เจสูตรของpokemon platinum 1สูตร....สูดยอดมากชื่อกระทู้: เจสูตรของpokemon platinum 1สูตร....สูดยอดมาก

 1. #1
  สมาชิก TG รุ่นเก๋า akkrawut's Avatar
  สมัคร
  Jun 2006
  สถานที่
  ในป่า High Link
  โพส
  1,465
  Rep Power
  0

  เจสูตรของpokemon platinum 1สูตร....สูดยอดมาก

  Walk/Run Through Wall (R + B)
  94000130 FEFD0000
  12060458 0000E00A
  120604BE 0000E001
  1206055C 0000E008
  นี้ไงทะลุกำแพง
  พอใช้แล้วจะเดินได้ทะลุกำแพงพอเดินไปเรื่อยๆจะมีขีด--------จะเป็นป้ายชื่อเป็นรูปเมฆมันคือที่ไหนเนี่ย
  เพลงก็เหมือนทำBugในDiamond And Pearlเลย

  2641 - Pokemon Platinum (J)

  GameID: CPUJ bc3ea632

  Game Play Time 0:00:00 (Select)
  94000130 FFFB0000
  B2101140 00000000
  1000009E 00000000
  100000A0 00000000
  D2000000 00000000

  Change Gender of Main Characther (Select)
  94000130 FFFB00002
  B2101140 00000000
  20000094 0000000x
  D2000000 00000000
  x=0(Male),1(Female)

  Change ID of Main Characther (Select)
  94000130 FFFB0000
  B2101140 00000000
  1000008C 0000xxxx
  D2000000 00000000
  xxxx=0000(00000)~FFFF(65535)

  Change Union ID of Main Characther (Select)
  94000130 FFFB0000
  B2101140 00000000
  1000008E 0000xxxx
  D2000000 00000000
  xxxx=0000(00000)~FFFF(65535)

  Egg Hatch Faster
  120747B2 00002000
  120747B6 00007338

  Individual Attribute Max
  120747B2 00004800
  020747B4 023C0001
  120747B8 00004700
  023C0000 61284801
  023C0004 BDF8B014
  023C0008 3FFFFFFF

  Condition/Skill Max
  120747B2 00004800
  020747B4 023C0001
  120747B8 00004700
  023C0000 82F84802
  023C0004 61B84802
  023C0008 BDF8B014
  023C000C 0000FFFF
  023C0010 FFFFFFFF

  Battle Related
  1st Pokemon HP 999/999
  421011E8 02000000
  B2101140 00000000
  10047604 000003E7
  10047608 000003E7
  D2000000 00000000

  Opponent 1st Pokemon HP 1(R+L)
  94000130 FEBF0000
  B2101140 00000000
  100476C4 00000001
  D2000000 00000000

  1st Pokemon PP 99
  421011E8 02000000
  B2101140 00000000
  000475E4 63636363
  D2000000 00000000

  Opponent 1st Pokemon PP 0
  421011E8 02000000
  B2101140 00000000
  000476A4 00000000
  D2000000 00000000

  After Battle Exp Multiplier
  x2
  92241276 0000319C
  02241278 60080040
  0224127C 309C1C28
  D0000000 00000000

  x4
  92241276 0000319C
  02241278 60080080
  0224127C 309C1C28
  D0000000 00000000

  x10
  92241276 0000319C
  02241278 600800C0
  0224127C 309C1C28
  D0000000 00000000

  x16
  92241276 0000319C
  02241278 60080100
  0224127C 309C1C28
  D0000000 00000000

  x32
  92241276 0000319C
  02241278 60080140
  0224127C 309C1C28
  D0000000 00000000

  x64
  92241276 0000319C
  02241278 60080180
  0224127C 309C1C28
  D0000000 00000000

  *Note when using multiplier if the experience obtain more than 1500 points will become 1 point
  it might also affect the wild pokemon's level you encounter

  Max Gold (SELECT)
  94000130 FFFB0000
  B2101140 00000000
  00000090 000F423F
  D2000000 00000000

  Max Gold(SELECT+Up)
  94000130 FFBB0000
  62101140 00000000
  B2101140 00000000
  00000090 000F423F
  D2000000 00000000

  Complete Badges (SELECT+Up)
  94000130 FFBB0000
  62101140 00000000
  B2101140 00000000
  20000096 000000FF
  D2000000 00000000

