Thaigaming Network the 10th: evolution of the future.

สมัครสมาชิก | รายชื่อสมาชิก | Social Groups | ปฏิทิน | ค้นหา | ข้อความใหม่วันนี้ | ทำสัญลักษณ์ว่าอ่านแล้ว |


กลับไป   Thaigaming > Thaigaming Contents > Articles


 • วันนี้ท่านสามารถ ใช้โทรศัพท์ หรือ Tablet ของท่านเล่น TG : Portal Game Mobile ได้แล้ววันนี้ เพียงเข้าทาง m.thaigaming.com


 • Comment
   
  Share เครื่องมือ แสดงผล
  การใช้โปรแกรม Paint
  การใช้โปรแกรม Paint
  เขียนโดย Dusk
  29 Apr 2009
  การใช้โปรแกรม Paint

  คอมพิวเตอร์นอกจากความสามารถในการพิมพ์เอกสารยังสามา รถสร้างภาพจากคอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาใช้ ปัจจุบันมีโปรแกรมให้เลือกใช้งานมากมายเช่น Photoshop CorelDraw โปรแกรมที่ทำงานสร้างภาพที่มีมาให้พร้อมกับโปรแกรม Windows คือโปรแกรม Paint Brush สามารถเรียกใช้ได้โดยคลิกเมาส์ที่ปุ่ม Start เลือก Programs เลือก Accessories แล้วคลิกเมาส์ที่ Paint Brush เพื่อเรียกใช้งานโปรแกรม Paint Brush สามารถใช้ตกแต่งรูปภาพอย่างง่าย ๆ และใช้วาดรูป มีหลักการทำงานคือ คลิกเมาส์ เลือกปุ่มคำสั่งที่ต้องการ กำหนดรูปแบบการใช้คำสั่งแล้วนำมาใช้กับรูปภาพที่ใช้ง าน

  Click the image to open in full size. ส่วนประกอบของโปรแกรม Paint Brush ประกอบด้วย
  1. ไตเติลบาร์ (Title bar) แสดงชื่อโปรแกรม
  2. เมนูบาร์ ( Menu bar) แสดงเมนูคำสั่งของโปรแกรม
  3. ทูลบาร์ (Toolbar) เป็นแถบเครื่องมือที่เป็นปุ่มคำสั่งสำหรับแต่งภาพ
  4. พื้นที่แสดงภาพ เป็นพื้นที่แสดงภาพที่สามารถใช้เครื่องมือทำงานได้
  5. แถบแสดงรูปภาพของเครื่องมือที่เลือกใช้
  6. ช่องแสดงสีหลัก (Foreground) และสีพื้น (Background)

  7. ช่องแสดงจานสีที่มีสำหรับเลือกใช้สีในการทำงาน 8. ปุ่มโคลส (Close) อยู่ที่ขอบขวาสุดของไตเติลบาร์ เป็นรูปตัวอักษร x เมื่อคลิกเมาส์ จะเป็นการปิดโปรแกรม
  9. ปุ่มมินิไมซ์ (Minimize button ) ใช้ลดขนาดหน้าต่างโปรแกรม
  10. ปุ่มแมกซิไมซ์ (Maximize button) ใช้ขยายหน้าต่างการทำงาน
  Click the image to open in full size.
  Click the image to open in full size. การใช้แถบเครื่องมือ (Toolbar)

