นั่งแก้มาเป็นวันแล้วครับ เล่นไม่ได้ ขึ้น connect the wii remote and nunchuk