คู่แท้ - เบิร์ด ธงไชย

ดนตรี

แล้ววันหนึ่งเธอนั้นก็มา ฉันรู้สึกเธอนั้นคุ้นตา
เหมือนบางสิ่งฉุดฉัน ดึงเธอเข้าหา ให้มารับและรู้ใจกัน

ตั้งแต่เจอะเรานั้นคุ้นเคย เหมือนรู้จักมาแล้วเนิ่นนาน
ถ้าจะบอกเหตุผล เรื่องเธอกับฉัน ก็ไม่เห็นจะมีข้อไหน

บางครั้งฉันคิดเอง ว่าฟ้าสร้างเรามาอย่างตั้งใจ

ฉันเป็นของๆเธอ คู่แท้ที่หากันเจอ
ไม่ว่าครั้งไหน ไม่ว่าชาติไหน
ฉันเป็นของๆเธอ ถูกสร้างเอาไว้เพื่อเธอ
ให้เธอรักฉัน ให้เธอคู่ฉันตลอดไป

ดนตรี

ถ้าเราต่างไม่หันมามอง พลาดทุกอย่างเพียงเสี้ยวนาที
ถ้าไม่ถูกขีดไว้ ให้เป็นอย่างนี้ เราจะหันมาเจอกันได้ไหม

บางครั้งฉันคิดเอง ว่าฟ้าสร้างเรามาอย่างตั้งใจ

ฉันเป็นของๆเธอ คู่แท้ที่หากันเจอ
ไม่ว่าครั้งไหน ไม่ว่าชาติไหน
ฉันเป็นของๆเธอ ถูกสร้างเอาไว้เพื่อเธอ
ให้เธอรักฉัน ให้เธอคู่ฉันตลอดไป

ดนตรี

ฉันเป็นของๆเธอ คู่แท้ที่หากันเจอ
ไม่ว่าครั้งไหน ไม่ว่าชาติไหน
ฉันเป็นของๆเธอ ถูกสร้างเอาไว้เพื่อเธอ
ให้เธอรักฉัน ให้เธอคู่ฉันตลอดไป
ให้เธอรักฉัน ให้เธอคู่ฉัน
ให้เธอรักฉัน ให้เธอคู่ฉันตลอดไป

-----------------------------

Intro C Bb F G C Bb F G

C F C F
C Am7 Em7 F Dm7 G7

C F C F
C Am7 Em7 F Dm7 G7

Dm7 Am7 F G7

Am7 Em7 Am7 Em7
F G7
Am7 Em7 Am7 Em7
F G7 C

Intru C Bb F G

C F C F
C Am7 Em7 F Dm7 G7

Dm7 Am7 F G7

Am7 Em7 Am7 Em7
F G7
Am7 Em7 Am7 Em7
F G7 C

Intru Am7 Em7 Am7 Em7 F G7
Am7 Em7 Am7 Em7 F Em7 Dm7 G7

Am7 Em7 Am7 Em7
F G7
Am7 Em7 Am7 Em7
F G7 C
F G7
F G7 C