสนิทสนมกันเสียอีก

  นอกจากนั้น ก็มีคำที่เรานำมาใช้เป็นกริยาที่ออกเสียงว่า “ยาด” เช่นกัน นั่นคือคำว่า “อนุญาต”
  ซึ่งแปลว่า “ยินยอม, ยอมให้, ตกลง” นั้น มักมีผู้เขียนผิดเป็น “อนุญาติ” อยู่เสมอ คำนี้มาจากคำบาลีว่า
  “อนุญฺญาต” เป็นคำกริยา เมื่อเรานำมาใช้ในภาษาไทย เราตัด ญ
  ซึ่งเป็นพยัญชนะสังโยคหรือตัวซ้อนที่เหมือนกันออกตัว หนึ่ง จึงเป็น “อนุญาต” ถ้าหากเขียนเป็น “อนุญาติ”
  ก็ต้องแปลว่า “ญาติผู้น้อย” ซึ่งตรงข้ามกับ “ญาติผู้ใหญ่”

  สาเหตุที่มีผู้เขียน “อนุญาต” เป็น “อนุญาติ” นั้น ก็คงถือเอาคำว่า “อนุมัติ, สมมุติ”
  ซึ่งลงท้ายด้วย “ติ” เป็นแนวเทียบนั่นเอง

  คำว่า “อนุญาต” ที่ถูกจึงต้องใช้ “ญาต” (ยา-ตะ) ไม่ใช่ “ญาติ” (ยา-ติ) ดังกล่าวแล้ว.

  ผู้เขียน : ศ.จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม
  ที่มา : ภาษาไทยไขขาน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แพร่พิทยา. ๒๕๒๘. หน้า ๒๐๖-๒๐๘.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  สังเกต-อนุญาต

  คำในภาษาบาลีและสันสกฤตที่เรานำมาใช้ในภาษาไทยและมัก จะเขียนผิดอยู่บ่อย ๆ
  นั้นมีอยู่เป็นจำนวนมาก แต่คำที่เราพบว่าเขียนหรือพิมพ์ผิดบ่อยเป็นพิเศษก็คื อคำว่า “สังเกต” กับ
  “อนุญาต” ซึ่งมักเขียนเป็น “สังเกตุ” และ “อนุญาติ” เสมอ

  สาเหตุที่ทำให้มีผู้เขียนคำทั้ง ๒ นี้ผิดอยู่บ่อย ๆ ก็คงเนื่องมาจากใช้คำอื่นซึ่งมีเสียงคล้าย
  ๆ กันเป็นแนวเทียบนั่นเอง เช่นคำว่า “สังเกต” ที่มีผู้เขียนเป็น “สังเกตุ” ที่ตัว ต มีสระอุ ด้วย
  ก็คงจะถือเอาคำว่า “เหตุ” เป็นแนวเทียบ เมื่อคำว่า “เหตุ” ใช้ ต สระอุสะกด คำว่า “สังเกต” ก็ควรใช้ ต
  สระอุสะกดด้วย จะได้เข้าชุดกัน

  ความจริงแล้วคำว่า “สังเกต” ต้องใช้ ต สะกด โดยไม่ต้องมีสระอุ ทั้งนี้เพราะคำว่า “สังเกต”
  มาจากคำบาลีว่า “สงฺเกต” (สัง-เก-ตะ) ที่ตัว ต ไม่มีสระอุ แปลว่า “กำหนดไว้, หมายไว้”
  คำบาลีใช้เป็นคำนาม แต่ไทยเรานำมาใช้เป็นกริยา ถ้าหากเราเขียนเป็น “สังเกตุ” ก็ต้องแปลไปอีกอย่างหนึ่ง
  คือแปลว่า “ธงดี” หรือ “ธงพร้อม” เพราะคำว่า “เกตุ” (เก-ตุ) ในภาษาบาลีแปลว่า “ธง" “สัง”
  เป็นคำอุปสรรค (prefix) แปลว่า “พร้อม, กับ, ดี”

  ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ นอกจากจะเก็บคำว่า “สังเกต” ไว้แล้ว
  ยังได้เก็บลูกคำไว้อีกคำหนึ่ง คือคำว่า “สังเกตการณ์” (สัง-เกด-กาน) และได้ให้บทนิยามไว้ว่า “ก.
  เฝ้าดูหรือศึกษาเหตุการณ์หรือเรื่องราวโดยละเอียด. น.
  เรียกผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงว่ า ผู้สังเกตการณ์.”

