บางสิ่ง - โมเดิร์นด๊อก

อาจไม่เคยอยู่ในสายตา เหมือนเธอไม่รู้ว่ากำลังหายใจ
หากลองคิดดู สิ่งที่อยู่ก่อนจะทิ้งไปจากวันนี้จะไม่เสียใจ

ดนตรี

อย่าบอกว่าเธอเสียใจ
ก่อนนี้ไม่เคยจะสนใจ
จากเธอไปเมื่อใด
วันนั้นแหละเธอจึงจะเข้าใจ
วันนี้เธอมีอยู่ วันนี้เธอคงจะไม่รู้
ความหมายที่มันมีอยู่ ในสิ่งใด
สิ่งนั้นเธอทิ้งมันไป

อาจไม่เคยอยู่ในสายตา เหมือนเธอไม่รู้ว่ากำลังหายใจ
หากลองคิดดู สิ่งที่อยู่ก่อนจะทิ้งไปจากวันนี้จะไม่เสียใจ

ดนตรี

วันนี้เธอมีอยู่ วันนี้เธอคงจะไม่รู้
ความหมายที่มันมีอยู่ ในสิ่งใด
สิ่งนั้นเธอทิ้งมันไป

อาจไม่เคยอยู่ในสายตา เหมือนเธอไม่รู้ว่ากำลังหายใจ
หากลองคิดดู สิ่งที่อยู่ก่อนจะทิ้งไปจากวันนี้จะไม่เสียใจ
อาจไม่เคยอยู่ในสายตา เหมือนเธอไม่รู้ว่ากำลังหายใจ
หากลองคิดดู สิ่งที่อยู่ก่อนจะทิ้งไปจากวันนี้จะไม่เสียใจ

ดนตรี

----------------------------

*Drop 1/2

Intru -

D F#m Bm A G F#m E
Bm Bmmaj7 Bm7 Bm6 G D

Intru B (X5)
G F#m Em B G A A

Bm Bmmaj7 Bm7 Bm6
Bm Bmmaj7 Bm7 Bm6
Bm Bmmaj7 Bm7 Bm6
G Gm Bm Bmmaj7
Bm7 Bm6 Bm Bmmaj7 Bm7 Bm6
Bm Bmmaj7 Bm7 Bm6 G
Gm

D F#m Bm A G F#m E
Bm Bmmaj7 Bm7 Bm6 G D

Intru B G A (X2)
Bm Bmmaj7 Bm7 Bm6 (X3)
G Gm Bm Bmmaj7

Bm7 Bm6 Bm Bmmaj7 Bm7 Bm6
Bm Bmmaj7 Bm7 Bm6 G
Gm

D F#m Bm A G F#m E
Bm Bmmaj7 Bm7 Bm6 G D
D F#m Bm A G F#m E
Bm Bmmaj7 Bm7 Bm6 G D

Intru B G F#m Em B G A A (X2)