โคตสี HTMLResults 1 to 5 of 5

ชื่อกระทู้: โคตสี HTML

 1. #1
  สมาชิก TG เต็มตัว teabmongkon49's Avatar
  สมัคร
  Aug 2008
  สถานที่
  แล้วแต่จะคิด
  โพส
  263
  Blog Entries
  1
  Rep Power
  0

  Thumbs up โคตสี HTML


  #ddc3bb
  #eed4cc
  #ffe5dd
  #ddccbb
  #eeddcc
  #ffeedd
  #ddd4bb
  #eee5cc
  #fff6dd
  #ddddbb
  #eeeecc
  #ffffdd
  #d4ddbb
  #e5eecc
  #f6ffdd
  #ccddbb
  #ddeecc
  #eeffdd
  #c3ddbb
  #d4eecc
  #e5ffdd
  #bbddbb
  #cceecc
  #ddffdd
  #bbddc3
  #cceed4
  #ddffe5
  #bbddcc
  #cceedd
  #ddffee
  #bbddd4
  #cceee5
  #ddfff6
  #bbdddd
  #cceeee
  #ddffff
  #bbd4dd
  #cce5ee
  #ddf6ff
  #bbccdd
  #ccddee
  #ddeeff
  #bbc3dd
  #ccd4ee
  #dde5ff
  #bbbbdd
  #ccccee
  #ddddff
  #c3bbdd
  #d4ccee
  #e5ddff
  #ccbbdd
  #ddccee
  #eeddff
  #d4bbdd
  #e5ccee
  #f6ddff
  #ddbbdd
  #eeccee
  #ffddff
  #ddbbd4
  #eecce5
  #ffddf6
  #ddbbcc
  #eeccdd
  #ffddee
  #ddbbc3
  #eeccd4
  #ffdde5
  #ddc3bb
  #eed4cc
  #ffe5dd
  #ddccbb
  #eeddcc
  #ffeedd
  #ddd4bb
  #eee5cc
  #fff6dd
  #ddddbb
  #eeeecc
  #ffffdd
  #d4ddbb
  #e5eecc
  #f6ffdd
  #ccddbb
  #ddeecc
  #eeffdd
  #c3ddbb
  #d4eecc
  #e5ffdd
  #bbddbb
  #cceecc
  #ddffdd
  #bbddc3
  #cceed4
  #ddffe5
  #bbddcc
  #cceedd
  #ddffee
  #bbddd4
  #cceee5
  #ddfff6
  #bbdddd
  #cceeee
  #ddffff
  #bbd4dd
  #cce5ee
  #ddf6ff
  #bbccdd
  #ccddee
  #ddeeff
  #bbc3dd
  #ccd4ee
  #dde5ff
  #bbbbdd
  #ccccee
  #ddddff
  #c3bbdd
  #d4ccee
  #e5ddff
  #ccbbdd
  #ddccee
  #eeddff
  #d4bbdd
  #e5ccee
  #f6ddff
  #ddbbdd
  #eeccee
  #ffddff
  #ddbbd4
  #eecce5
  #ffddf6
  #ddbbcc
  #eeccdd
  #ffddee
  #ddbbc3
  #eeccd4
  #ffdde5
  อันนี้สีแรงๆดีเจ้าค่ะ

