2012 โลกจะแตก จริงหรือไม่ชื่อกระทู้: 2012 โลกจะแตก จริงหรือไม่

 1. #1
  สมาชิก TG รุ่นใหญ่ CLASSI9C's Avatar
  สมัคร
  Oct 2008
  สถานที่
  สแตมฟอร์ด บริดจ์
  โพส
  866
  Rep Power
  0

  2012 โลกจะแตก จริงหรือไม่

  ก่อน ที่ทุกคนจะอ่านกระทู้นี้ ขอให้ทุกคนลืมเรื่องโลกร้อน หรือเรื่องน้ำท่วมโลกในอีก 50 ปีข้างหน้า หรือเรื่องยุคน้ำแข็งครั้งที่ 2 ที่ต่อจากน้ำท่วมโลก หรือเรื่องมนุษย์ต่างดาวบุกโลก หรือเรื่องการเมือง หรือเรื่องละครน้ำเน่า หรือละครเกาหลี ไปเลย แล้วลองมาอ่านกระทู้นี้ดู

  ข้อความที่ท่านได้อ่านต่อไปนี้ สามารถเชื่อถือได้ แต่อาจจะไม่ 100 %
  ซึ่งผมได้รวบรวมมาจาก Google และทฤษฎีต่างๆที่อ้างอิงได้จริง

  Magnetic Pole Reversal ขั้วแม่เหล็กโลกพลิกด้าน

  เมื่อเร็วๆ มานี้ องค์การ NASA
  ได้เคยทำให้สาธารณะชนเกิดความหวาดหวั่นด้วยการออกมาเ ปิดเผยว่าการพลิกกลับของขั้วแม่
  เหล็กโลกจะทำให้ความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กโลกอ่อนลง และไร้ความมั่นคงแต่ไม่ถึงกับลดลงถึงระดับศูนย์
  แต่จากการศึกษาร่วมกันของนักวิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเต อร์จำนวนหนึ่งกับกลุ่มนักธรณีฟิ
  สิกส์ และนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์พบว่า ทั้งโลกและดวงอาทิตย์จะสิ้นสุดระยะเวลาที่ใช้ในกระบว นการพลิกกลับของขั้วแม่ เหล็ก (Magnetic Pole Reversal) ในปี ค.ศ. 2012 โดยครั้งล่าสุดกระบวนการนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อหลายล้าน ปีที่ผ่านมาจนทำให้ สัตว์จำพวกได
  โนเสาร์สูญพันธุ์จนหมดสิ้น จากการค้นคว้าวิจัยและการวิเคราะห์ร่วมกันใน Hyderabad ได้คาดการณ์ว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงครั้งใหม่นี ้จะเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2012

  คำถาม......? โลกจะเป็นอย่างไรเมื่อขั้วแม่เหล็กโลกกำลังพลิกด้าน

  การ พลิกกลับของขั้วแม่เหล็กโลก คือ กระบวนการที่ขั้วแม่เหล็กเหนือและขั้วแม่เหล็กใต้สลั บตำแหน่งกัน เมื่อการพลิกกลับของขั้วแม่เหล็กนี้เกิดขึ้น ณ ขณะเวลาใดเวลาหนึ่ง (ซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่าจะกินเวลานานเท่าใด อาจกินเวลาแค่ 1 ช.ม. หรืออาจเป็นเดือนก็ได้) มันหมายถึงว่าค่าการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กโลกจะลด ลงจนมีค่าเป็นศูนย์ หน่วยกาซ และโลก ณ ขณะเวลานั้นจะสูญเสียอำนาจแห่งสนามแม่เหล็กโลกอย่างห ลีกเลี่ยงไม่ได้

  คำถาม.......? จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไม่มีสนามแม่เหล็กโลก

  โดย ปกติสนามแม่เหล็กโลก จะเป็นเสมือนโล่กำบังที่ช่วยปกป้องโลกไว้อีกชั้นหนึ่ งโดยเฉพาะ การช่วยกำบังโลกจากพายุสุริยะที่เกิดจากดวงอาทิตย์ แต่เมื่อไม่มีสนามแม่เหล็กโลกในเวลาที่ว่านั้น สิ่งมีชีวิตบนโลกจะต้องเจอกับหายนะ นั่นก็คือ พายุสุริยะ(บางคนเรียกลมสุริยะ มันเหมือนกันนะเดี๋ยวจะสับสน) พายุสุริยะ คือ พลังงานที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เกิดจากธาตุ ไฮโดรเจนบนพื้นผิวดวง อาทิตย์ ซึ่งจะถูกปล่อยออกมาสู่อวกาศด้วยแรงระเบิดมหาศาล ซึ่งพายุสุริยะนั้นประกอบด้วย รังสีคอสมิก(และอีกมากมาย) และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอันมหาศาล

  คำถาม........? เราจะเป็นอย่างไรเมื่อต้องเผชินกับพายุสุริยะ

  " ฮารัลด์ เลสช์" (Harald Lesch) ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัย "มิวนิค" ได้สร้างแบบจำลองสนามแม่เหล็กโลกขึ้นมาศึกษาในเรื่อง นี้เป็นการเฉพาะ เพื่อหาคำตอบว่าโลกเราจะเป็นอย่างไรหากไม่มีสนามแม่เ หล็ก แบบจำลองที่ "ฮารัลด์ เลสช์" สร้างขึ้นพบว่า ถ้าโลกเราถูกพายุสุริยะกระหน่ำ ผลที่ได้สร้างความประหลาดใจอย่างยิ่ง จากภาพจำลองที่คอมพิวเตอร์สร้างขึ้นแสดงให้เห็นว่า เมื่อ มวลอนุภาคคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากพายุสุริยะมาถึงโลก จะทำปฏิกิริยากับชั้นบรรยากาศ เกิดเป็นสนามแม่เหล็กชุดใหม่มาแทนที่และทรงพลัง พอที่จะทานแรงปะทะของรังสีคอสมิก ทำให้รังสีคอสมิกที่เป็นอันตรายจากดวงอาทิตย์เบนออกส ู่อวกาศ >>>แต่ทะว่าโลกเรานั้นสามารถรอดพ้นจากอันตรายจากรังส ีคอสมิกไปได้ แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการนี้ไม่ได้เป็นผลดีต ่อสิ่งมีชีวิตบนโลกเลย ตามหลักแล้วกระแสไฟฟ้าจะไหลไปสู่ที่ๆมีความต่างศักย์ ที่น้อยกว่า และสนามแม่เหล็กชุดใหม่ที่จะเกิดขึ้นจากคลื่นแม่เหล็ กไฟฟ้านั้นไม่ได้เสถียร เหมือนแม
  ่เหล็กโลกเดิม ฉะนั้นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ทำปฏิกิริยากับบรรยากาศโ ลกย่อมไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั
  ้น สิ่งที่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะกระทำต่อไปนั้นก็คือ การปลดปล่อยพลังงานไฟฟ้าอันมหาศาลสู่ที่ๆมีความต่างศ ักย์ที่น้อยกว่า นั่นก็คือพื้นผิวโลก เหตุการณ์ที่ว่านี้คือ พายุฟ้าผ่านั้นเอง พายุฟ้าผ่านี้ อาจกินเนื้อที่ทั้งทวีปหรือทั่วโลก สายฟ้าที่กระหน่ำลงมาจากก้อนเมฆอิเล็กตรอนนั้น จะกระหน่ำผ่าลงมาทุกๆที่โดยไม่หยุดจนกว่าพลังงานคลื่ นแม่เหล็กไฟฟ้าจากพายุ สุริยะจะห
  มดลง และจะเกิดขึ้นอีกถ้าพายุสุริยะลูกต่อไปมาถึง หรือจนกว่าการกลับขั้วของแม่เหล็กโลกจะเสร็จสมบูรณ์จ นทำให้กระบวนการสร้างสนามแม่เหล
  ็กโลก จะทำงานได้อีก สิ่งมีชีวิตบนโลกมากมายจะต้องตาย และเทคโนโลยีต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นจะถูกทำลายลงในค รั้งนี้ แต่ถ้ารังสีคอสมิกสามารถหลุดรอดมากจากสนามแม่เหล็กไฟ ฟ้าได้ สิ่งมีชีวิตที่รอดจากการถูกฟ้าผ่า ก็อาจจะต้องตายจากโรคมะเล็งและความร้อน

  คำ ถาม........? เมื่อสนามแม่เหล็กโลกเกิดการพลิกตัวอย่างสมบูรณ์จะเก ิดอะไรขึ้นกับโลก <<<<<ต่อไปจากตรงนี้ เชื่อถือไม่ได้แล้วครับ

  สิ่งที่ จะกล่าวต่อไปนี้อาจะเหลือเชื่อแต่ตามหลักการแล้วย่อม เป็นไปได้ การพลิกด้านของขั้วแม่เหล็กโลกนี้ไม่ได้ทำให้เกิดควา มหายนะจากพายุสุริยะแค่ เพียงอย่
  างเดียว แต่อาจเกิดหายนะจากการหมุนกลับทางของโลกที่จะเกิดตาม มาอีก ยกตัวอย่าง เช่น การหมุนของมอเตอร์ มอเตอร์แบบธรรมดามี 2 ขั้ว โดยให้สัญลักษณ์ A และ B ก่อนที่ขั้วแม่เหล็กโลกจะพลิกตัว ให้เปรียบโดยการใช้ ไฟฟ้าขั้ว + ต่อเข้ากับ A และไฟฟ้าขั้ว - ต่อเข้ากับ B มอเตอร์จะหมุนไปทางใดทางหนึ่ง แต่เมื่อเราต่อขั้วไฟฟ้ากลับด้านกัน ย่อมทำให้มอเตอร์เกิดการหมุนทิศทางตรงกันข้ามกับครั้ งแรก และนี่ก็เปรียบกับการพลิกด้านของขั้วแม่เหล็กโลกนั่น เอง