  ส่วนคำว่า “เหตุ” (เห-ตุ) เป็นทั้งคำบาลีและสันสกฤต เราอ่านว่า “เหด” พจนานุกรม
  ได้ให้ความหมายไว้ว่า “น. สิ่งหรือเรื่องที่ทำให้เกิดผล, เค้ามูล, เรื่อง; เหตุผล. สัน. ด้วย, เพราะ.”
  คำนี้ที่ตัว ต ต้องมีสระอุ

  คำว่า “อนุญาต” ก็ทำนองเดียวกัน คือ มักมีผู้เขียนเป็น “อนุญาติ” ที่ตัว ต มีสระอิด้วย คำว่า
  “อนุญาต” นี้มาจากภาษาบาลีว่า “อนุญฺาต” เป็นคำกริยา แปลว่า “อันเขาอนุญาตแล้ว” ตามรูปศัพท์
  “อนุ” ในที่นี้ แปลว่า “ตาม” “ญาต” (ยา-ตะ) แปลว่า “รู้แล้ว” คำว่า “อนุญาต” ตามรูปศัพท์จึงหมายความว่า
  “ท่านได้รับรู้แล้ว” นั่นเอง แต่เราแปลทับศัพท์ไปเลย พจนานุกรม ได้ให้ความหมายไว้ว่า “ก. ยินยอม,
  ยอมให้, ตกลง.”

  คำว่า “อนุญาต” นี้ ถ้าเขียนเป็น “อนุญาติ” ที่ ต มีสระอิด้วยก็ต้องแปลว่า “ญาติผู้น้อย”
  คำว่า “อนุ” ในที่นี้แปลว่า “น้อย” ไม่ใช่ “ภายหลัง, ตาม” เพราะคำว่า “อนุญาติ” (อะ-นุ-ยา-ติ)
  ไม่ได้แปลว่า “ญาติภายหลัง” หรือ “ตามญาติ” หรือ “ญาติที่ตามมา” อย่างแน่นอน

  เพราะฉะนั้น คำว่า “สังเกต” ที่ตัว ต ไม่ต้องเติมสระอุ และคำว่า “อนุญาต” ที่ตัว ต
  ก็ไม่ต้องเติมสระอิลงไป เพราะจะทำให้ความหมายผิดเพี้ยนไปเป็นคนละเรื่องละราว ทีเดียว.

  ผู้เขียน : ศ.จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม
  ที่มา : ภาษาไทยไขขาน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แพร่พิทยา. ๒๕๒๘. หน้า ๓๖๖-๓๖๗.
  __________________
    ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  เก่า 04 Feb 2008, 15:49   #2 (permalink)
  สมาชิก TG แรกเริ่ม
   
  barcode7's Avatar
   
  สมัคร: Nov 2006
  สถานที่: bkk
  โพส: 101
  รับคำขอบคุณ: 1
  ดาวโหลด: 6
  อัพโหลด: 1
  Rep Power: 0
  barcode7 aura
  อืม ทางการไปมั้ย อะ แต่ ก็ ขอบคุณ เน้อ
    ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  เก่า 04 Feb 2008, 19:03   #3 (permalink)
  แฟนพันธุ์แท้ TG ในตำนาน
   
  HardcoreGamer's Avatar
   
  สมัคร: Oct 2007
  สถานที่: LPCT
  โพส: 5,627
  Blog Entries: 1
  รับคำขอบคุณ: 620
  ดาวโหลด: 12
  อัพโหลด: 7
  Rep Power: 0
  HardcoreGamer auraHardcoreGamer aura
  HardcoreGamer auraHardcoreGamer auraHardcoreGamer auraHardcoreGamer auraHardcoreGamer auraHardcoreGamer auraHardcoreGamer auraHardcoreGamer auraHardcoreGamer auraHardcoreGamer auraHardcoreGamer auraHardcoreGamer auraHardcoreGamer auraHardcoreGamer auraHardcoreGamer auraHardcoreGamer auraHardcoreGamer auraHardcoreGamer auraHardcoreGamer aura
  ฮ่าๆ ความรู้รอบตัวครับ
  __________________
    ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  เก่า 04 Feb 2008, 19:41   #4 (permalink)
  สมาชิกเฝ้าบอร์ด TG
   
  Myzrael's Avatar
   
  สมัคร: May 2006
  สถานที่: Along the path to the brightest star in the universe...
  โพส: 2,166
  Blog Entries: 2
  รับคำขอบคุณ: 13
  ดาวโหลด: 22
  อัพโหลด: 0
  Rep Power: 0
  Myzrael auraMyzrael aura
  ส่งข้อความผ่าน ICQ ถึง Myzrael ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Myzrael ส่งข้อความผ่าน Yahoo ถึง Myzrael Send a message via Skype™ to Myzrael
  สาระดีนะครับ เด็กสมัยเนี้ยมักใช้คำผิดๆ ถูกๆ อยู่เรื่อยแน่ะ สมควรที่จะต้องมีการย้ำเตือนกันบ้างและ -0-
  __________________
  Find a penny
  Pick it up
  All that day you'll have good luck.