  #FFFAFA

  #F8F8FF

  #F5F5F5

  #DCDCDC
  #FFFAF0

  #FDF5E6

  #FAF0E6

  #FAEBD7

  #FFEFD5
  #FFEBCD
  #FFE4C4
  #FFDAB9

  #FFDEAD

  #FFE4B5

  #FFF8DC

  #FFFFF0
  #FFFACD

  #FFF5EE

  #F0FFF0
  #F5FFFA
  #F0FFFF

  #F0F8FF

  #E6E6FA

  #FFF0F5

  #FFE4E1
  #FFFFFF
  #000000
  #2F4F4F
  #696969
  #708090
  #778899
  #BEBEBE

  #D3D3D3

  #191970
  #000080

  #6495ED
  #483D8B
  #6A5ACD
  #7B68EE
  #8470FF
  #0000CD
  #4169E1
  #0000FF
  #1E90FF
  #00BFFF

  #87CEEB
  #87CEFA

  #4682B4
  #B0C4DE
  #ADD8E6
  #B0E0E6
  #AFEEEE
  #00CED1
  #48D1CC

  #40E0D0
  #00FFFF
  #E0FFFF

  #5F9EA0
  #66CDAA

  #7FFFD4
  #006400
  #556B2F

  #8FBC8F
  #2E8B57
  #3CB371

  #20B2AA

  #98FB98
  #00FF7F
  #7CFC00
  #00FF00
  #7FFF00
  #00FA9A
  #ADFF2F
  #32CD32
  #9ACD32
  #228B22
  #6B8E23
  #BDB76B
  #EEE8AA
  LtGoldenrodYello
  250 250 210
  #FAFAD2
  LightYellow
  255 255 224
  #FFFFE0
  Yellow
  255 255 0
  #FFFF00
  Gold
  255 215 0
  #FFD700
  LightGoldenrod
  238 221 130
  #EEDD82
  goldenrod
  218 165 32
  #DAA520
  DarkGoldenrod
  184 134 11
  #B8860B
  RosyBrown
  188 143 143
  #BC8F8F
  IndianRed
  205 92 92
  #CD5C5C
  SaddleBrown
  139 69 19
  #8B4513
  Sienna
  160 82 45
  #A0522D
  Peru
  205 133 63
  #CD853F
  Burlywood
  222 184 135
  #DEB887
  Beige
  245 245 220
  #F5F5DC
  Wheat
  245 222 179
  #F5DEB3
  SandyBrown
  244 164 96
  #F4A460
  Tan
  210 180 140
  #D2B48C
  Chocolate
  210 105 30
  #D2691E
  Firebrick
  178 34 34
  #B22222
  Brown
  165 42 42
  #A52A2A
  DarkSalmon
  233 150 122
  #E9967A
  Salmon
  250 128 114
  #FA8072
  LightSalmon
  255 160 122
  #FFA07A
  Orange
  255 165 0
  #FFA500
  DarkOrange
  255 140 0
  #FF8C00
  Coral
  255 127 80
  #FF7F50
  LightCoral
  240 128 128
  #F08080
  Tomato
  255 99 71
  #FF6347
  OrangeRed
  255 69 0
  #FF4500
  Red
  255 0 0
  #FF0000
  HotPink
  255 105 180
  #FF69B4
  DeepPink
  255 20 147
  #FF1493
  Pink
  255 192 203
  #FFC0CB
  LightPink
  255 182 193
  #FFB6C1
  PaleVioletRed
  219 112 147
  #DB7093
  Maroon
  176 48 96
  #B03060
  MediumVioletRed
  199 21 133
  #C71585
  VioletRed
  208 32 144
  #D02090
  Magenta
  255 0 255
  #FF00FF
  Violet
  238 130 238
  #EE82EE
  Plum
  221 160 221
  #DDA0DD
  Orchid
  218 112 214
  #DA70D6
  MediumOrchid
  186 85 211
  #BA55D3
  DarkOrchid
  153 50 204
  #9932CC
  DarkViolet
  148 0 211
  #9400D3
  BlueViolet
  138 43 226
  #8A2BE2
  Purple
  160 32 240
  #A020F0
  MediumPurple
  147 112 219
  #9370DB
  Thistle
  216 191 216
  #D8BFD8
  Snow1
  255 250 250
  #FFFAFA
  Snow2
  238 233 233
  #EEE9E9
  Snow3
  205 201 201
  #CDC9C9
  Snow4
  139 137 137
  #8B8989
  Seashell1
  255 245 238
  #FFF5EE
  Seashell2
  238 229 222
  #EEE5DE
  Seashell3
  205 197 191
  #CDC5BF
  Seashell4
  139 134 130
  #8B8682
  AntiqueWhite1
  255 239 219
  #FFEFDB
  AntiqueWhite2
  238 223 204
  #EEDFCC
  AntiqueWhite3
  205 192 176