  ใช้งานโดยการคลิกที่ปุ่มเครื่องมือที่ต้องการใช้งาน จากนั้นคลิก เมาส์ เลือกลักษณะของเครื่องมือที่มีอยู่ต่าง ๆ กัน ตามความเหมาะสมกับงานแล้วใช้งานโดยอาศัยการทำงานจาก เมาส์ เพื่อเลือกภาพและแสดงตำแหน่งของเป้าหมายที่อยู่ในพื้ นที่แสดงภาพ
  Click the image to open in full size. การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
  การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint เป็นการฝึกการใช้เมาส์อย่างหนึ่ง สำหรับผู้เรียนที่ยังมือใหม่ จะได้มีโอกาสได้ฝึกการใช้เครื่องมือ ปุ่ม ต่าง ๆ และโครงสร้างของ Windows ให้ชำนาญขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างจินตนาการให้ผู้เรียนสร้างส รรค์ทางศิลปะ เป็นการคลายความเครียดอีกวิธีหนึ่งด้วย
  Click the image to open in full size. ขั้นตอนการใช้โปรแกรม Paint
  คลิกเมาส์ที่ปุ่ม เริ่ม Start เลือก Programs เลือก Accessories เลือก Paint จะเข้าสู่โปรแกรม Paint ตามตัวอย่างดังรูป

  Click the image to open in full size.


  Click the image to open in full size.
  Click the image to open in full size. การออกจากโปรแกรม Paint
  คลิกที่เมนู File เลือกคำสั่ง Exit
  Click the image to open in full size. การใช้กล่องเครื่องมือ (Tool Box)
  ประกอบด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการวาดหรือระบายสี
  การเลือกเครื่องมือใด ๆ ให้ใช้เมาส์คลิกที่เครื่องมือนั้น
  Click the image to open in full size. การใช้ดินสอ
  1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป ดินสอ Click the image to open in full size.
  2. แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพ จะเห็นเป็นรูปดินสอ ใช้วาดอะไรก็ได้แล้วค่ะ
  3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่นักเรียนชอบ แล้วลองไปวาดใหม่

  Click the image to open in full size. การใช้แปรงทาสี
  1. ให้ใช้เมาส์คลิกที่รูป แปรงทาสี Click the image to open in full size.
  2. แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพ จะเห็นเป็นรูปแปรงทาสี ใช้วาดรูปอะไรก็ได้แล้วค่ะ
  3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่นักเรียนชอบ แล้วลองไปวาดใหม่
  4. ลองเปรียบเทียบดูว่า รูปที่วาดด้วยแปรงทาสี ปลายจะใหญ่กว่าวาดด้วยดินสอ

  Click the image to open in full size. การใช้สีสเปรย์
  1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป สีสเปรย์ Click the image to open in full size.
  2.แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพจะเห็นเป็นรูปกระป๋องส ีสเปรย์แล้วลองใช้เมาส์กดแล้วลากและปล่อยจะพ่นเหมือน สเปรย์ 3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่ชอบ แล้วลองพ่นดูใหม่
  4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของหัวสเปรย์ ลองคลิกดู แล้วลองพ่นใหม่ซิคะ

  Click the image to open in full size. การวาดเส้นตรง
  1. ให้ใช้เมาส์คลิกที่รูป เส้นตรง Click the image to open in full size.
  2.แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพจะเห็นเป็นรูปกากบาทแล ้วนักเรียนลองใช้เมาส์กดและลากดูจะเป็นเส้นตามที่เรา ลาก 3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่ชอบ
  4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ลองคลิกดู แล้วไปลากเส้นดูใหม่

  Click the image to open in full size. การวาดเส้นโค้ง
  1. ให้ใช้เมาส์คลิกที่รูป เส้นโค้ง Click the image to open in full size.
  2.แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพจะเห็นเป็นรูปกากบาทแล ้วลองลากไปตามต้องการหลังจากนั้นใช้เมาส์คลิกตรงกลาง เส้นแล้วดึงให้มีส่วนโค้งเราก็จะได้เส้นโค้งตามต้องก าร 3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่นักเรียนชอบ
  4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ลองคลิกเปลี่ยนขนาดของเส้นตามที่เราต้องการ


