แคลคูลัสชั้นสูง เล่ม 1|Flash HTML + PDF| 287.86 mb
หนังสือเสริมประสบการณ์รายวิชาแคลคูลัส 1 ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับนักศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ , สาขาวิทยาศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง เนื้อหามีการย้อนหลังทบทวนความรู้ช่วงมัธยม 4-5-6 อย่างไม่มากจนเกินไปนัก และค่อนข้างครอบคลุมในเรื่องของอนุพันธ์และปริพันธ์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหาแบบฝึกหัดใหม่ๆและเนื้อหา อื่นนอกหลักสูตรเพิ่มเติม

Download Link>
http://www.filesonic.com/file/140040...vancedcal1.rar