  #CDC0B0
  AntiqueWhite4
  139 131 120
  #8B8378
  Bisque1
  255 228 196
  #FFE4C4
  Bisque2
  238 213 183
  #EED5B7
  Bisque3
  205 183 158
  #CDB79E
  Bisque4
  139 125 107
  #8B7D6B
  PeachPuff1
  255 218 185
  #FFDAB9
  PeachPuff2
  238 203 173
  #EECBAD
  PeachPuff3
  205 175 149
  #CDAF95
  PeachPuff4
  139 119 101
  #8B7765
  NavajoWhite1
  255 222 173
  #FFDEAD
  NavajoWhite2
  238 207 161
  #EECFA1
  NavajoWhite3
  205 179 139
  #CDB38B
  NavajoWhite4
  139 121 94
  #8B795E
  LemonChiffon1
  255 250 205
  #FFFACD
  LemonChiffon2
  238 233 191
  #EEE9BF
  LemonChiffon3
  205 201 165
  #CDC9A5
  LemonChiffon4
  139 137 112
  #8B8970
  Cornsilk1
  255 248 220
  #FFF8DC
  Cornsilk2
  238 232 205
  #EEE8CD
  Cornsilk3
  205 200 177
  #CDC8B1
  Cornsilk4
  139 136 120
  #8B8878
  Ivory1
  255 255 240
  #FFFFF0
  Ivory2
  238 238 224
  #EEEEE0
  Ivory3
  205 205 193
  #CDCDC1
  Ivory4
  139 139 131
  #8B8B83
  Honeydew1
  240 255 240
  #F0FFF0
  Honeydew2
  224 238 224
  #E0EEE0
  Honeydew3
  193 205 193
  #C1CDC1
  Honeydew4
  131 139 131
  #838B83
  LavenderBlush1
  255 240 245
  #FFF0F5
  LavenderBlush2
  238 224 229
  #EEE0E5
  LavenderBlush3
  205 193 197
  #CDC1C5
  LavenderBlush4
  139 131 134
  #8B8386
  MistyRose1
  255 228 225
  #FFE4E1
  MistyRose2
  238 213 210
  #EED5D2
  MistyRose3
  205 183 181
  #CDB7B5
  MistyRose4
  139 125 123
  #8B7D7B
  Azure1
  240 255 255
  #F0FFFF
  Azure2
  224 238 238
  #E0EEEE
  Azure3
  193 205 205
  #C1CDCD
  Azure4
  131 139 139
  #838B8B
  SlateBlue1
  131 111 255
  #836FFF
  SlateBlue2
  122 103 238
  #7A67EE
  SlateBlue3
  105 89 205
  #6959CD
  SlateBlue4
  71 60 139
  #473C8B
  RoyalBlue1
  72 118 255
  #4876FF
  RoyalBlue2
  67 110 238
  #436EEE
  RoyalBlue3
  58 95 205
  #3A5FCD
  RoyalBlue4
  39 64 139
  #27408B
  Blue1
  0 0 255
  #0000FF
  Blue2
  0 0 238
  #0000EE
  Blue3
  0 0 205
  #0000CD
  Blue4
  0 0 139
  #00008B
  DodgerBlue1
  30 144 255
  #1E90FF
  DodgerBlue2
  28 134 238
  #1C86EE
  DodgerBlue3
  24 116 205
  #1874CD
  DodgerBlue4
  16 78 139
  #104E8B
  SteelBlue1
  99 184 255
  #63B8FF
  SteelBlue2
  92 172 238
  #5CACEE
  SteelBlue3
  79 148 205
  #4F94CD
  SteelBlue4
  54 100 139
  #36648B
  DeepSkyBlue1
  0 191 255
  #00BFFF
  DeepSkyBlue2
  0 178 238
  #00B2EE
  DeepSkyBlue3
  0 154 205
  #009ACD
  DeepSkyBlue4
  0 104 139
  #00688B
  SkyBlue1
  135 206 255
  #87CEFF
  SkyBlue2
  126 192 238
  #7EC0EE
  SkyBlue3
  108 166 205
  #6CA6CD
  SkyBlue4
  74 112 139
  #4A708B
  LightSkyBlue1
  176 226 255
  #B0E2FF
  LightSkyBlue2
  164 211 238
  #A4D3EE
  LightSkyBlue3
  141 182 205
  #8DB6CD
  LightSkyBlue4
  96 123 139
  #607B8B
  SlateGray1
  198 226 255
  #C6E2FF
  SlateGray2
  185 211 238
  #B9D3EE
  SlateGray3
  159 182 205
  #9FB6CD
  SlateGray4
  108 123 139
  #6C7B8B
  LightSteelBlue1
  202 225 255
  #CAE1FF
  188 210 238
  #BCD2EE
  #A2B5CD

