การใช้โปรแกรม Paintชื่อกระทู้: การใช้โปรแกรม Paint

 1. #1
  TG Volunteer Dusk's Avatar
  สมัคร
  Oct 2008
  สถานที่
  ฟากฟ้า
  โพส
  1,760
  Blog Entries
  5
  Rep Power
  82

  การใช้โปรแกรม Paint

  คอมพิวเตอร์นอกจากความสามารถในการพิมพ์เอกสารยังสามา รถสร้างภาพจากคอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาใช้ ปัจจุบันมีโปรแกรมให้เลือกใช้งานมากมายเช่น Photoshop CorelDraw โปรแกรมที่ทำงานสร้างภาพที่มีมาให้พร้อมกับโปรแกรม Windows คือโปรแกรม Paint Brush สามารถเรียกใช้ได้โดยคลิกเมาส์ที่ปุ่ม Start เลือก Programs เลือก Accessories แล้วคลิกเมาส์ที่ Paint Brush เพื่อเรียกใช้งานโปรแกรม Paint Brush สามารถใช้ตกแต่งรูปภาพอย่างง่าย ๆ และใช้วาดรูป มีหลักการทำงานคือ คลิกเมาส์ เลือกปุ่มคำสั่งที่ต้องการ กำหนดรูปแบบการใช้คำสั่งแล้วนำมาใช้กับรูปภาพที่ใช้ง าน

  ส่วนประกอบของโปรแกรม Paint Brush ประกอบด้วย
  1. ไตเติลบาร์ (Title bar) แสดงชื่อโปรแกรม
  2. เมนูบาร์ ( Menu bar) แสดงเมนูคำสั่งของโปรแกรม
  3. ทูลบาร์ (Toolbar) เป็นแถบเครื่องมือที่เป็นปุ่มคำสั่งสำหรับแต่งภาพ
  4. พื้นที่แสดงภาพ เป็นพื้นที่แสดงภาพที่สามารถใช้เครื่องมือทำงานได้
  5. แถบแสดงรูปภาพของเครื่องมือที่เลือกใช้
  6. ช่องแสดงสีหลัก (Foreground) และสีพื้น (Background)

  7. ช่องแสดงจานสีที่มีสำหรับเลือกใช้สีในการทำงาน 8. ปุ่มโคลส (Close) อยู่ที่ขอบขวาสุดของไตเติลบาร์ เป็นรูปตัวอักษร x เมื่อคลิกเมาส์ จะเป็นการปิดโปรแกรม
  9. ปุ่มมินิไมซ์ (Minimize button ) ใช้ลดขนาดหน้าต่างโปรแกรม
  10. ปุ่มแมกซิไมซ์ (Maximize button) ใช้ขยายหน้าต่างการทำงาน

  การใช้แถบเครื่องมือ (Toolbar)

  ใช้งานโดยการคลิกที่ปุ่มเครื่องมือที่ต้องการใช้งาน จากนั้นคลิก เมาส์ เลือกลักษณะของเครื่องมือที่มีอยู่ต่าง ๆ กัน ตามความเหมาะสมกับงานแล้วใช้งานโดยอาศัยการทำงานจาก เมาส์ เพื่อเลือกภาพและแสดงตำแหน่งของเป้าหมายที่อยู่ในพื้ นที่แสดงภาพ
  การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
  การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint เป็นการฝึกการใช้เมาส์อย่างหนึ่ง สำหรับผู้เรียนที่ยังมือใหม่ จะได้มีโอกาสได้ฝึกการใช้เครื่องมือ ปุ่ม ต่าง ๆ และโครงสร้างของ Windows ให้ชำนาญขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างจินตนาการให้ผู้เรียนสร้างส รรค์ทางศิลปะ เป็นการคลายความเครียดอีกวิธีหนึ่งด้วย
  ขั้นตอนการใช้โปรแกรม Paint
  คลิกเมาส์ที่ปุ่ม เริ่ม Start เลือก Programs เลือก Accessories เลือก Paint จะเข้าสู่โปรแกรม Paint ตามตัวอย่างดังรูป

