ที่ว่าง - พอส

ดนตรี

วันที่เวียนเปลี่ยนวันที่เลยผ่าน รักคงมั่น
เราไม่เคยห่างเคียงคู่ชิดใกล้ ทุกเวลา
ยอมทิ้งความฝันยอมทุกๆอย่าง ให้กันและกัน
เพียงได้เคียงข้างเพียงได้ร่วมทาง โอ้รักนิรันดร์

ก่อนเคยคิดว่ารักต้องอยู่ด้วยกันตลอด
เติบโต จึงได้รู้ความจริง

หากเคียงชิดใกล้ แต่เธอก็ทิ้งทุกอย่างเพื่อฉัน
ประโยชน์ที่ใด หากรักทำร้ายตัวเอง
หากเดินแนบกาย มีพลั้งต้องล้มลงเจ็บด้วยกัน
ห่างเพียงนิดเดียว ให้รักเป็นสายลมผ่านระหว่างเรา
แบ่งที่ว่างตรงกลางไว้คอย เพื่อให้เธอได้ตามหาฝัน

ดนตรี

เรียนรู้รักอย่างรู้คุณค่า ฝันไม่ไกล
บินไปตามทางหาดวงตะวัน ที่เธอต้องการ
ไม่มีฉุดรั้งไม่มีดึงดัน เราเข้าใจ
รักยังแสนหวานรักยังไม่เปลี่ยน เคียงคู่กัน

ก่อนเคยคิดว่ารักต้องอยู่ด้วยกันตลอด
เติบโต จึงได้รู้ความจริง

หากเคียงชิดใกล้ แต่เธอก็ทิ้งทุกอย่างเพื่อฉัน
ประโยชน์ที่ใด หากรักทำร้ายตัวเอง
หากเดินแนบกาย มีพลั้งต้องล้มลงเจ็บด้วยกัน
ห่างเพียงนิดเดียว ให้รักเป็นสายลมผ่านระหว่างเรา
แบ่งที่ว่างตรงกลางไว้คอย เพื่อให้เธอได้ตามหาฝัน

วันเวลาที่เราห่างไกล ความเข้าใจจะทำให้เราใกล้กัน
กลับกลายเปลี่ยนเป็นพลัง

หากเคียงชิดใกล้ แต่เธอก็ทิ้งทุกอย่างเพื่อฉัน
ประโยชน์ที่ใด หากรักทำร้ายตัวเอง
หากเดินแนบกาย มีพลั้งต้องล้มลงเจ็บด้วยกัน
ห่างเพียงนิดเดียว ให้รักเป็นสายลมผ่านระหว่างเรา
แบ่งที่ว่างตรงกลางไว้คอย เพื่อให้เธอได้ตามหาฝัน

หากเคียงชิดใกล้ แต่เธอก็ทิ้งทุกอย่างเพื่อฉัน
ประโยชน์ที่ใด หากรักทำร้ายตัวเอง
หากเดินแนบกาย มีพลั้งต้องล้มลงเจ็บด้วยกัน
ห่างเพียงนิดเดียว ให้รักเป็นสายลมผ่านระหว่างเรา

หากเคียงชิดใกล้ แต่เธอก็ทิ้งทุกอย่างเพื่อฉัน
ประโยชน์ที่ใด หากรักทำร้ายตัวเอง
หากเดินแนบกาย มีพลั้งต้องล้มลงเจ็บด้วยกัน
ห่างเพียงนิดเดียว ให้รักเป็นสายลมผ่านระหว่างเรา
แบ่งที่ว่างตรงกลางไว้คอย เพื่อให้เราได้ถึงดั่งฝัน ร่วมกัน

-----------------------------------

Intro C Dm Em F C G

C F
C F
C F
C F

Am Bm C F G
Am Bm C F G

C Em F G
C Em F G
C Em F G
C Em F G
Am G F G

Instru C Dm Em F C G

C F
C F
C F
C F

Am Bm C F G
Am Bm C F G

C Em F G
C Em F G
C Em F G
C Em F G
Am G F G

Ab Bb
Ab G

C Em F G
C Em F G
C Em F G
C Em F G
Am G F G

C Em F G
C Em F G
C Em F G
C Em F G

C Em F G
C Em F G
C Em F G
C Em F G
Am G F G Fmaj7 Fm C