  คำถาม........? แล้วสิ่งมีชีวิตจะเป็นอย่างไรต่อไป

  เมื่อ โลกหมุนกลับทาง สิ่งมีชีวิตที่เหลืออาจจะต้องเจอกับภัยธรรมชาติมากมา ย โลกหมุนกลับทางย่อมทำให้ทุกสิ่งเปลี่ยน ทั้งกระแสน้ำทะเล กระแสลม รวมถึงแผ่นดิน จากนี้จะเกิดอะไรขึ้นย่อมไม่มีใครรู้ได้ มนุษย์และสิ่งมีชีวิตที่มีชีวิตรอด จะปรับตัวอย่างไรเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก มนุษย์ที่เหลือจะทำอย่างไรเมื่อวันนั้นมาถึง........ ...................


  หนังก้อมีอ่ะ
  http://www.youtube.com/v/5VXa82AuwHU

  เห็นแล้วเศร้า
  เครดิต http://www.dek-d.com/board/view.php?id=1103552

 2. #2
  สมัครไว้แต่ไม่ได้โพส
  สมัคร
  Dec 2006
  โพส
  16
  Rep Power
  0
  ผมว่าเป็นไปได้แต่ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นครับ

 3. #3
  สมาชิก TG รุ่นใหญ่ mp10032551's Avatar
  สมัคร
  Aug 2006
  สถานที่
  Unknow
  โพส
  909
  Rep Power
  0
  อืมม ม ม ม

  สัตว์โลก ย่อมเป็นไปตามกรรม นะ

  T^T
 4. #4
  สมาชิก TG เต็มตัว cat1151's Avatar
  สมัคร
  Apr 2008
  โพส
  257
  Rep Power
  0
  เมื่อถึงคราวก็ต้องไป...ไม่มีสิ่งใดอยู่ยั้งกฎของธรร มชาติได้หรอกครับ...เพราะมันถูกกำหนดมาอย่างนี้...นอ กเสียจากเราจะทำอย่างไรเมื่อเวลานั้นมาถึง...กันไว้ด ีกว่าแก้ครับ...ในเมื่อยามที่เรามีเวลา...เราก็น่าจะ เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมซะมากกว่า...

  ป.ล."ธรรมชาติเป็นสิ่งเดียวที่มนุษย์เราไม่อาจจะชนะม ันได้..."


  Edit : ชอบซิกของคุณ CLASSI9C ครับ..ฮาดี...แฮ่~... xD
  แก้ไขโดย cat1151 : 15 Nov 2008 เวลา 19:14

 5. #5
  สมัครไว้แต่ไม่ได้โพส
  สมัคร
  Apr 2008
  โพส
  2
  Rep Power
  0
  โลกหนะไม่แตกหลอกแต่จะกลายเป็นเหมือนตอนที่มันได้เริ ่มสร้างตัวเองต้างหาก(คิดเอาเองนะ)

 6. #6
  สมาชิก TG รุ่นพี่
  สมัคร
  Aug 2007
  โพส
  638
  Blog Entries
  1
  Rep Power
  0
  ดวงอาทิตย์ยังมีวันดับเลย แล้วโลกถ้ามันจะแตก จะดับ ก็คงไม่แปลก

  ปลงง่ะ แต่เรื่องวันเวลา ก็ยังเป็นประเด็นที่พูดคุยกันมานานมากกกก


  /*สูงสุด สู่ สามัญ,,,

  อะไรก็ตามเมื่อถึงจุดสูงสุด มัน ก็ต้องกลับมาจุดเริ่มต้นเสมอ
  ---

 7. #7
  สมาชิกเฝ้าบอร์ด TG danielpowter's Avatar
  สมัคร
  Aug 2006
  สถานที่
  สุสานแห่งความตาย
  โพส
  1,890
  Blog Entries
  1
  Rep Power
  0
  อ้างอิง ข้อความของ MiniMeMee อ่านข้อความ
  โลกหนะไม่แตกหลอกแต่จะกลายเป็นเหมือนตอนที่มันได้เริ ่มสร้างตัวเองต้างหาก(คิดเอาเองนะ)

  เห็นด้วยครับ ธรรมชาติจะหวนคืนไปสู่จุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งแ น่เลย เพื่อกลับไปสู่ความสมดุลของธรรมชาติ
  ++++++<<< ^_^ >>>++++++