  การออกจากโปรแกรม Paint
  คลิกที่เมนู File เลือกคำสั่ง Exit
  การใช้กล่องเครื่องมือ (Tool Box)
  ประกอบด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการวาดหรือระบายสี
  การเลือกเครื่องมือใด ๆ ให้ใช้เมาส์คลิกที่เครื่องมือนั้น
  การใช้ดินสอ
  1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป ดินสอ
  2. แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพ จะเห็นเป็นรูปดินสอ ใช้วาดอะไรก็ได้แล้วค่ะ
  3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่นักเรียนชอบ แล้วลองไปวาดใหม่
  การใช้แปรงทาสี
  1. ให้ใช้เมาส์คลิกที่รูป แปรงทาสี
  2. แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพ จะเห็นเป็นรูปแปรงทาสี ใช้วาดรูปอะไรก็ได้แล้วค่ะ
  3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่นักเรียนชอบ แล้วลองไปวาดใหม่
  4. ลองเปรียบเทียบดูว่า รูปที่วาดด้วยแปรงทาสี ปลายจะใหญ่กว่าวาดด้วยดินสอ
  การใช้สีสเปรย์
  1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป สีสเปรย์
  2.แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพจะเห็นเป็นรูปกระป๋องส ีสเปรย์แล้วลองใช้เมาส์กดแล้วลากและปล่อยจะพ่นเหมือน สเปรย์ 3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่ชอบ แล้วลองพ่นดูใหม่
  4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของหัวสเปรย์ ลองคลิกดู แล้วลองพ่นใหม่ซิคะ
  การวาดเส้นตรง
  1. ให้ใช้เมาส์คลิกที่รูป เส้นตรง
  2.แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพจะเห็นเป็นรูปกากบาทแล ้วนักเรียนลองใช้เมาส์กดและลากดูจะเป็นเส้นตามที่เรา ลาก 3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่ชอบ
  4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ลองคลิกดู แล้วไปลากเส้นดูใหม่
  การวาดเส้นโค้ง
  1. ให้ใช้เมาส์คลิกที่รูป เส้นโค้ง
  2.แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพจะเห็นเป็นรูปกากบาทแล ้วลองลากไปตามต้องการหลังจากนั้นใช้เมาส์คลิกตรงกลาง เส้นแล้วดึงให้มีส่วนโค้งเราก็จะได้เส้นโค้งตามต้องก าร 3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่นักเรียนชอบ
  4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ลองคลิกเปลี่ยนขนาดของเส้นตามที่เราต้องการ


  การวาดเส้นอิสระ
  1. ให้ใช้เมาส์คลิกที่รูป เส้นอิสระ
  2.แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพจะเห็นเป็นรูปกากบาทแล ้วลากไปตามที่เราต้องการเมื่อต้องการจะหยุดให้กดเมาส ์ดับเบิลคลิกถึงจะหยุดเส้นได้ 3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่ชอบ
  4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ให้เลือกตามที่เราต้องการ
  การวาดรูปหลายเหลี่ยม หรือ สี่เหลี่ยมมน
  1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป เหลี่ยม หรือ
  2.นำมาวางบนพื้นที่วาดรูปแล้วกดเมาส์ค้างไว้แล้วลากไ ปจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าถ้าต้องการให้เป็นรูปสี่เ หลี่ยมจัตุรัสต้องกดปุ่มShiftค้างไว้ด้วย 3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่ชอบ
  4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ให้เลือกตามที่เราต้องการ
  การวาดรูปวงกลม / วงรี
  1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป วงกลม
  2.นำมาวางบนพื้นที่วาดรูปแล้วกดเมาส์ค้างไว้แล้วลากไ ปจะเป็นรูปวงรีถ้าต้องการให้เป็นรูปวงกลมต้องกดปุ่มS hiftค้างไว้ด้วย 3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่ชอบ
  4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ให้เลือกตามที่เราต้องการ
  การใช้ยางลบ
  1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป ยางลบ
  2. นำมาวางบนพื้นที่วาดรูป แล้วกดเมาส์ค้างไว้แล้วลากไป จะเป็นรูปก้อนเหลี่ยมเล็กๆ ถ้าต้องการให้ยางลบก้อนใหญ่ให้กดปุ่มเครื่องหมายบวก เพื่อเพิ่มขนาดได้
  ถ้าต้องการลดขนาดของยางลบ ก็กดปุ่มเครื่องหมายลบ เพื่อลดขนาดได้
  3. นำยางลบมาลบรูปภาพ โดยการกดเมาส์ถูไปมาบนรูปที่ต้องการลบ
  การเลือกถังสี
  1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป ถังสี
  2. สามารถเลือกสีตามที่เราต้องการได้ แล้วนำไปคลิกบนรูปที่นักเรียนต้องการ
  การเลือกสีหลักและสีพื้น
  1.เลื่อนตัวชี้ตำแหน่งไปยังสีที่เราต้องการ แล้วคลิกด้วยปุ่มซ้าย ของเมาส์เพื่อกำหนดให้เป็น สีหลัก 2. เลื่อนตัวชี้ตำแหน่ง ไปยังสีที่เราต้องการ แล้วคลิกด้วยปุ่มขวา ของเมาส์เพื่อกำหนดให้เป็น สีพื้น
  การใช้เครื่องมือรูปตัดอิสระ รูปตัดแบบสี่เหลี่ยม
  สำหรับการย้ายหรือตัดส่วนประกอบของรูป มีวิธีดังนี้
  1. ใช้เมาส์คลิกที่รูปเครื่องมือ หรือ
  2. นำมาลากให้เป็นรูปไข่ปลาตัดให้ได้รอบรูป หรือส่วนของรูปที่ต้องการตัด
  3. ใช้เมาส์จับชิ้นส่วนของรูป ลากไปตามที่ต้องการ แล้วปล่อย
  การพิมพ์ข้อความ
  1. เลือกเครื่องมือ จากกล่องเครื่องมือ
  2. นำมาลากบนพื้นที่วาดภาพ จะเป็นกรอบสี่เหลี่ยม
  3. ให้ใช้เมาส์ ดึงจุดดำตรงกลางกรอบสี่เหลี่ยม แล้วลากปรับให้ยาวพอจะพิมพ์ข้อความได้
  4. ให้คลิกที่เมนู View เลือกคำสั่ง Text Toolbar
  5. ให้เลือกแบบตัวอักษร ที่ลงท้ายด้วย UPC จะเป็นภาษาไทย
  6. เลือกขนาดตัวอักษรที่ต้องการแล้วพิมพ์ข้อความที่ต้อง การได้ ดังตัวอย่าง