  No Encounter on Weaker Enemy(SELECT+Up)
  94000130 FFBB0000
  62101140 00000000
  B2101140 00000000
  20008087 000000FF
  D2000000 00000000

  Chances of Encounter
  Normal (SELECT+?)
  94000130 FF7B0000
  62101140 00000000
  B2101140 00000000
  20008089 00000000
  D2000000 00000000

  Lower Chance (SELECT+Up)
  94000130 FFDB0000
  62101140 00000000
  B2101140 00000000
  20008089 00000001
  D2000000 00000000

  Higher Chance (SELECT+Up)
  94000130 FFEB0000
  62101140 00000000
  B2101140 00000000
  20008089 00000002
  D2000000 00000000

  Upgrade on Gallery(SELECT+Up)
  94000130 FFBB0000
  62101140 00000000
  B2101140 00000000
  10001656 00000101
  D2000000 00000000

  Complete Gallery (SELECT+Up)
  94000130 FFBB0000
  62101140 00000000
  B2101140 00000000
  D5000000 0000FFFF
  C0000000 0000001E
  D7000000 00001380
  D2000000 00000000

  Complete Details on Gallery(SELECT+Up)
  94000130 FFBB0000
  62101140 00000000
  B2101140 00000000
  D5000000 0000FFFF
  C0000000 0000001E
  D7000000 00001340
  D2000000 00000000

  All Item(SELECT+Up)
  Adventure Item
  94000130 FFBB0000
  62101140 00000000
  B2101140 00000000
  D5000000 03E60044
  C0000000 0000002B
  D6000000 00000644
  D4000000 00000001
  D2000000 00000000
  94000130 FFBB0000
  62101140 00000000
  B2101140 00000000
  000006F4 03E60087
  000006F8 03E60088
  D2000000 00000000
  94000130 FFBB0000
  62101140 00000000
  B2101140 00000000
  D5000000 03E600D5
  C0000000 00000072
  D6000000 000006FC
  D4000000 00000001
  D2000000 00000000

  Healing Item
  94000130 FFBB0000
  62101140 00000000
  B2101140 00000000
  D5000000 03E60011
  C0000000 00000025
  D6000000 00000B60
  D4000000 00000001
  D2000000 00000000

  Spirit/Elemental Ball (Translate might be wrong)
  94000130 FFBB0000
  62101140 00000000
  B2101140 00000000
  D5000000 03E60001
  C0000000 00000003
  D6000000 00000D00
  D4000000 00000001
  D2000000 00000000
  94000130 FFBB0000
  62101140 00000000
  B2101140 00000000
  D5000000 03E60006
  C0000000 0000000A
  D6000000 00000D10
  D4000000 00000001
  D2000000 00000000

  Skill for Machinery
  94000130 FFBB0000
  62101140 00000000
  B2101140 00000000
  D5000000 00620148
  C0000000 00000063
  D6000000 000009A0
  D4000000 00000001
  D2000000 00000000

  Vege/Fruits
  94000130 FFBB0000
  62101140 00000000
  B2101140 00000000
  D5000000 03E60095
  C0000000 0000003F
  D6000000 00000C00
  D4000000 00000001
  D2000000 00000000

  Mails
  94000130 FFBB0000
  62101140 00000000
  B2101140 00000000
  D5000000 03E60089
  C0000000 0000000B
  D6000000 00000B30
  D4000000 00000001
  D2000000 00000000

  Battle Item
  94000130 FFBB0000
  62101140 00000000
  B2101140 00000000
  D5000000 03E60037
  C0000000 0000000C
  D6000000 00000D3C
  D4000000 00000001
  D2000000 00000000

  Scenario Item
  94000130 FFBB0000
  62101140 00000000
  B2101140 00000000
  D5000000 000101AC
  C0000000 00000027
  D6000000 000008D8
  D4000000 00000001
  D2000000 00000000

  Battle Related(L+R)
  Max HP
  94000130 FCFF0000
  621BEA80 00000000
  B21BEA80 00000000
  10005E08 000003E7
  10005E0C 000003E7
  D2000000 00000000

  Infinite PP
  94000130 FCFF0000
  621BEA80 00000000
  B21BEA80 00000000
  00005DE8 63636363
  D2000000 00000000

  One Hit Kill
  94000130 FCFF0000
  621BEA80 00000000
  B21BEA80 00000000
  10005EC8 00000001
  D2000000 00000000