 8. #8
  สมาชิก TG รุ่นใหญ่
  สมัคร
  Jul 2008
  โพส
  860
  Blog Entries
  3
  Rep Power
  0
  ไม่จิงยังดีไป เพราะถ้าเป็นจริง คอยดูเหอะอีก 4 ปีข้างหน้า เหอะๆ มันอาจจะเป็นเหมือนที่ว่านั้นแหละ โลกได้หวนคืนไปสู่จุด Start แต่การดำเนินการของมันละ อาจเป็นการที่มีภัยธรรมชาติในวันเดียวมั้ง
  แก้ไขโดย Burnarm : 15 Nov 2008 เวลา 20:45
  สวัสดีครับ ตอนนี้ผมไม่อยู่ในบอร์ด TG แล้ว ไว้ปี 2015 ผมค่อยมาเล่นใหม่ครับ
  สวัสดีครับ

  --Burnarm (สมัครสมาชิก 25/06/2008)

 9. #9
  สมาชิก TG รุ่นเก๋า nimirue's Avatar
  สมัคร
  Mar 2007
  สถานที่
  Wright & Co. Law Offices
  โพส
  1,086
  Rep Power
  0
  คิดในแง่บวก ถึงตอนนั้น อวกาศคือที่อยู่ใหม่ของมนุษย์แล้ว ( นึกถึงสเปสโคโลนีในกั้ดั้มดู ) คนน่าจะอาศัยอยู่บนอวกาศมากกว่าอยู่ในโลก ( น่าจะเป็นไปได้นะ ) แต่ถ้าคิดในแง่ลบ เราคงกลับไปเป็นอย่างยุคหิน ไร้เทคโนโลยี

 10. #10
  แฟนพันธ์แท้ TG dctarycho's Avatar
  สมัคร
  Oct 2007
  สถานที่
  Thaigaming Network the 9th: the ultimate evolution of gamertainment
  โพส
  2,525
  Rep Power
  0
  มีเหตุมีผล ครับ แม่เหล็กโลก

  credit. cheesecake

 11. #11
  แฟนพันธุ์แท้ TG ในตำนาน Ignite Virgil's Avatar
  สมัคร
  Sep 2006
  โพส
  4,667
  Blog Entries
  28
  Rep Power
  0
  กระทู้มันช่างขัดกับ FW อันบนบนเลยแหะ =w='


 12. #12
  สมาชิก TG รุ่นใหญ่ loverome's Avatar
  สมัคร
  Sep 2008
  สถานที่
  ข้างหลังเธอ
  โพส
  803
  Rep Power
  0
  เย้ๆ งานเข้าแล้วง็าบ 13. #13
  สมาชิก TG รุ่นเก๋า natthakit's Avatar
  สมัคร
  Sep 2006
  สถานที่
  ชลราษฎรอำรุง
  โพส
  1,145
  Rep Power
  0
  เอ้อ เด๋วก้อตายแล้วมั้ง
  กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙
  ชลบุรีเกมส์
  ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

 14. #14
  สมาชิกเฝ้าบอร์ด TG Arabiki's Avatar
  สมัคร
  Sep 2008
  สถานที่
  ชุมชนนิมนต์ยิ้ม (ครับ)
  โพส
  2,185
  Blog Entries
  20
  Rep Power
  0
  ผมไม่กลัวตายนะ

  แต่...

  ผมกลัวจะไม่ได้เกิดใหม่
  Spoiler:
   ก็แค่เรื่องมด ดันไปคิดให้เป็นเรื่องช้าง
  ไอ้เรื่องบางๆ ดันไปคิดหนาเตอะ
  ไอ้เรื่องกะติ๊ด ดันไปคิดทำใหม่ให้เยอะ
  เจอะๆ อ๋อมันแก้หยั่งเงี้ย

 15. #15
  ♪::Editor::♫ ZalaterX's Avatar
  สมัคร
  May 2006
  สถานที่
  P'Mee Games
  โพส
  282
  Rep Power
  0
  ถึงตอนนั้นคงมีที่หลบภัยล่ะครับ แต่คงจะหลบได้เฉพาะครอบครัวของผู้ที่มีประโยชน์สูงสุ ดกับโลกเท่านั้น
  คนอื่นก็คงต้องปล่อยให้ตายไปตามกรรม แต่ก็นะ . . .. . .

  ถ้าถึงเวลานั้นผมคงไม่หลบหรอก คงอยู่กับแฟนจนกว่าตัวเองจะตายลงมากกว่า . . .

  Club of full entertainment ! let's join us we'll waitting you .

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Thaigaming.com
Thailand Biggest Gaming Communities
ขณะนี้ กำลัง ปรับปรุง อัพเกรดระบบ อาจพบ ปัญหาระบบยังไม่สมบูรณ์
Join us