  #6E7B8B

  #BFEFFF
  LightBlue2
  #B2DFEE
  LightBlue3
  #9AC0CD
  LightBlue4
  #68838B
  LightCyan1
  #E0FFFF
  LightCyan2

  #D1EEEE
  LightCyan3
  #B4CDCD
  #7A8B8B

  #BBFFFF
  #AEEEEE

  #96CDCD
  #668B8B
  #98F5FF
  #8EE5EE

  #7AC5CD

  #53868B
  #00F5FF

  #00E5EE
  #00C5CD
  Turquoise4
  0 134 139
  #00868B
  Cyan1
  0 255 255
  #00FFFF
  Cyan2
  0 238 238
  #00EEEE
  Cyan3
  0 205 205
  #00CDCD
  Cyan4
  0 139 139
  #008B8B
  DarkSlateGray1
  151 255 255
  #97FFFF
  DarkSlateGray2
  141 238 238
  #8DEEEE
  DarkSlateGray3
  121 205 205
  #79CDCD
  DarkSlateGray4
  82 139 139
  #528B8B
  Aquamarine1
  127 255 212
  #7FFFD4
  Aquamarine2
  118 238 198
  #76EEC6
  Aquamarine3
  102 205 170
  #66CDAA
  Aquamarine4
  69 139 116
  #458B74
  DarkSeaGreen1
  193 255 193
  #C1FFC1
  DarkSeaGreen2
  180 238 180
  #B4EEB4
  DarkSeaGreen3
  155 205 155
  #9BCD9B
  DarkSeaGreen4
  105 139 105
  #698B69
  SeaGreen1
  84 255 159
  #54FF9F
  SeaGreen2
  78 238 148
  #4EEE94
  SeaGreen3
  67 205 128
  #43CD80
  SeaGreen4
  46 139 87
  #2E8B57
  PaleGreen1
  154 255 154
  #9AFF9A
  PaleGreen2
  144 238 144
  #90EE90
  PaleGreen3
  124 205 124
  #7CCD7C
  PaleGreen4
  84 139 84
  #548B54
  SpringGreen1
  0 255 127
  #00FF7F
  SpringGreen2
  0 238 118
  #00EE76
  SpringGreen3
  0 205 102
  #00CD66
  SpringGreen4
  0 139 69
  #008B45
  Green1
  0 255 0
  #00FF00
  Green2
  0 238 0
  #00EE00
  Green3
  0 205 0
  #00CD00
  Green4
  0 139 0
  #008B00
  Chartreuse1
  127 255 0
  #7FFF00
  Chartreuse2
  118 238 0
  #76EE00
  Chartreuse3
  102 205 0
  #66CD00
  Chartreuse4
  69 139 0
  #458B00
  OliveDrab1
  192 255 62
  #C0FF3E
  OliveDrab2
  179 238 58
  #B3EE3A
  OliveDrab3
  154 205 50
  #9ACD32
  OliveDrab4
  105 139 34
  #698B22
  DarkOliveGreen1
  202 255 112
  #CAFF70
  DarkOliveGreen2
  188 238 104
  #BCEE68
  DarkOliveGreen3
  162 205 90
  #A2CD5A
  DarkOliveGreen4
  110 139 61
  #6E8B3D
  Khaki1
  255 246 143
  #FFF68F
  Khaki2
  238 230 133
  #EEE685
  Khaki3
  205 198 115
  #CDC673
  Khaki4
  139 134 78
  #8B864E
  LightGoldenrod1
  255 236 139
  #FFEC8B
  LightGoldenrod2
  238 220 130
  #EEDC82
  LightGoldenrod3
  205 190 112
  #CDBE70
  LightGoldenrod4
  139 129 76