  Exp Max After Battle
  94000130 FCFF0000
  621BEA80 00000000
  B21BEA80 00000000
  20005EB0 000000FF

  All poketch applications (Select)
  94000130 FFFB0000
  B2101140 00000000
  00001174 01011903
  E0001178 00000018
  01010101 01010101
  01010101 01010101
  01010101 01010101
  D2000000 00000000

  Box Wallpaper (Select)
  94000130 FFFB0000
  B2101140 00000000
  2001F106 000000FF
  D2000000 00000000

  Spray Effect Balance 255 Steps (L+R)
  94000130 FCFF0000
  B2101140 00000000
  20008087 000000FF
  D2000000 00000000

  Hold R while walking at grass to have no encounter of wild pokemon
  Hold L while walking at grass to have encounter wild pokemon
  92241350 0000FF55
  12241352 00006800
  12241360 00006800
  D0000000 00000000
  94000130 FEFF0000
  92241350 0000FF55
  12241352 00002000
  12241360 00002000
  D2000000 00000000
  94000130 FDFF0000
  92241350 0000FF55
  12241352 000020FF
  12241360 000020FF
  D2000000 00000000

  Changes on Capture Ball
  Master Ball
  120747B2 00002001
  120747B6 000076C8

  Hyper Ball
  120747B2 00002002
  120747B6 000076C8

  Super Ball
  120747B2 00002003
  120747B6 000076C8

  Monster Ball
  120747B2 00002004
  120747B6 000076C8

  Safari Ball
  120747B2 00002005
  120747B6 000076C8

  Net Ball
  120747B2 00002006
  120747B6 000076C8

  Dive Ball (Translate might be wrong)
  120747B2 00002007
  120747B6 000076C8

  Nest Ball
  120747B2 00002008
  120747B6 000076C8

  Repeat Ball
  120747B2 00002009
  120747B6 000076C8

  Timer Ball
  120747B2 0000200A
  120747B6 000076C8

  Gorgeous Ball
  120747B2 0000200B
  120747B6 000076C8

  Premium Ball
  120747B2 0000200C
  120747B6 000076C8

  Dark Ball
  120747B2 0000200D
  120747B6 000076C8

  Heal Ball
  120747B2 0000200E
  120747B6 000076C8

  Quick Ball
  120747B2 0000200F
  120747B6 000076C8

  Precious Ball
  120747B2 00002010
  120747B6 000076C8

  Pocket Virus Status
  No Infection
  120747B2 00002000
  120747B6 00007688

  Infected
  120747B2 00002001
  120747B6 00007688

  Healed
  120747B2 00002002
  120747B6 00007688

  Credits to ElixirDream for making the codes.

  some new codes from ElixirDream

  Able To Catch Opponent Trainer's Pokemon
  522490E8 B0562019
  122490E8 0000E00A
  D0000000 00000000

  Change Of Direction Immediately
  1205F4C6 0000D00C
  1205FD10 00000018

  Movement Speed x2
  E2000400 00000018
  6837AE06 D1012F03
  60372709 D0022B02
  085F0056 1C164770
  02000418 47701C1F
  02065250 F8D6F79B

  Besides Running The Movement Speed Is Same As Cycling
  120EEB78 00005469
  120EEB84 00005455
  120EEB90 00005441
  120EEB9C 00005429
  120EEBA8 00005469
  120EEBB4 00005455
  120EEBC0 00005441
  120EEBCC 00005429
  120EEBD8 00005469
  120EEBD8 00005469
  120EEBE4 00005455
  120EEBF0 00005441
  120EEBFC 00005429
  120EEC14 00005455
  120EEC20 00005441
  120EEC2C 00005429

  Battle Locator Is Always Fully Charged
  1206A8E6 00002064

  Complete Stickers (98 nos) After Opening The Sealed Ball
  0202C784 47184B00
  0202C788 02000201
  02000200 54532362
  02000204 18405C51
  02000208 0000BD38

  Hunting Related
  Hunting Ball (L+↑
  023FE0F0 128CCF04
  94000130 FDBF0000
  B2101140 00000000
  2000132C 00000063
  D2000000 00000000

  After Using Hunting Ball Balance Will Be 99 nos
  1205202C 00002063

  Hunting Ball Never Decrease
  1205202E 000046C0

  Remaining Steps Max (L+↓
  023FE0F0 128CCF04
  94000130 FD7F0000
  B2101140 00000000
  1000132A 00000000
  D2000000 00000000