  Click the image to open in full size. การวาดเส้นอิสระ
  1. ให้ใช้เมาส์คลิกที่รูป เส้นอิสระ Click the image to open in full size.
  2.แล้วนำมาวางที่พื้นที่วาดภาพจะเห็นเป็นรูปกากบาทแล ้วลากไปตามที่เราต้องการเมื่อต้องการจะหยุดให้กดเมาส ์ดับเบิลคลิกถึงจะหยุดเส้นได้ 3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่ชอบ
  4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ให้เลือกตามที่เราต้องการ

  Click the image to open in full size. การวาดรูปหลายเหลี่ยม หรือ สี่เหลี่ยมมน
  1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป เหลี่ยม Click the image to open in full size.หรือ Click the image to open in full size.
  2.นำมาวางบนพื้นที่วาดรูปแล้วกดเมาส์ค้างไว้แล้วลากไ ปจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าถ้าต้องการให้เป็นรูปสี่เ หลี่ยมจัตุรัสต้องกดปุ่มShiftค้างไว้ด้วย 3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่ชอบ
  4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ให้เลือกตามที่เราต้องการ

  Click the image to open in full size. การวาดรูปวงกลม / วงรี
  1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป วงกลม Click the image to open in full size.
  2.นำมาวางบนพื้นที่วาดรูปแล้วกดเมาส์ค้างไว้แล้วลากไ ปจะเป็นรูปวงรีถ้าต้องการให้เป็นรูปวงกลมต้องกดปุ่มS hiftค้างไว้ด้วย 3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่ชอบ
  4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ให้เลือกตามที่เราต้องการ

  Click the image to open in full size. การใช้ยางลบ
  1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป ยางลบ Click the image to open in full size.
  2. นำมาวางบนพื้นที่วาดรูป แล้วกดเมาส์ค้างไว้แล้วลากไป จะเป็นรูปก้อนเหลี่ยมเล็กๆ ถ้าต้องการให้ยางลบก้อนใหญ่ให้กดปุ่มเครื่องหมายบวก เพื่อเพิ่มขนาดได้
  ถ้าต้องการลดขนาดของยางลบ ก็กดปุ่มเครื่องหมายลบ เพื่อลดขนาดได้
  3. นำยางลบมาลบรูปภาพ โดยการกดเมาส์ถูไปมาบนรูปที่ต้องการลบ

  Click the image to open in full size. การเลือกถังสี
  1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป ถังสี Click the image to open in full size.
  2. สามารถเลือกสีตามที่เราต้องการได้ แล้วนำไปคลิกบนรูปที่นักเรียนต้องการ

  Click the image to open in full size. การเลือกสีหลักและสีพื้น
  1.เลื่อนตัวชี้ตำแหน่งไปยังสีที่เราต้องการ แล้วคลิกด้วยปุ่มซ้าย ของเมาส์เพื่อกำหนดให้เป็น สีหลัก 2. เลื่อนตัวชี้ตำแหน่ง ไปยังสีที่เราต้องการ แล้วคลิกด้วยปุ่มขวา ของเมาส์เพื่อกำหนดให้เป็น สีพื้น

  Click the image to open in full size. การใช้เครื่องมือรูปตัดอิสระ รูปตัดแบบสี่เหลี่ยม
  สำหรับการย้ายหรือตัดส่วนประกอบของรูป มีวิธีดังนี้
  1. ใช้เมาส์คลิกที่รูปเครื่องมือ Click the image to open in full size. หรือ Click the image to open in full size.
  2. นำมาลากให้เป็นรูปไข่ปลาตัดให้ได้รอบรูป หรือส่วนของรูปที่ต้องการตัด
  3. ใช้เมาส์จับชิ้นส่วนของรูป ลากไปตามที่ต้องการ แล้วปล่อย