  #8B814C
  LightYellow1
  255 255 224
  #FFFFE0
  LightYellow2
  238 238 209
  #EEEED1
  LightYellow3
  205 205 180
  #CDCDB4
  LightYellow4
  139 139 122
  #8B8B7A
  Yellow1
  255 255 0
  #FFFF00
  Yellow2
  238 238 0
  #EEEE00
  Yellow3
  205 205 0
  #CDCD00
  Yellow4
  139 139 0
  #8B8B00
  Gold1
  255 215 0
  #FFD700
  Gold2
  238 201 0
  #EEC900
  Gold3
  205 173 0
  #CDAD00
  Gold4
  139 117 0
  #8B7500
  Goldenrod1
  255 193 37
  #FFC125
  Goldenrod2
  238 180 34
  #EEB422
  Goldenrod3
  205 155 29
  #CD9B1D
  Goldenrod4
  139 105 20
  #8B6914
  DarkGoldenrod1
  255 185 15
  #FFB90F
  DarkGoldenrod2
  238 173 14
  #EEAD0E
  DarkGoldenrod3
  205 149 12
  #CD950C
  DarkGoldenrod4
  139 101 8
  #8B658B
  RosyBrown1
  255 193 193
  #FFC1C1
  RosyBrown2
  238 180 180
  #EEB4B4
  RosyBrown3
  205 155 155
  #CD9B9B
  RosyBrown4
  139 105 105
  #8B6969
  IndianRed1
  255 106 106
  #FF6A6A
  IndianRed2
  238 99 99
  #EE6363
  IndianRed3
  205 85 85
  #CD5555
  IndianRed4
  139 58 58
  #8B3A3A
  Sienna1
  255 130 71
  #FF8247
  Sienna2
  238 121 66
  #EE7942
  Sienna3
  205 104 57
  #CD6839
  Sienna4
  139 71 38
  #8B4726
  Burlywood1
  255 211 155
  #FFD39B
  Burlywood2
  238 197 145
  #EEC591
  Burlywood3
  205 170 125
  #CDAA7D
  Burlywood4
  139 115 85
  #8B7355
  Wheat1
  255 231 186
  #FFE7BA
  Wheat2
  238 216 174
  #EED8AE
  Wheat3
  205 186 150
  #CDBA96
  Wheat4
  139 126 102
  #8B7E66
  Tan1
  255 165 79
  #FFA54F
  Tan2
  238 154 73
  #EE9A49
  Tan3
  205 133 63
  #CD853F
  Tan4
  139 90 43
  #8B5A2B
  Chocolate1
  255 127 36
  #FF7F24
  Chocolate2
  238 118 33
  #EE7621
  Chocolate3
  205 102 29
  #CD661D
  Chocolate4
  139 69 19
  #8B4513
  Firebrick1
  255 48 48
  #FF3030
  Firebrick2
  238 44 44
  #EE2C2C
  Firebrick3
  205 38 38
  #CD2626
  Firebrick4
  139 26 26
  #8B1A1A
  Brown1
  255 64 64
  #FF4040
  Brown2
  238 59 59
  #EE3B3B
  Brown3
  205 51 51
  #CD3333
  Brown4
  139 35 35
  #8B2323
  Salmon1
  255 140 105
  #FF8C69
  Salmon2
  238 130 98
  #EE8262
  Salmon3
  205 112 84
  #CD7054
  Salmon4
  139 76 57
  #8B4C39
  LightSalmon1
  255 160 122
  #FFA07A
  LightSalmon2
  238 149 114
  #EE9572
  LightSalmon3
  205 129 98
  #CD8162