  Remaining Steps Never Decrease
  023FE0F0 128CCF02
  921D2052 00008801
  121D2054 00001C09
  D0000000 00000000

  Pokemon Nursing Home Related
  Walk 1 Step All Pokemon In Storage Level Max
  02025E14 47184B00
  02025E18 02000221
  E2000220 00000010
  30E86812 60014901
  46C04770 0098967F

  Fee 0
  921E592A 00001C61 121E592C 00002000 D0000000 00000000

  Hold R Walk 1 Step Will Able To Get Egg From Pokemon Nursing Home
  02025DE4 00892176
  02025DE8 28005840
  94000130 FEFF0000
  02025DE4 47084900
  02025DE8 02000231
  E2000230 00000018
  00892176 50422201
  28005840 47104A00
  02025DED 46C046C0
  D0000000 00000000

  Hold R Walk 1 Step Will Able To Get Differnt Colour Egg From Pokemon Nursing Home
  02025DE4 00892176
  02025DE8 28005840
  94000130 FEFF0000
  02025DE4 47084900
  02025DE8 02000231
  E2000230 00000030
  00892176 68124A08
  189A238C 88538816
  40562207 1C8A4053
  52835246 46C05840
  47104A00 02025DED
  02101140 46C046C0
  D0000000 00000000

  Never Fall Into Swamp
  62063CA8 FA52F79C
  02063CA8 FA52F79C
  02000150 28A546C0
  02000154 28A7D005
  02000158 1C04D003
  1200015C 00001C28
  0200015E FDA5F063
  02000162 E7F93801
  12000166 000046C0
  D2000000 00000000

  Walk/Run Through Wall (R + B)
  94000130 FEFD0000
  12060458 0000E00A
  120604BE 0000E001
  1206055C 0000E008

  Battle Points Never Decrease
  1202CE22 00001E10

  BP 9999 After Using
  1202CE0A 00002A00

  Can Exchange Even BP Is Insufficient, After Exchange BP 9999
  1202CE1C 00004903
  1202CE22 00004902
  1202CE26 00004801

  Battle Tower Level 10
  94000130 FFFB0000
  B2101140 00000000
  2000724B 0000000A
  D2000000 00000000

  Single Player Record Winning Streak 9999
  94000130 FFFB0000
  B2101140 00000000
  100068F4 0000270F
  D2000000 00000000

  Single Player Current Winning Streak 9999
  94000130 FFFB0000
  B2101140 00000000
  100068F6 0000270F
  D2000000 00000000

  Double Players Record Winning Streak 9999
  94000130 FFFB0000
  B2101140 00000000
  100068F8 0000270F
  D2000000 00000000

  Double Players Current Winning Streak 9999
  94000130 FFFB0000
  B2101140 00000000
  100068FA 0000270F
  D2000000 00000000

  Multiplayer Record Winning Streak 9999
  94000130 FFFB0000
  B2101140 00000000
  100068FC 0000270F
  D2000000 00000000

  Multiplayer Current Winning Streak 9999
  94000130 FFFB0000
  B2101140 00000000
  100068FE 0000270F
  D2000000 00000000

  Press Select Become Master of Duelist
  94000130 FFFB0000
  B2101140 00000000
  2000112D 000000DF
  D2000000 00000000

  1 Round Judging For Performance
  92243E12 0000FFD8
  02243E14 47004800
  02243E18 020002B1
  E20002B0 00000018
  68212023 22040100
  5C08540A 47104A00
  02243E1D 46C046C0
  D0000000 00000000

  High Score for Performance
  94000130 FEDF0000
  9224545A 00002418
  0224545C 47204C00
  02245460 020002D1
  E20002D0 00000020
  5E182418 1C495F14
  D1012901 E0014803
  46C01900 47204C00
  02245465 000003E7
  D2000000 00000000

  High Score For Performance But Opponents are 0
  94000130 FEDF0000
  9224545A 00002418
  0224545C 47204C00
  02245460 020002D1
  E20002D0 00000020
  5E182418 1C495F14
  D1012901 E0014803
  46C02000 47204C00
  02245465 000003E7
  D2000000 00000000

