กลัวความสูง - โมโน

ดนตรี

อยู่บนพื้นดิน อยู่มาจนชินแล้ว
ไม่คิดไปตะกาย ก็ใจมันกลัวความสูง
อยากจะรักเธอ แต่เธอก็อยู่สูง
ก็คิดจะขึ้นไป แต่ใจมันไม่ชิน

อยากขอบคุณ ที่ยังมองเห็นฉัน
แต่ใจนั้นก็รู้ดี

ไม่กล้าขึ้นไปบนนั้น ฉันกลัว กลัวว่าสูงเกินไป
กลัวถ้าพลาดพลั้ง เมื่อไหร่ ฉันคงตกลงมา
ไม่กล้าหรอกที่จะคิด รักเธอ อยู่บนพื้นดินดีกว่า
ไม่มีปัญญา ตะกายขึ้นไปรักเธอ

ดนตรี

อาจมีหลายคน อยากขึ้นไปบนนั้น
อย่าให้ต้องเป็นฉัน ที่ใจยังไม่กล้าพอ

อยากขอบคุณ ที่ยังมองเห็นฉัน
แต่ใจนั้นก็รู้ดี

ไม่กล้าขึ้นไปบนนั้น ฉันกลัว กลัวว่าสูงเกินไป
กลัวถ้าพลาดพลั้ง เมื่อไหร่ ฉันคงตกลงมา
ไม่กล้าหรอกที่จะคิด รักเธอ อยู่บนพื้นดินดีกว่า
ไม่มีปัญญา ตะกายขึ้นไปรักเธอ

ดนตรี

------------------------

Intro C G Am7 C G D7sus4

Bm7 Csus2 G
Bm7 Csus2 G
Bm7 Csus2 G
Bm7 Csus2 G D

Em D Csus2 G
A7 D

Am7 D7 Bm7 Em
Am7 D7 G E
Am7 D7 Bm7 Em
Am7 D7

Instru C G Am7 C G D7sus4 G

Bm7 Csus2 G
Bm7 Csus2 G D

Em D Csus2 G
A7 D

Am7 D7 Bm7 Em
Am7 D7 G E
Am7 D7 Bm7 Em
Am7 D7

Instru C G Am7 C G D7sus4 G