  #8B5742
  #FFA500
  #EE9A00
  #CD8500
  #8B5A00
  #FF7F00
  #EE7600
  #CD6600
  #8B4500
  #FF7256

  #EE6A50

  #CD5B45
  #8B3E2F

  #FF6347

  #EE5C42

  #CD4F39
  #8B3626
  #FF4500
  #EE4000
  #CD3700
  #8B2500
  #FF0000
  #EE0000
  #CD0000
  #8B0000
  #FF1493
  #EE1289

  #CD1076
  #8B0A50
  #FF6EB4

  #EE6AA7
  #CD6090
  #8B3A62
  #FFB5C5

  #EEA9B8

  #CD919E
  #8B636C
  #FFAEB9
  #EEA2AD
  #CD8C95
  #8B5F65
  #FF82AB
  #EE799F

  #CD6889
  #8B475D

  #FF34B3
  #EE30A7

  #CD2990

  #8B1C62
  #FF3E96
  #EE3A8C
  #CD3278
  #8B2252
  #FF00FF
  #EE00EE

  #CD00CD
  #8B008B
  #FF83FA
  #EE7AE9
  #CD69C9
  #8B4789
  #FFBBFF
  #EEAEEE
  #CD96CD
  #8B668B
  #E066FF
  #D15FEE
  #B452CD

  #7A378B
  #BF3EFF

  #B23AEE
  #9A32CD
  #68228B
  #9B30FF
  #912CEE
  #7D26CD
  #551A8B
  #AB82FF
  #9F79EE
  #8968CD
  #5D478B
  #FFE1FF
  #EED2EE
  #CDB5CD
  #8B7B8B
  #1C1C1C
  #363636
  #4F4F4F
  #696969
  #828282
  #9C9C9C
  #B5B5B5
  #CFCFCF
  #E8E8E8
  #A9A9A9
  #00008B
  #008B8B
  #8B008B
  #8B0000
  #90EE90

 2. #2
  น้องใหม่ TG ton2496's Avatar
  สมัคร
  Oct 2008
  โพส
  47
  Blog Entries
  1
  Rep Power
  0
  ชอบสุดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด

 3. #3
  สมาชิก TG แรกเริ่ม Underling_Hell's Avatar
  สมัคร
  May 2009
  สถานที่
  ไม้บรรทัดสีขาว ที่วางอยู่บนต้นไม้
  โพส
  225
  Rep Power
  0
  ขอบคุณหลายคร้าบ บ บ บ
  Spoiler:
  www.souleaterfc.com คลับของคนชอบ soul eater ครับ !!!!

 4. #4
  สมาชิก TG แรกเริ่ม daedae1's Avatar
  สมัคร
  Nov 2008
  สถานที่
  ~ฐานทัพลับวองโกเล่~
  โพส
  200
  Rep Power
  0
  THX คับผม ดีจิงๆ


  แค่ ก็เป็นกำลังใจที่ดีต่อผู้ให้
 5. #5
  สมาชิก TG รุ่นพี่ darkshooter's Avatar
  สมัคร
  Sep 2008
  สถานที่
  ที่ไหนซักแห่งในระบบสุริยะนี่แหละ
  โพส
  552
  Rep Power
  0
  ขอบคุณครับ ถ้าใครอยากผสมสีใน HTML ผมก็จะบอกให้ได้นะ
  #FFFFFF เกิดจากการรวมสีของแม่สิ และใช้เลขฐาน 16 ในการประมวล
  FF สองตัวแรกหรือ 255 ในเลขฐาน 10 คือ RED
  FF สองตัวแรกหรือ 255 ในเลขฐาน 10 คือ GREEN
  FF สองตัวแรกหรือ 255 ในเลขฐาน 10 คือ BLUE
  ที่ได้ 255 ก็เพราะ F ในเลขฐาน 16 คือ 16 มีสองตัวก็คูรไป 16 (16x16 = 256 ) แต่เลขตัวแรกเริ่มนับที่ 0 ตัวสุดท้ายจึงเป็น 255 (จดไปๆ ความรู้จากเด็ก ม.5)
  Spoiler:
  CPU : Core i7 2700K @3.50 GHz
  M/B : 1155 ASUS P8PZ68-V LX
  VGA: ASUS GTX550Ti 1GB GDDR5
  RAM: DDR3 4/1600 Kingston Hyper-X *4(16GB)
  HDD : 500GB (7200RPM) SEAGATE SATA-III
  DVD: LG 24X GH-24Nxx SATA (BOX-BLACK)
  PSU: Cooler Master 750WATT
  Case: ATX THERMAL TAKE V3 (Black)

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Thaigaming.com
Thailand Biggest Gaming Communities
ขณะนี้ กำลัง ปรับปรุง อัพเกรดระบบ อาจพบ ปัญหาระบบยังไม่สมบูรณ์
Join us