  While Changing Pokemon Position Hold R for Cloning
  12079ADC 0000231D
  94000130 FEFF0000
  12079ADC 0000E008
  D0000000 00000000

  First Pokemon Clone 6 Nos (L+LEFT)
  020C3A50 E12FFF1E
  94000130 FDFF0000
  020C3A50 EA0C016A
  D0000000 00000000
  E23C4000 00000048
  E59F203C E5922000
  E2822E55 E3A0003B
  E59F102C E5911000
  E59130B4 E5823000
  E2811004 E2822004
  E2500001 CAFFFFF9
  E59F200C E5922000
  E3A00006 E58200B0
  E12FFF1E 02101140

  First Pokemon Clone 2 Nos (L+LEFT)
  020C3A50 E12FFF1E
  94000130 FDFF0000
  020C3A50 EA0C016A
  D0000000 00000000
  E23C4000 00000038
  E59F202C E5922000
  E2822E1A E3A0003B
  E59F101C E5911000
  E59130B4 E5823000
  E2811004 E2822004
  E2500001 CAFFFFF9
  E12FFF1E 02101140
  ลองเอาไปใช้กันนะไม่รู้ว่าติดอะป่าว

  http://www.neoseeker.com/forums/3943...action-replay/
  แก้ไขโดย akkrawut : 21 Sep 2008 เวลา 14:33 เหตุผล: Automerged Doublepost


 2. #2
  แฟนพันธุ์แท้ TG ในตำนาน icekungyuki's Avatar
  สมัคร
  Apr 2008
  สถานที่
  กุเปลี่ยนเมลแล้ว
  โพส
  4,196
  Blog Entries
  3
  Rep Power
  0
  THX A LOT...
  สารบัญ
  >>ห้องศิลป์ / อัพเดทล่าสุด27/11/54
  >>ห้องศิลป์สาขาTZ / อัพเดท 27/11/54
  >>ชมรมคนรักเด็ก
  >>[สาระ]การให้เครดิตเจ้าของผลงาน


  Love Kotone
  Spoiler:


  [/CENTER]

 3. #3
  สมาชิก TG รุ่นพี่ Sowol's Avatar
  สมัคร
  Jul 2006
  สถานที่
  เกาะอยู่บนไหล่ฮิบาริ
  โพส
  489
  Rep Power
  0
  เล่นมาจนเกินครึ่งเกม พอมาเจอสูตร มันเกิดอาการไม่อยากใช้ซะแล้วสิ =w=

  "จำไว้ซะ!!! สัตว์กินเนื้อที่แข็งแกร่งเท่านั้น ถึงจะได้กินสัตว์กินพืชที่อ่อนแอได้!!!"
 4. #4
  สมาชิก TG รุ่นเก๋า akkrawut's Avatar
  สมัคร
  Jun 2006
  สถานที่
  ในป่า High Link
  โพส
  1,465
  Rep Power
  0
  มีสูตรดอกไม้ของชายมี่ด้วยที่ทำให้เป็นชายมี่sky formeอะ สูตรitemอะ
  และgiratina origin formeด้วย ของชื่อว่า platinum orbมั้งนะ


 5. #5
  สมาชิกเฝ้าบอร์ด TG asas's Avatar
  สมัคร
  Jun 2006
  สถานที่
  forget-me-not valley
  โพส
  1,670
  Blog Entries
  2
  Rep Power
  0
  ขอบคุณมากครับ
  แต่ใช้สูตรมากเกมจะไม่สนุกนา..ครับ

 6. #6
  สมาชิก TG รุ่นเก๋า akkrawut's Avatar
  สมัคร
  Jun 2006
  สถานที่
  ในป่า High Link
  โพส
  1,465
  Rep Power
  0
  http://www.thaigaming.com/walktrough...iner/38020.htm ไปดูงับทั้งสูตรและบทสรุปงับ


 7. #7
  สมาชิก TG เต็มตัว laserboy's Avatar
  สมัคร
  Apr 2008
  โพส
  313
  Rep Power
  0
  ขอบคุณครับ แต่เล่นไปนานๆ แล้วเจอสูจรไม่ค่อยอยากใช้แฮะ =w=
 8. #8
  สมาชิก TG รุ่นเก๋า akkrawut's Avatar
  สมัคร
  Jun 2006
  สถานที่
  ในป่า High Link
  โพส
  1,465
  Rep Power
  0
  แก้ไขโดย akkrawut : 22 Sep 2008 เวลา 07:45 เหตุผล: Automerged Doublepost