  Lose a penny
  Curse your strife
  You won't see it in your fucking life.  ...Bitch.
    ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  เก่า 09 Feb 2008, 10:02   #5 (permalink)
  สมาชิก TG เต็มตัว
   
  contecain's Avatar
   
  สมัคร: Aug 2006
  โพส: 313
  รับคำขอบคุณ: 78
  ดาวโหลด: 55
  อัพโหลด: 0
  Rep Power: 0
  contecain auracontecain auracontecain auracontecain auracontecain auracontecain auracontecain auracontecain auracontecain aura
  ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง contecain
  มีหลายคำนะ แต่ไม่รู้ว่าที่ถูกคืออะไร
  เช่น
  ผัดไท-ผัดไทย
  ใครคิดออกมาโพสหน่อย
    ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  เก่า 09 Feb 2008, 10:38   #6 (permalink)
  แฟนพันธุ์แท้ TG ในตำนาน
   
  samza101's Avatar
   
  สมัคร: Jun 2006
  สถานที่: อยู่ในใจใครบางคน >< แย่จัง
  โพส: 4,541
  Blog Entries: 1
  รับคำขอบคุณ: 360
  ดาวโหลด: 281
  อัพโหลด: 0
  Rep Power: 0
  samza101 aura
  samza101 aurasamza101 aurasamza101 aurasamza101 aurasamza101 aurasamza101 aurasamza101 aurasamza101 aurasamza101 aurasamza101 aurasamza101 aurasamza101 aurasamza101 aurasamza101 aurasamza101 aurasamza101 aura
  ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง samza101
  อ้างอิง:
  ข้อความของ contecain อ่านข้อความ
  มีหลายคำนะ แต่ไม่รู้ว่าที่ถูกคืออะไร
  เช่น
  ผัดไท-ผัดไทย
  ใครคิดออกมาโพสหน่อย
  หรือว่าแบบนี้ "ผัดทัย" ฮ้าๆๆ
  __________________
  Game PC

  H
  ardware Software

    ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  เก่า 13 Feb 2008, 19:41   #7 (permalink)
  สมาชิกเฝ้าบอร์ด TG
   
  sc0111's Avatar
   
  สมัคร: Mar 2007
  โพส: 1,621
  รับคำขอบคุณ: 23
  ดาวโหลด: 24
  อัพโหลด: 0
  Rep Power: 0
  sc0111 aurasc0111 aurasc0111 aura
  อ้างอิง:
  ข้อความของ samza101 อ่านข้อความ
  หรือว่าแบบนี้ "ผัดทัย" ฮ้าๆๆ
  หรือว่าแบบนี้ ผัดไธย ???
  __________________


  Click the image to open in full size. Click the image to open in full size.
    ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  เก่า 24 Feb 2008, 03:11   #8 (permalink)
  Cantabile☆~~!!!!
   
  redshadow's Avatar
   
  สมัคร: Dec 2007
  สถานที่: Old Trafford~~!!
  โพส: 1,912
  Blog Entries: 3
  รับคำขอบคุณ: 228
  ดาวโหลด: 2
  อัพโหลด: 1
  Rep Power: 0
  redshadow aura
  redshadow auraredshadow auraredshadow aura
  ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง redshadow
  หรือผัดธัย -*-

  กรักๆๆ
  __________________
  สนันสนุนการใช้ "ภาษาไทย" ที่ถูกต้อง

  มารยาทที่ดี ขอบคุณ สวัสดี ขอโทษควรใช้ให้เป็นนิสัย

    ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  เก่า 26 Feb 2008, 15:59   #9 (permalink)
  น้องใหม่ TG
   
  YANGAMIREDX's Avatar
   
  สมัคร: Feb 2007
  สถานที่: ๋อ่างล้างจาน
  โพส: 65
  รับคำขอบคุณ: 1
  ดาวโหลด: 254
  อัพโหลด: 0
  Rep Power: 0
  YANGAMIREDX aura
  มิน่า ข้าน้อยเขียน ญาติ โดนวงกลับมาทุกครั้งเลย - -
  __________________
  อณุภาคมินอฟสกี้
  1. สามารถขัดขวางคลื่นไฟฟ้าชนิดต่างที่ลอยในอากาศได้เช่ น ไมโครเวฟ ซึ่งถูกนำมาปรับใช้ในการรบกวนเรดาร์และระบบสื่อสาร
  2. เมื่อปล่อยออกไปในอากาศมันจะรวมตัวกันเป็นผลึกขนาดเล ็ก และจะมีประจุไฟฟ้าระหว่างผลึก ก่อให้เกิดม่านพลัง ที่สามารถสะท้อน/เบี่ยงเบนลำแสง ซึ่งถูกนำมาปรับใชเป็นไอฟิลด์
  3. ผลึกขนาดเล็กนั้นจะมีแรงผลักระหว่างกันเมื่อมีการบีบ อัดพวกมันเข้าด้วยกัน ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นระบบมินอฟสกี้คราฟท์สำหรับบิน
  4. เมื่อบีบอัดประจุลบและบวกของอณุภาคจนกลายเป็น เมก้าพาติเคิล
    ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  ตอบ  คำสั่งเพิ่มเติม
  แสดงผล

  กฎการส่งข้อความ
  You may not post new threads
  You may not post replies
  You may not post attachments
  You may not edit your posts

  BB code is ใช้ได้
  Smilies are ใช้ได้
  [IMG] code is ใช้ได้
  HTML code is งดใช้
  Trackbacks are ใช้ได้
  Pingbacks are ใช้ได้
  Refbacks are งดใช้


  Home | News | Event | Article | Howto | Preview | Review | Cheat | Play | Anime | Club | Download | Blog | Group | Service | Forum

  Copyright © 2000-2013 Thaigaming Network. All Right Reserved.