ฉันยังอยู่ - อิงค์ อชิตะ ปราโมช ณ อยุธยา

ดนตรี

สิ่งต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไป เธอเองจะอยู่ที่ไหน
อยากจะบอกให้เธอรู้ไว้ นานเท่าใด ฉันยังอยู่

กับอดีตที่เคยมีกัน ยังคงเป็นอยู่อย่างนั้น
อยากจะบอกว่าใจของฉัน ยังเหมือนเดิม ทุกๆอย่าง

วันเวลาที่หมุนผ่าน อาจจะเจอทั้งดีร้าย
อาจจะทำให้เธอต้องขมขื่นผิดหวัง
ใครบางคนก้าวผ่าน อาจจะมีทั้งดีและร้าย
อาจจะทำให้เธอต้องเริ่มใหม่กี่ครั้ง ฉันนั้นก็ยังอยู่

รับรู้ไว้ว่าฉันยังเป็นเหมือนคนเก่า
ที่ยังคอยเป็นเงายามไม่เหลือใคร
และยังคอยวันเวลาเธอหวนคืนมาใหม่
ในความเป็นจริงจะนานสักเพียงไหน ฉันยังอยู่

ดนตรี

สิ่งต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไป เธอเองจะอยู่ที่ไหน
อยากจะบอกให้เธอรู้ไว้ นานเท่าใด ฉันยังอยู่

กับอดีตที่เคยมีกัน ยังคงเป็นอยู่อย่างนั้น
อยากจะบอกว่าใจของฉัน ยังเหมือนเดิม ทุกๆอย่าง

วันเวลาที่หมุนผ่าน อาจจะเจอทั้งดีร้าย
อาจจะทำให้เธอต้องขมขื่นผิดหวัง
ใครบางคนก้าวผ่าน อาจจะมีทั้งดีและร้าย
อาจจะทำให้เธอต้องเริ่มใหม่กี่ครั้ง

วันเวลาที่หมุนผ่าน อาจจะเจอทั้งดีร้าย
อาจจะทำให้เธอต้องขมขื่นผิดหวัง
ใครบางคนก้าวผ่าน อาจจะมีทั้งดีและร้าย
อาจจะทำให้เธอต้องเริ่มใหม่กี่ครั้ง ฉันนั้นก็ยังอยู่

-------------------------------

Intro Emaj7 C#m Amaj7 Am C D
Emaj7 C#m Amaj7 B7 E Esus4 E

E G#m F#m
A B7sus4 E

E G#m F#m
A B7 E

Emaj7 C#m
Amaj7 Am C D
Emaj7 C#m
Amaj7 B7 E

C G
D A
Fmaj7 G
A B7

Instru Emaj7 C#m Amaj7 Am C D
Emaj7 C#m Amaj7 B7 E Esus4 E

E G#m F#m
A B7sus4 E

E G#m F#m
A B7 E

Emaj7 C#m
Amaj7 Am C D
Emaj7 C#m
Amaj7 Am C D

Emaj7 C#m
Amaj7 Am
Emaj7 C#m
Amaj7 B7 Emaj7