  Click the image to open in full size. การพิมพ์ข้อความ
  1. เลือกเครื่องมือ จากกล่องเครื่องมือ Click the image to open in full size.
  2. นำมาลากบนพื้นที่วาดภาพ จะเป็นกรอบสี่เหลี่ยม
  3. ให้ใช้เมาส์ ดึงจุดดำตรงกลางกรอบสี่เหลี่ยม แล้วลากปรับให้ยาวพอจะพิมพ์ข้อความได้
  4. ให้คลิกที่เมนู View เลือกคำสั่ง Text Toolbar
  5. ให้เลือกแบบตัวอักษร ที่ลงท้ายด้วย UPC จะเป็นภาษาไทย
  6. เลือกขนาดตัวอักษรที่ต้องการแล้วพิมพ์ข้อความที่ต้อง การได้ ดังตัวอย่าง

  Click the image to open in full size.
  Click the image to open in full size. การขยายภาพ
  1. เลือกเครื่องมือ จากกล่องเครื่องมือ Click the image to open in full size.
  2.เลือกจำนวนเท่าที่ต้องการจะขยายส่วนของภาพจากส่วนข องกล่องเครื่องมือภาพจะขยายตามจำนวนเท่านั้น 3.หากเลือกจำนวนเท่าเป็น1xจะปรากฏช่องสี่เหลี่ยมขึ้นให้เลื่อนช่องสี่เหลี่ยมที ่ได้ไปยังส่วนที่ต้องการขยายเพื่อดูรายละเอียดแล้วคล ิก

  Click the image to open in full size. การกลับสู่ขนาดเดิม กระทำได้โดย
  1. เลือกเครื่องมือ Click the image to open in full size. จากกล่องเครื่องมืออีกครั้ง
  2. คลิกที่รูปนั้น

  Click the image to open in full size. การบันทึกจัดเก็บ
  1. คลิกเมาส์ที่เมนู File เลือกคำสั่ง Save As จะพบภาพ
  Click the image to open in full size.
  2. คลิกเปลี่ยนแฟ้มที่จะบันทึกว่าจะให้อยู่ในแฟ้มไหน เช่น ในแผ่นดิสก์ ก็เลือก 3.5Floppy(A) 3. ตอบ Save
  4. ให้ออกจากโปรแกรม

  Click the image to open in full size. การเรียกแฟ้มเดิมขึ้นมา
  1.คลิกเมาส์ที่เมนู File เลือกคำสั่ง Open จะพบภาพ

  Click the image to open in full size.
  2. เลือกชื่อแฟ้มที่ต้องการ ตอบ Open
  3. เมื่อได้แฟ้มงานที่ต้องการแล้วนำมาแก้ไขเสร็จแล้ว ให้จัดเก็บอีกครั้งโดยคลิกที่เมนูFileเลือกคำสั่ง Save และปิดแฟ้มออกจากโปรแกรม

  อ้างอิง:
  เครดิต http://school.obec.go.th
  เครื่องมือ

  articles ล่าสุด

  สมาชิกจำนวน 2 คน ที่ได้ขอบคุณ Dusk สำหรับโพสที่มีประโยชน์นี้
   
  ความคิดเห็น: Hitzuja on 30 Apr 2009, 13:31
  ... ขอบจุน(ใจ+คุณ)ครับ
  ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
    #1 (permalink)  
  ความคิดเห็น: op666666.Jame on 30 Apr 2009, 14:38
  เพิ่งรู้หรอคับ จขกท.
  ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
    #2 (permalink)  
  ความคิดเห็น: Sir_Analog on 30 Apr 2009, 14:54
  อ้างอิง:
  ข้อความของ op666666.Jame อ่านข้อความ
  เพิ่งรู้หรอคับ จขกท.
  แรงนะตัวเอง
  ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
    #3 (permalink)  
  ความคิดเห็น: zenith19 on 30 Apr 2009, 15:32
  น่าตะเอา paint ของว windows 7 มา น่าจะโอกว่า

  แต่ก้ขอบคุณ ^____________^
  ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
    #4 (permalink)  
  ความคิดเห็น: ringokung on 30 Apr 2009, 15:44
  เหอๆ หมู่นี้ใช้แต่โฟโต้ช็อป
  ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
    #5 (permalink)  
  ความคิดเห็น: MaxDekDee on 30 Apr 2009, 19:13
  บอกตรงๆ