  การขยายภาพ
  1. เลือกเครื่องมือ จากกล่องเครื่องมือ
  2.เลือกจำนวนเท่าที่ต้องการจะขยายส่วนของภาพจากส่วนข องกล่องเครื่องมือภาพจะขยายตามจำนวนเท่านั้น 3.หากเลือกจำนวนเท่าเป็น1xจะปรากฏช่องสี่เหลี่ยมขึ้นให้เลื่อนช่องสี่เหลี่ยมที ่ได้ไปยังส่วนที่ต้องการขยายเพื่อดูรายละเอียดแล้วคล ิก

  การกลับสู่ขนาดเดิม กระทำได้โดย
  1. เลือกเครื่องมือ จากกล่องเครื่องมืออีกครั้ง
  2. คลิกที่รูปนั้น
  การบันทึกจัดเก็บ
  1. คลิกเมาส์ที่เมนู File เลือกคำสั่ง Save As จะพบภาพ

  2. คลิกเปลี่ยนแฟ้มที่จะบันทึกว่าจะให้อยู่ในแฟ้มไหน เช่น ในแผ่นดิสก์ ก็เลือก 3.5Floppy(A) 3. ตอบ Save
  4. ให้ออกจากโปรแกรม
  การเรียกแฟ้มเดิมขึ้นมา
  1.คลิกเมาส์ที่เมนู File เลือกคำสั่ง Open จะพบภาพ
  2. เลือกชื่อแฟ้มที่ต้องการ ตอบ Open
  3. เมื่อได้แฟ้มงานที่ต้องการแล้วนำมาแก้ไขเสร็จแล้ว ให้จัดเก็บอีกครั้งโดยคลิกที่เมนูFileเลือกคำสั่ง Save และปิดแฟ้มออกจากโปรแกรม
  เครดิต http://school.obec.go.th
  แก้ไขโดย SuperFat : 30 Apr 2009 เวลา 11:55

 2. #2
  สมัครไว้แต่โพสไม่มีสาระ Hitzuja's Avatar
  สมัคร
  May 2006
  สถานที่
  กำลังเล่นเกมตู้อยู่ครับ
  โพส
  3,250
  Blog Entries
  27
  Rep Power
  0
  ... ขอบจุน(ใจ+คุณ)ครับ
  Hitzuja 's Home 3. #3
  แฟนพันธุ์แท้ TG ในตำนาน op666666.Jame's Avatar
  สมัคร
  Jan 2008
  สถานที่
  Isื่oJขoJ ..กู๊ ?!
  โพส
  3,503
  Rep Power
  0
  เพิ่งรู้หรอคับ จขกท.
 4. #4
  สมาชิกเฝ้าบอร์ด TG Sir_Analog's Avatar
  สมัคร
  May 2008
  สถานที่
  จะตามไปอยู่ด้วยเหรอจ๊ะ
  โพส
  1,744
  Rep Power
  0
  อ้างอิง ข้อความของ op666666.Jame อ่านข้อความ
  เพิ่งรู้หรอคับ จขกท.
  แรงนะตัวเอง
  เกิดมาก็พึ่งเขียน blog กะคนอื่นเค้าแหละ

  คลิก

 5. #5
  น้องใหม่ TG zenith19's Avatar
  สมัคร
  Aug 2006
  โพส
  33
  Rep Power
  0
  น่าตะเอา paint ของว windows 7 มา น่าจะโอกว่า

  แต่ก้ขอบคุณ ^____________^

 6. #6
  แฟนพันธ์แท้ TG ringokung's Avatar
  สมัคร
  Dec 2008
  สถานที่
  กลับมา......แหล่วขรั๊บ!
  โพส
  2,967
  Rep Power
  0
  เหอๆ หมู่นี้ใช้แต่โฟโต้ช็อป


  ต่อไปนี้ ตูจะสิงหมวด Social Network....

