ยังเหมือนเดิม - ป๊อป First Stage

ดนตรี

เหมือนเดิม ก็ฉันยังคงเหมือนเดิม แต่ฉันเข้าใจ ว่าอะไรมันผ่านไปแล้ว
ฉันและเธอต่างก็มีหนทาง ต่างคนต่างไปเก็บไว้แค่ทางเดิม

ดนตรี

แม้ ว่า จะจบแล้ว แม้เธอจะไม่รัก
แต่ว่าตัวฉันยังคงคิดคงฝันอยู่ในหัวใจ
ให้ ใจ มัน ยังพริ้ว ปลิวอยู่กับความรักที่ฝังในใจ
จะเป็นเวลานานเท่าไหร่ จะเก็บมันเอาไว้ ตลอดไป

ดนตรี

หัวใจ มันยังไม่ลืมภาพเรา กับเรื่องเก่าๆ ก็ยังคงไม่จางหาย
เรื่องดีๆ เมื่อฉันมีเธอข้างกาย ยังคงจะได้ลึกซึ้งไม่ลืมเลือน

ดนตรี

แม้ ว่า จะจบแล้ว แม้เธอจะไม่รัก
แต่ว่าตัวฉันยังคงคิดคงฝันอยู่ในหัวใจ
ให้ ใจ มัน ยังพริ้ว ปลิวอยู่กับความรักที่ฝังในใจ
จะเป็นเวลานานเท่าไหร่ จะเก็บมันเอาไว้ ตลอดไป

ดนตรี

แม้ ว่า จะจบแล้ว แม้เธอจะไม่รัก
แต่ว่าตัวฉันยังคงคิดคงฝันอยู่ในหัวใจ
ให้ ใจ มัน ยังพริ้ว ปลิวอยู่กับความรักที่ฝังในใจ
จะเป็นเวลานานเท่าไหร่ จะเก็บมันเอาไว้

แม้ ว่า จะจบแล้ว แม้เธอจะไม่รัก
แต่ว่าตัวฉันยังคงคิดคงฝันอยู่ในหัวใจ
ให้ ใจ มัน ยังพริ้ว ปลิวอยู่กับความรักที่ฝังในใจ
จะเป็นเวลานานเท่าไหร่ จะเก็บมันเอาไว้ ตลอดไป

ดนตรี

-----------------------------------
Intro Dmaj7 C#m7 Cm7 Bm7 E7 Amaj7 Amaj7 Bm7 C#m7 (X2)
Dmaj7 C#m7 Cm7 Bm7 E7 Amaj7

Dmaj7 Amaj7 Dmaj7 Amaj7
Dmaj7 C#m7 Bm7 E7 Amaj7

Intru Dmaj7 Amaj7 Dmaj7 E7 Amaj7 Amaj7 Bm7 C#m7

Amaj7 Bm7 C#m7 Dmaj7 C#m7
Cm7 Bm7 E7 Amaj7
Amaj7 Bm7 C#m7 Dmaj7 C#m7
Bm7 Bm7 C#m7 Dm7

Intru Amaj7 Amaj7 Bm7 C#m7
Dmaj7 C#m7 Cm7 Bm7 E7 Amaj7

Dmaj7 Amaj7 Dmaj7 Amaj7
Dmaj7 C#m7 Bm7 E7 Amaj7

Intru Dmaj7 Amaj7 Dmaj7 E7 Amaj7 Amaj7 Bm7 C#m7

Amaj7 Bm7 C#m7 Dmaj7 C#m7
Cm7 Bm7 E7 Amaj7
Amaj7 Bm7 C#m7 Dmaj7 C#m7
Bm7 Bm7 C#m7 Dm7

Intru Fmaj7 Em7 E7 Am7
Fmaj7 Em7 E7 E7

Amaj7 Bm7 C#m7 Dmaj7 C#m7
Cm7 Bm7 E7 Amaj7
Amaj7 Bm7 C#m7 Dmaj7 C#m7
Bm7 Bm7 C#m7 Dm7

Amaj7 Bm7 C#m7 Dmaj7 C#m7
Cm7 Bm7 E7 Amaj7
Amaj7 Bm7 C#m7 Dmaj7 C#m7
Bm7 Bm7 C#m7 Dm7

Intru Dmaj7 C#m7 Cm7 Bm7 E7 Amaj7 Amaj7 Bm7 C#m7
Dmaj7 C#m7 Cm7 Bm7 E7 Fmaj7 Gmaj7 Amaj7