  ผมเองก็ยังรู้จักเจ้าตัวนี้ไม่ครบทุกซอกทุกมุมเลย

  Thxx
  ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
    #6 (permalink)  
  ความคิดเห็น: ic111164 on 30 Apr 2009, 19:14
  เหมาะสำหรับคนที่เป็นง่อยใน Photoshop - -*
  ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
    #7 (permalink)  
  ความคิดเห็น: deoxys zaza on 01 May 2009, 20:17
  อ้างอิง:
  ข้อความของ op666666.Jame อ่านข้อความ
  เพิ่งรู้หรอคับ จขกท.

  เขาเอาบทความดีๆมาให้คุณอ่าน

  คุณรู้เเล้วจะเข้ามาทำไมครับ???

  ทำอย่างงี้มันเสียกำลังใจนะ -*-
  ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
    #8 (permalink)  
  ความคิดเห็น: tonnaja000 on 03 May 2009, 12:40
  ทำให้ใช้ได้ไวกว่าเก่าเลยครับ


  ขอบคุณครับ
  ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
    #9 (permalink)  
  ความคิดเห็น: dctarycho on 06 May 2009, 06:32
  อื่มก็ดีครับ แต่ผมใช้ Photoshop แล้ว
  ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
    #10 (permalink)  
  ความคิดเห็น: thappho on 07 May 2009, 19:12
  จะเขียนขอบคุณดีๆก็ไม่เขียนเนอะคนเรา ใจ+คุณ กลายเป็น จุน มิน่า ภาษาถึงได้มั่ว
  ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
    #11 (permalink)  
  ความคิดเห็น: peerayukung on 07 May 2009, 20:28
  อ้างอิง:
  ข้อความของ op666666.Jame อ่านข้อความ
  เพิ่งรู้หรอคับ จขกท.
  ถึงจะรู้แล้ว ก็ไม่เห็นต้องพูดแบบนั้นนี่ครับ

  ขอเสริมนิดนึงนะครับ ลองเอาไปเล่นสนุกๆ
  1.ก่อนอื่นหารูปอะไรก็ได้หรือจะลองกดตรงหน้านี้เลยก็ ได้ครับ ให้หาปุ้มที่เขียนว่า
  PrtSc
  SysRq
  หาๆดูนะครับ

  2.แล้วกดมันซะ1ที

  3.เข้าโปรแกรมpaint

  4.เลือกที่หัวข้อ Edit>>Paste

  *จริงๆมันก็เหมือนกับกดScroll Lockนั่นล่ะคับ แต่ว่าโน๊ตบุ๊คบางรุ่นไม่มีปุ่มScroll Lock ครับ

  **ขอร้องครับ รู้แล้วอย่าพูดอะไร
  แก้ไขโดย peerayukung : 07 May 2009 เวลา 20:35. เหตุผล: Automerged Doublepost
  ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
    #12 (permalink)  
  ความคิดเห็น: pethser01 on 13 May 2009, 12:01
  ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
    #13 (permalink)  
  ความคิดเห็น: naruto_bom39 on 23 May 2009, 10:03
  thank you
  มันใช้อย่างงี้เอง
  ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  Comment

  Tags
  paint


  เครื่องมือ
  แสดงผล

  กฎการส่งข้อความ
  You may not post new threads
  You may not post replies
  You may not post attachments
  You may not edit your posts

  BB code is ใช้ได้
  Smilies are ใช้ได้
  [IMG] code is ใช้ได้
  HTML code is ใช้ได้
  Trackbacks are ใช้ได้
  Pingbacks are ใช้ได้
  Refbacks are งดใช้


  Home | News | Event | Article | Howto | Preview | Review | Cheat | Play | Anime | Club | Download | Blog | Group | Service | Forum

  Copyright © 2000-2013 Thaigaming Network. All Right Reserved.