  ดิ้นต่อยท้อง ร้องต่อยปาก แล้วลากเข้าห้อง


 7. #7
  สมัครไว้แต่ไม่ได้โพส MaxDekDee's Avatar
  สมัคร
  Aug 2008
  โพส
  12
  Rep Power
  0
  บอกตรงๆ

  ผมเองก็ยังรู้จักเจ้าตัวนี้ไม่ครบทุกซอกทุกมุมเลย

  Thxx

 8. #8
  แฟนพันธุ์แท้ TG ในตำนาน ic111164's Avatar
  สมัคร
  Dec 2006
  สถานที่
  บ่Øนไก่
  โพส
  9,096
  Rep Power
  0
  เหมาะสำหรับคนที่เป็นง่อยใน Photoshop - -*

 9. #9
  สมาชิก TG แรกเริ่ม deoxys zaza's Avatar
  สมัคร
  Jul 2008
  สถานที่
  ในโลกแน่นอน
  โพส
  123
  Rep Power
  0
  อ้างอิง ข้อความของ op666666.Jame อ่านข้อความ
  เพิ่งรู้หรอคับ จขกท.

  เขาเอาบทความดีๆมาให้คุณอ่าน

  คุณรู้เเล้วจะเข้ามาทำไมครับ???

  ทำอย่างงี้มันเสียกำลังใจนะ -*-
  ใส่ไรดีหว่า???

  http://www.talesruner.in.th/default.aspx

 10. #10
  น้องใหม่ TG tonnaja000's Avatar
  สมัคร
  Feb 2009
  โพส
  79
  Rep Power
  0
  ทำให้ใช้ได้ไวกว่าเก่าเลยครับ


  ขอบคุณครับ

 11. #11
  แฟนพันธ์แท้ TG dctarycho's Avatar
  สมัคร
  Oct 2007
  สถานที่
  Thaigaming Network the 9th: the ultimate evolution of gamertainment
  โพส
  2,525
  Rep Power
  0
  อื่มก็ดีครับ แต่ผมใช้ Photoshop แล้ว

  credit. cheesecake

 12. #12
  สมัครไว้แต่ไม่ได้โพส
  สมัคร
  Apr 2009
  โพส
  6
  Rep Power
  0
  จะเขียนขอบคุณดีๆก็ไม่เขียนเนอะคนเรา ใจ+คุณ กลายเป็น จุน มิน่า ภาษาถึงได้มั่ว

 13. #13
  สมาชิก TG เต็มตัว peerayukung's Avatar
  สมัคร
  Jul 2008
  โพส
  366
  Rep Power
  0
  อ้างอิง ข้อความของ op666666.Jame อ่านข้อความ
  เพิ่งรู้หรอคับ จขกท.
  ถึงจะรู้แล้ว ก็ไม่เห็นต้องพูดแบบนั้นนี่ครับ

  ขอเสริมนิดนึงนะครับ ลองเอาไปเล่นสนุกๆ
  1.ก่อนอื่นหารูปอะไรก็ได้หรือจะลองกดตรงหน้านี้เลยก็ ได้ครับ ให้หาปุ้มที่เขียนว่า
  PrtSc
  SysRq
  หาๆดูนะครับ

  2.แล้วกดมันซะ1ที

  3.เข้าโปรแกรมpaint

  4.เลือกที่หัวข้อ Edit>>Paste

  *จริงๆมันก็เหมือนกับกดScroll Lockนั่นล่ะคับ แต่ว่าโน๊ตบุ๊คบางรุ่นไม่มีปุ่มScroll Lock ครับ

  **ขอร้องครับ รู้แล้วอย่าพูดอะไร
  แก้ไขโดย peerayukung : 07 May 2009 เวลา 20:35 เหตุผล: Automerged Doublepost
  Mybruteของผมเอง อยากสู้ คลิก


 14. #14
  สมัครไว้แต่ไม่ได้โพส pethser01's Avatar
  สมัคร
  Sep 2007
  โพส
  7
  Rep Power
  0

 15. #15
  น้องใหม่ TG naruto_bom39's Avatar
  สมัคร
  Oct 2007
  โพส
  24
  Rep Power
  0
  thank you
  มันใช้อย่างงี้เอง


  ความจริงมีเพียงเกมอย่างเดียว

  อายุตำกว่า18ห้ามเปิด
  Spoiler:
  อ้าว!!เปิดทำมายเห็นหมดเลย

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Thaigaming.com
Thailand Biggest Gaming Communities
ขณะนี้ กำลัง ปรับปรุง อัพเกรดระบบ อาจพบ ปัญหาระบบยังไม่สมบูรณ์
Join us