 9. #9
  สมัครไว้แต่ไม่ได้โพส gunight's Avatar
  สมัคร
  Apr 2008
  สถานที่
  จ.แพร่
  โพส
  11
  Rep Power
  0
  แก้ ไข ปัญหา หน้าจอเกม Boy ขาว ของเกม Pokemon ทำไงช่วยบอกที เดี๋ยว นี้เขาไม่บอกอะ


  ช่วยหน่อยนะ
  เวปโคนัน -------------------------> http://activeconan.com

 10. #10
  สมัครไว้แต่ไม่ได้โพส
  สมัคร
  Feb 2009
  โพส
  2
  Rep Power
  0
  ขอสูตร up levle pokemon platinum ภาค ญี่ปุ่น หน่อยครับ


  ขอบคุงครับบบ

 11. #11
  แฟนพันธ์แท้ TG pungyoyo's Avatar
  สมัคร
  May 2008
  สถานที่
  ปังเบะ ในตำนานสินะ... ☠
  โพส
  2,611
  Rep Power
  0
  น้องคนนี้น่ารักจิงๆ

  ฮ่าๆๆ

 12. #12
  สมัครไว้แต่ไม่ได้โพส aomsin004's Avatar
  สมัคร
  Sep 2008
  สถานที่
  221
  โพส
  14
  Rep Power
  0
  Ryuusei No Rockman 3 Black Ace : (Clown) KR +130 FC : 5370 4820 4014

 13. #13
  น้องใหม่ TG
  สมัคร
  Aug 2008
  โพส
  20
  Rep Power
  0
  แล้ววิธีใส่สูตรละครับ
  คือผมเพิ่งหันมาเล่นNDS หลังจากเล่นGBAมานาน เลยใช้สูตรไม่เป้น ใครใช้เป็นบอกหน่อยดิ วิธีใส่สูตรในNDSอะ

  ผมกดขอบคุณไปแล้วนะครับ ขอบคุณมากๆ แต่บอกวิธีใส่สูตรหน่อย ใครก้ได้

  ทำไมลิงค์บทสรุป มันเข้าไม่ได้อะ กระทู้โดนลบรึป่าว
  แก้ไขโดย nondodo : 06 Apr 2009 เวลา 21:22 เหตุผล: Automerged Doublepost

 14. #14
  สมาชิก TG เต็มตัว
  สมัคร
  Nov 2008
  โพส
  423
  Rep Power
  0
  อ้างอิง ข้อความของ nondodo อ่านข้อความ
  แล้ววิธีใส่สูตรละครับ
  คือผมเพิ่งหันมาเล่นNDS หลังจากเล่นGBAมานาน เลยใช้สูตรไม่เป้น ใครใช้เป็นบอกหน่อยดิ วิธีใส่สูตรในNDSอะ

  ผมกดขอบคุณไปแล้วนะครับ ขอบคุณมากๆ แต่บอกวิธีใส่สูตรหน่อย ใครก้ได้

  ทำไมลิงค์บทสรุป มันเข้าไม่ได้อะ กระทู้โดนลบรึป่าว
  วิธีใส่สูตร
  1.กด F2
  2.มันจะมีหน้าต่างโผล่มา คลิกตรง Add new
  3.ช่องบนให้ใส่โค้ดสูตร ช่องล่างเป็นชื่อสูตร แล้วคลิกตรง Action Replay DS (ส่วนมากมันใช้อันนี้อ่ะครับ)
  4.กด OK
  5. ดับเบิ้ลคลิกที่ช่องตรงหน้าชื่อสูตร ให้มีเครื่องหมายติ๊กถูก
  6.กด OK อีกรอบ แค่นี้เอง

 15. #15
  น้องใหม่ TG beegee13's Avatar
  สมัคร
  Dec 2008
  สถานที่
  pokeball
  โพส
  31
  Rep Power
  0
  ..............
  กดให้หน่อยhttp://www.pokeplushies.com/feed/1228279
  แก้ไขโดย beegee13 : 08 Apr 2009 เวลา 15:25

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Thaigaming.com
Thailand Biggest Gaming Communities
ขณะนี้ กำลัง ปรับปรุง อัพเกรดระบบ อาจพบ ปัญหาระบบยังไม่สมบูรณ์
Join us